Nytt från RUS 17 december

December 2020

RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter kring miljömålsarbetet.

 
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

AKTUELLT

RUS nya webbplats RUS.se är här - RÅU är nu publicerad

Mer användarvänlig, tydlig och tillgänglig. Nu är RUS.se lanserad och därmed är nu också den regionala årliga uppföljningen publicerad.

Kika in på rus.se här

 

Miljöindikatorer för kommuner

Under året har RUS och Naturvårdsverket samverkat med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och SKR för att tillgängliggöra lokala indikatorer från miljömålssystemet via databasen Kolada. I databasen finns ett 50-tal indikatorer inom ingången ”Miljö och Klimat”. Ytterligare indikatorer kommer att tillkomma. Sprid gärna information om detta till kommuner i länen.

Mer om statistiken: Miljö- och klimatstatistik för kommuner - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)

 

UTBILDNING, KONFERENS OCH MÖTE

Dokumentation årets Nobelmöte

Det årliga länsstyrelsemötet för det regionala miljömålsuppdraget genomfördes 9-10 december digitalt och med ett 60-tal deltagare hela tiden. Tema dag 1 var Miljömålsuppdraget – aktuellt och efter 2020 och tema dag 2 Omstart/omställning för miljömålen och Agenda 2030 – synergier och målkonflikter – Miljömålsrådets arbete. RUS tackar alla medverkande och deltagare.

Dokumentation i form av presentationer, inspelade filmer på flertalet föredrag, mentimetersvar och gruppdiskussioner (kompletteras) finns på RUS samarbetsyta. LÄNK

Alla länsstyrelsemedarbetare har tillgång till denna. Om någon inte kommer in på samarbetsytan vill ha del av någon del av dokumentationen hör av er till Magnus Eriksson.

RUS skickar inte ut någon utvärdering detta år, men välkomnar synpunkter på årets Nobelmöte och inspel till kommande Nobelmöten, inkl. synpunkter om hur ni ser på digitalt eller fysiskt möte. Lämnas till Magnus Eriksson.

 

Material från projektet klimatsmarta länstransportplaner

Material från projektet Klimatsmart länstransportplaner 2.0 möte om Trafikverkets inriktningsunderlag finns att hämta på RUS arbetsyta i en mapp med namnet Trafikverkets inriktningsunderlag. Här finns PPT:erna och möjlighet att ladda upp texter till remissvar, för den som vill dela med sig. Än så länge ett fåtal utkast.

 

Programmet ligger ute för de regionala miljömålskonferenserna

Välkommen till en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling för personer i strategiska positioner från näringsliv och offentlig verksamhet.

Syfte med de regionala konferenserna är att erbjuda en mötesplats som bidrar till ökad drivkraft i genomförandet av Sveriges miljömål och synliggör synergier mellan miljömålsarbetet och Agenda 2030. Under konferenserna har vi särskilt fokus på innovation och hållbar regional tillväxt.

Konferenserna är kostnadsfria och digitala. De hålls den 26 januari och 3 februari.

Konferenserna arrangeras i samarbete mellan länsstyrelserna i Kalmar och Norrbottens län, RUS – Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, Naturvårdsverket och Tillväxtverket.

Läs mer programmet och anmäl dig i länkarna nedan:

Anmälan till konferensen i Norrbottens län den 26 januari

Anmälan till konferensen i Kalmar län den 3 februari

 

Digitalt seminarium finns nu tillgängligt

Nu ligger seminariet om Hållbara Värdekedjor och cirkulär ekonomi samt Västerbottens klimatforum ute. Här hittar du hela seminariet.

 

 

Utskicket går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma