Nytt från RUS 17 december

December 2021

RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter kring miljömålsarbetet.

 

Detta tar nyhetsbrevet bland annat upp:

Presentationer från Nobelmötet
Kortversionen av vägledningen för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030
Förändringsledningskurser
Save the date för Miljömålsdagarna 2022
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

AKTUELLT

Nu finns en kortversionen av vägledningen för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Vägledningen riktar sig till kommuner för stöd och inspiration i det strategiska arbetet med miljömål och hur detta arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Den är också ett underlag för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser i miljömålsarbetet.

Vägledning innehåller flera lärande exempel från kommuner samt länkar till ytterligare stöd och fördjupande information inom olika områden.

Vägledningen hittar du på RUS webbplats.

Save the date för MILJÖMÅLSDAGARNA den 4-5 maj 2022

Välkommen till Miljömålsdagarna 2022 – årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Årets tema är Att möjliggöra hållbar grön omställning – tillsammans skapar vi vägar framåt. Länsstyrelsen i Västernorrlands län är värd för evenemanget som anordnas tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) i samarbete med Svenskt Näringsliv, Mittuniversitet, Region Västernorrland och Sundsvalls kommun.

 

Årets uppföljning av miljömålen är här

Varje år gör alla 21 länsstyrelser en miljömålsuppföljning som visar hur det egna länet ligger till för att nå de 16 miljömålen och vilka åtgärder som genomförts. Nu är årets uppföljningar publicerade på RUS webbplats. Ett kommunikationspaket har skickats ut till länen som är fritt att använda.

Här kan du läsa länens regionala uppföljningar

 

Tack att du deltog på Nobelmötet!

Trots en snabb omställning till ett helt digitalt möte blev det två innehållsrika dagar med spännande diskussioner och reflektioner. Tack till alla som deltog och kunde ställa om till det heldigitala. Vi ser fram emot ett fysiskt nobelmöte 2022!

Presentationerna från Nobelmötet hittar du på RUS arbetsyta.

 

Erbjudande: Förändringsledningskurser för kommuner

RUS och LEKS har gjort en upphandling av förändringsledningskurser för kommuner. Genom denna upphandling erbjuds nu varje länsstyrelse att anordna en kurs för sina kommuner. Kursen är densamma som grundkursen i förändringsledning som genomförts av RUS och LEKS de senaste åren för miljömålssamordnare, klimat- och energistrateger m fl. Två testkurser har genomförts i Västra Götaland och Kronoberg med mkt positiv respons från deltagande kommuner.

Kostnaden för kursen är 60 000 SEK och denna summa betalas av respektive länsstyrelse. Ni kan själv välja om ni vill bekosta kursen t ex med miljömålsmedel eller om ni tar betalt av kursdeltagarna. Utöver kurskostnaden behöver ni boka lokaler och mat för deltagarna. Kanske finns lämpliga lokaler i huset?

Kursen omfattar två dagar. Gotlandsakademin som vann upphandlingen kommer att kunna genomföra kursen digitalt om Corona-läget så skulle kräva.

Bokningen sker via Anna-Lena Lövkvist Andersen som också kommer att hjälpa till med kontakten med Gotlandsakademin. Då ni bokat ett kursdatum kommer ni att själva hålla i alla kontakter med Gotlandsakademin.

Följande fyra tider kvar:

25–26 jan
16–17 feb
22–23 mars
26–27 april

 

Utskicket går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma