Nytt från RUS 5 februari

Februari 2021

RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter kring miljömålsarbetet.

 

Detta tar nyhetsbrevet bland annat upp:

Nya etappmål
Storymap och animationsfilm från Västerbotten
Mycket i media om miljömålen
Se de regionala miljömålskonferenserna i efterhand

 

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

AKTUELLT

Nya etappmål för en giftfri miljö och giftfri cirkulär ekonomi

Regeringen har beslutat om etappmål för läkemedel i miljön, växtskyddsmedel, biocidprodukter, dioxiner och för att främja en hållbar dagvattenhantering. Etappmålen pekar ut områden där fler åtgärder behövs för att vi ska kunna ge nästa generation ett samhälle fritt från skadliga ämnen och ett ökat skydd för hälsa och miljö.

RUS kommer under året ta fram vägledning för hur etappmålen kan användas och kommuniceras på regional och lokal nivå.

Här kan du läsa Regeringens pressmeddelande om de nya etappmålen

 

Storymap om Miljömålen i Västerbotten 20 år och animering om skogsbruk och grön infrastruktur

I en berättande webbsida har Länsstyrelsen Västerbotten sammanställt hur arbetet med miljömålen i Västerbotten har gått sedan de 16 miljömålen antogs av regeringen år 1999.

Miljömålen i Västerbotten 20 år – en berättande webbsida

På sidan förekommer en animeringsfilm om skogsbruk, grön infrastruktur och miljömålet Levande skogar, med skogarna i Västerbotten som exempel. Animeringen har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Västerbotten och RUS. Det är ett kunskapsunderlag om utveckling i skogen som kan användas i hela landet.

Här kan du se animeringen

Har ditt län gjort en kommunikationsinsats om miljömålen som du vill lyfta i nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson

 

Mediatryck om miljömålen och uppföljning

Just nu är det mediatryck med både artiklar och radioinslag om att miljömålen inte nås i flera län.

Som stöd för kontakt med media kan de fem budskap för kommunikationen kring vad som händer med miljömålen efter 2020 och kopplingen till Agenda 2030 som Naturvårdsverket tagit fram användas:

1.Sveriges miljömål är ledstjärnan i svenskt miljöarbete.
2.Sveriges miljömål är aktuella både idag och i framtiden.
3.Nu siktar vi på 2030.
4.Sveriges miljömål är en nyckel för ett hållbart Sverige.
5.Sverige miljömål och de globala hållbarhetsmålen styr i samma riktning.

Här hittar du hela budskapsplattformen

RUS har tidigare tagit fram presentationer av budskapsplattformen som kan vara till hjälp:

Presentation om budskap - kort version

Presentation om budskap - lång version

 

Naturvårdsverket har lämnat den årliga rapporteringen till One Planet Network

Den årliga rapporteringen kommer från såväl länder som de sex tematiska programmen. Naturvårdsverket sammanställer Sveriges bidrag som omfattar regeringen och myndigheters initiativ. Baserat på rapporteringen sammanställer 10YFP sekretariatet i Paris utvecklingen i en statusrapport inför High Level Political Forum i sommar. Tanken är att rapporterade styrmedel, åtgärder och initiativ för att katalysera omställningen till hållbar konsumtion och produktion även ska vara sökbara via One Planet Network.

Detta är den andra officiella rapporteringen vi levererar som en del i genomförandet av Agenda 2030 delmål 12.1 ”Att genomföra det tio-åriga ramverket av program för hållbar konsumtion och produktion”.

 

Samarbetsytan får ett upplyft

RUS samarbetsyta för länsstyrelserna kommer under våren göras om så att den blir enklare att nagivera på och hitta det man söker.Just nu ligger alla dokument kvar på samma plats som de gjort innan, vi kommer meddela när större ändringar görs.

Kontaktlistor har flyttat till RUS samarbetsyta

Kontaktlistan för Ansvariga på länsstyrelserna för miljökvalitetsmålen har flyttat in på samarbetsytan. Flera kontaktlistor kommer läggas på samma plats i framtiden.

Här hittar du kontaktlistan

UTBILDNING, KONFERENS OCH MÖTE

Kolla på de regionala konferenserna i efterhand

De regionala miljömålskonferenserna Smartare grönare Sverige med Länsstyrelserna i Norrbottens län och Kalmar län har nu varit. Naturvårdsverket, Tillväxtverket och RUS också arrangör.

Sändningarna finns tillgänglig i två veckor efter konferensdatum ifall du missade konferenserna.

Se Norrbottens konferens som sändes den 26 januari

Se Kalmars konferens som sändes den 3 februari

 

Utskicket går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma