Nytt från RUS 25 november

November 2020

RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter kring miljömålsarbetet.

 
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

AKTUELLT

På väg mot en hållbar plastanvändning

I september i år redovisade Naturvårdsverket regeringsuppdraget kring nationell plastsamordning. Nationell plastsamordning ska vara en samlingspunkt där det ska gå att hitta aktuell kunskap, statistik, goda exempel, inspiration och annat ni behöver för att bidra till hållbar plastanvändning ur ett helhetsperspektiv. Målet är att det ska vara lätt att hitta den information ni behöver för att kunna ta rätt beslut.

Kommuner, länsstyrelser och regioner är alla viktiga målgrupper i arbetet. Som en första aktivitet riktad till kommuner ordnade Naturvårdsverket, Avfall Sverige och RUS den 23 september ett webbinarium – hela 137 personer anmälde sig – roligt!

På Naturvårdsverkets nya webbsida kring hållbar plastanvändning i kommunen hittar du kunskapsunderlag och korta texter med länkar som beskriver hur kommuner kan bidra till en hållbar plastanvändning.

Vill du, med fokus på plast i vården, lära dig mer om plast och hur arbetet för en hållbar plastanvändning kan bidra till miljömålen? Få tips kring hur du kan tänka och ta del av exempel på hur vården kan bidra till en hållbar plastanvändning? Då är du välkommen på webbinarium 10 december kl 9-10.30.

 

Missa inte att nominera till Miljömålspriset 2021


Fram till den 1 december kan du nominera till Miljömålspriset 2021. Det går att föreslå nomineringar i tre kategorier: Uthållighet och långsiktighet, Mod och tempo samt Årets inspiratör.

Miljömålspriset är ett pris som Naturvårdsverket instiftat för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål.

Mer information om priset

Direkt till nomineringen

 

En ny webbplats för RUS är under uppbyggnad

Nu pågår arbetet med att ta fram en helt ny webbplats för RUS. Webbplatsen kommer bli mer användarvänlig och lättöverskådlig, men kommer fortfarande att innehålla den regionala årliga uppföljningen, stöd i åtgärdsarbetet, viktiga länkar och information. RUS nya webbplats lanseras senare i december så håll utskik för mer information om den!

 

Vet du att du kan gå med i Avfalls Sveriges nätverk Förebyggande?

Här finns mycket matnyttig information du har nytta av som miljömålssamordnare, bl a får du information om kurser som är på gång, nationella nyheter och det är helt enkelt ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på området.

Generella nyheter kan du ta del av via nyhetsbrevet som är gratis för alla medlemmar – kontakta marie.umark@avfallsverige.se så ser hon till att det hamnar i din digitala postbox. I tidningen Avfall och Miljö får du fördjupningar, korta referat av nya rapporter och mycket annat; här kan du prenumerera på den.

 

Indikatorer för Sveriges miljömål har uppdaterats regionalt (länsvis)

Nu har även de länsvisa diagrammen för 20 av miljömålsindikatorerna på sverigesmiljomal.se uppdaterats. De nationella diagrammen uppdaterades tidigare i år. Läs mer på Sverigesmiljömål.se.

Begränsad klimatpåverkan

Klimatpåverkande utsläpp

Ett rikt odlingslandskap

Betesmarker och slåtterängar

Jordbrukets utveckling

Skördenivåer vårkorn och höstvete

Frisk luft

Kväveoxidutsläpp

Partikelutsläpp av PM2,5

Giftfri miljö

Förorenade områden

God bebyggd miljö

Bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Skyddad bebyggelse

Tillgång till service och grönska

Grundvatten av god kvalitet

Enskilda brunnars vattenkvalitet

Naturgrusanvändning

Vattenskyddsområden

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Kustnära byggande

Levande sjöar och vattendrag

Föryngring av flodpärlmussla

Skydd av limniska områden

Strandnära byggande

Myllrande våtmarker

Anlagda eller restaurerade våtmarker

Hydrologisk restaurering av torvmarker

Säker strålmiljö

Hudcancerfall

 

UTBILDNING, KONFERENS OCH MÖTE

Boka dagen för regionala miljömålskonferenser 2021!

Välkommen till en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling för personer i strategiska positioner från näringsliv och offentlig verksamhet.

Syfte med de regionala konferenserna är att erbjuda en mötesplats som bidrar till ökad drivkraft i genomförandet av Sveriges miljömål. Under konferenserna har vi särskilt fokus på innovation och hållbar regional tillväxt.

Konferenserna är kostnadsfria och digitala. De hålls den 26 januari från Norrbottens län och den 3 februari från Kalmar län.

Anmälan kommer snart men tills dess kan du spara datumen 26 januari och 3 februari i din kalender!

Konferenserna arrangeras i samarbete mellan länsstyrelserna i Kalmar och Norrbottens län, RUS – Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, Naturvårdsverket och Tillväxtverket.

 

Glöm inte att anmäla dig till Nobelmötet den 9-10 december

Nobelmötet är RUS årliga möte för länsstyrelsernas miljömålssamordnare/strateger och chefer för miljömålsuppdraget. Denna gång blir mötet helt digitalt på Skype.

Tider och teman för årets Nobelmöte är:
9 DECEMBER kl. 10.00-17.00
Tema: Miljömålsuppdraget – aktuellt och efter 2020.

10 DECEMBER kl. 8.30-15.00
Tema: Omstart/omställning för miljömålen och Agenda 2030 – synergier och
målkonflikter – Miljömålsrådets arbete.


Förutom länsstyrelseföreträdare, inkl. landshövding Göran Enander, medverkar
regeringskansliet, Naturvårdsverket, flera andra nationella myndigheter samt två inbjudna gästföreläsare.


Anmälan sker genom att du tackar ja till Outlookinbjudan som skickats ut. Har du inte fått inbjudan men vill anmäla dig, skicka ett mejl till Magnus Eriksson.

 

Möte om trafikverkets inriktningsunderlag

Den 30 oktober kom Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag som du kan läsa här. Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för en kommande infrastrukturproposition. Länsstyrelserna har fått detta inriktningsunderlag på remiss.

LEKS och RUS bjuder via projektet Klimatsmarta länstransportplaner in till en diskussion kring remissen. Vi presenterar kort några perspektiv som skulle kunna vara intressanta i läsningen av dokumentet. Huvudfokus kommer dock att vara en gemensam diskussion kring inriktningsunderlagets innehåll.

Hör av dig till Anna-Lena Lövkvist Andersen om du vill delta.

 

Utskicket går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma