Länsstyrelsen informerar
Nyhetsbrev penningtvätt

Våren 2022

Detta är ett gemensamt nyhetsbrev från länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Nyhetsbrevet tipsar dig, som verksamhetsutövare, om bland annat domar från Kammarrätten i Stockholm och olika informationskällor för att stärka din kompetens och förmåga att skydda din verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

nationella nyheter
 

Kammarrätten fastställer sanktionsavgifter 

Länsstyrelsen Stockholm har vid sin tillsyn kommit fram till att tre klockhandlare i Stockholms län inte har fullgjort sina skyldigheter enligt penningtvättslagen. Bolagen har bland annat haft en omfattande kontanthantering men saknat rutiner för kundkännedom och inte bedömt vilka risker för penningtvätt som verksamheten kan vara utsatt för.

Bolagens överträdelser bedömdes ha varit av stor omfattning, rört höga belopp samt skett systematiskt. Länsstyrelsen Stockholm bedömde därför att bolagen skulle betala sanktionsavgifter om 8,5 miljoner, 6 miljoner respektive 2,2 miljoner kronor. Förvaltningsrätten i Stockholm gjorde i stort samma bedömning som Länsstyrelsen Stockholm, men sänkte sanktionsavgifterna för två av bolagen.
Efter överklaganden har nu Kammarrätten i Stockholm fastställt sanktionsavgifterna till 8,5 miljoner, 6 miljoner respektive 2,2 miljoner kronor.

Aktuella målnr är 2311-21, 2334-21 och 2331-21.
Du kan beställa domar från Kammarrätten i Stockholm här.
Observera att det kan kosta pengar att få ut handlingar.

Länsstyrelsen Stockholms ingripanden mot överträdelserna hittar du under år 2020 här.

 

Vi har ett gemensamt ansvar att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism!

Du, som verksamhetsutövare, har tillsammans med oss tillsyns- och brottsbekämpande myndigheter en viktig roll för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Brottsupplägg kan ofta vara komplexa och involvera flera verksamhetssektorer. Du kanske bara ser en del av ett upplägg.
Det är därför viktigt att du rapporterar varje misstanke om eventuell penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen.
Du använder rapporteringssystemet goAML.

Registrera din verksamhet och lämna en rapport i goAML här.

 

Filmer om penningtvättsregelverket

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram fyra korta filmer.
I filmerna får du, som verksamhetsutövare, veta vad du ska göra för att följa penningtvättsregelverket.

Filmerna behandlar följande ämnen:

Introduktion till penningtvättsregelverket
Riskbedömning
Kundkännedom
Rapportera till Finanspolisen


Se filmerna här.

 

Rapport om bedrägerier och penningtvätt

Finanspolisen har tagit fram rapporten "Bedrägerier och penningtvätt". Rapporten är en analys av bedrägerier ur ett brottsvinstperspektiv.

Finanspolisen gör, baserat på analysen, bedömningen att moms- och välfärdsbedrägerierna utgör det största hotet ur ett brottsvinst-perspektiv. Dessa bedrägerier genererar miljardbelopp årligen som kan återinvesteras i annan allvarlig brottslighet.

Läs rapporten här.

KONTAKTuppgifter

Kontakta oss

penningtvatt.skane@lansstyrelsen.se

 

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter här.

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här.

Facebook Twitter YouTube Länsstyrelsen.se
Do not click this link

Skickat med Paloma