Nytt från RUS 10 september

September 2021

RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter kring miljömålsarbetet.

 

Detta tar nyhetsbrevet bland annat upp:

SMHI lanserar ny version av nationella emissionsdatabasen
Nu är det dags för regional årlig uppföljning 2021

Välkommen på frukostwebbinarium inom området Konsumtion

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

AKTUELLT

SMHI lanserar ny version av nationella emissionsdatabasen

På uppdrag av Naturvårdsverket lanserar nu, den 2 september 2021, SMHI en ny webbtjänst för den nationella emissionsdatabasen. Här samlas data om Sveriges utsläpp i luften, till exempel partiklar och växthusgaser.

Läs hela nyheten på SMHI:s webbplats.

RUS deltar fortsatt i arbetet med databasen bland annat via användarrådet och löpande kontakter med SMHI och Naturvårdsverket. Användarrådet möts två gånger om året och diskuterar utveckling och kvalitetsfrågor. Rådet leds av Naturvårdsverket och här deltar representanter för olika myndigheter och forskare samt SMED (Svenska MiljöEmissionsData ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI).

 

Hur kan miljöövervakningen bidra mer till miljömålsuppföljning?

RUS arbetar under 2021, i samarbete med den nationella och regionala miljöövervakningen, med att ta fram ett projekt där vi ska se över hur miljöövervakningen kan bidra mer till miljömålsuppföljning. Vid Miljöövervakningsdagarna den 28-29 september kommer detta tas upp och även en gruppdiskussion att ordnas. Se program och anmälan till Miljöövervakningsdagarna:

Miljöövervakningsdagarna 2021 - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

 

Nu är det dags för regional årlig uppföljning 2021

RUS önskar alla länsstyrelser lycka till i arbetet med Regional årlig uppföljning av miljömålen, en av miljömålsuppdragets viktigaste uppgifter. I år är det extra viktigt eftersom uppföljningen denna gång också blir ett underlag till den fördjupade utvärdering av miljömålen (FU23) som nu drar igång och ska lämnas till regeringen i början av 2023. Om denna kommer mer information senare.

Allt material för regional årlig uppföljning ligger på RUS samarbetsyta.

 

Påminnelse: Era önskemål om RUS verksamhet 2022

Vid RUS arbetsgrupps möte 30 september–1 oktober börjar RUS verksamhetsplanering för 2022. Till dess önskar vi veta länsstyrelsernas önskemål över var RUS insatser och resurser ska läggas 2022, resurser som förhoppningsvis blir i samma storleksordning som idag. Välkomna att lämna förslag på de önskemål och behov ni särskilt har. Det går också bra att lämna förslag på länsstyrelsegemensamma projekt som er länsstyrelse skulle vara intresserade av att driva. Såväl inom miljömålsuppföljning som stöd i åtgärdsarbetet för miljömålen. Lämna förslag och synpunkter på RUS verksamhets 2022 helst till den 15 september, men det går även bra efter till RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson.

 

Om omvärldsbevakning i RUS

Några länsstyrelser hör av sig till RUS med frågor om omvärldsbevakning och vad som är på gång. RUS har ingen löpande rutin för att samla omvärldsbevakning (ännu), men du är alltid välkommen att höra av dig till RUS arbetsgrupps medlemmar för frågor inom olika sakområden. Ansvarsfördelningen i RUS arbetsgrupp framgår på RUS webbplats. Vid de målvisa Skypemötena inför Regional årlig uppföljning av Miljömålen är också tanken att nationellt målansvarig myndighet ska förmedla aktuell omvärldsbevakning.

UTBILDNING, KONFERENS OCH MÖTE

Frukostwebbinarium inom området Konsumtion

RUS bjuder tillsammans med nationella myndigheter in till fem olika frukostwebbinarier som tar upp olika delar av konsumtionsområdet. Dessa konsumtionsfrukostar ger en bra bild över pågående nationella uppdrag och projekt. Målgrupp är miljö- och hållbarhetsstrateger eller motsvarande på såväl kommuner, region som länsstyrelser.

19 oktober – Avfallsförebyggande med Maria Ivarsson, Naturvårdsverket
20 oktober – Hållbar konsumtion med Maria Nyqvist, Konsumentverket
21 oktober – Hållbar plastanvändning med Lena Stig, Naturvårdsverket och Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten
26 oktober – Minskad miljöpåverkan från textilanvändning med Yvonne Augustsson och Rebecca Uggla, Naturvårdsverket
27 oktober – 10 YFP med Eva Ahlner, Naturvårdsverket

Samtliga frukostwebbinarier hålls kl 9-10.

Läs mer på RUS webbplats

Nobelmötet 8-9 december

Den årliga träffen för det regionala miljömålsuppdraget, främst för länsstyrelsernas miljömålsamordnare och deras chefer, blir den 8-9 december. Hotell Scandic Anglais vid Humlegården i Stockholm är bokat för det och vår förhoppning att vi ska kunna ha ett fysiskt möte i år. Outlookinbjudan har gått ut tidigare, anmälningslänk och program kommer senare. Vad vill du ska tas upp på årets Nobelmöte? Ge inspel till programmet till RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson, före 30 september.

VÄLKOMMEN TILL RUS ARBETSGRUPP

 

Anders Bergström

(Anders presenterades med fel text i föregående nyhetsbrev så vi välkomnar Anders igen med rätt text)

Vilken länsstyrelse arbetar du på?

Jag jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Vilka frågor ska du arbeta med i RUS?

I RUS kommer jag att ansvara för miljömålen Ett rikt växt- och djurliv samt Myllrande våtmarker.

 
 

Utskicket går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma