Hitta ut i Skånsk natur

I nyhetsbrevet ger vi smakprov på några av månadens naturguidningar i webb-kalendern. Samtidigt får du tips på smultronställen som du kan besöka på egen hand. Vi passar även på att informera om begränsningar och möjligheter i naturen genom tips om allemansrätt och allemansvett. Avslutningsvis kommer vi att dela med oss av olika nyheter och bra att veta-saker under rubriken Visste du att...

Genom denna samlade bild av naturguidningar, tips på besöksmål, info om hänsyn och annat smått å gott hoppas vi underlätta och inspirera till fler besök i vår skånska natur!

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare (rekommenderas!)
Prenumerera på nyhetsbrevetet

följ med ut - guidningar i skånsk natur

Följ med ut - guidningar i skånsk natur

Varje år arrangerar föreningar, organisationer, guideföretag och länsstyrelsen hundratals aktiviteter i Skånes naturreservat och nationalparker. Tillsammans med kunniga guider får du bekanta dig med våra smultronställen i Skånsk natur.

KALENDER MED GUIDNINGAR 2022. Vad blir du sugen på? Föreslå någon för vänner och bekanta på facebook genom att klicka på f-symbolen och sedan dela.
 

Foto: Josefin Persson

 

Kräftor – hotade eller invasiva. Varför blev det så?

Kräftskivan är en tradition som vi verkligen kan kalla för ursprungligen svensk. Situationen för sötvattenskräftorna i Sverige har förändrats över tid; kräftpesten år 1860 och inplanteringen av nordamerikanska kräftor under 60-talet, men vad hände sedan? Vad påverkar kräftorna i deras vattenmiljö? Föreläsning av Per Nyström.

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Färs

VAR: Hemvärnsgården i Sövde

NÄR: 10 nov

Läs mer
 

Kjugekull. Foto: Carina Zätterström

 

Tisdagsvandringar på Kjugekull

Följ med på våra populära tisdagsvandringar på Kjugekull, året runt. En ca 5 km lång vandring i kuperad terräng och storslagen natur. Tag med fika.

Arrangör: Friluftsfrämjandet Kristianstad

VAR: Kjugekull

NÄR: 22 nov

LÄS MER
 

Hörjelgården. Foto: Hjalmar Dahm

 

Naturvårdsröjning i Hörjelgårdens naturbetesmark

Nu är det åter dags för att röja björnbärs- och slånuppslag i markerna, så att den rika blomsterprakten består och stengärden hålls fria. Kläder efter väder. Hörjelgårdens Vänner bjuder på eftermiddagsfika med liten kaka efter avslutad arbetsdag, men ta med lunchmat. Vi har alla verktyg och redskap som behövs. Du är alltid välkommen till Hörjelgården, antingen på egen hand eller i samband med aktiviteter som denna.

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Skåne

VAR: Hörjelgården

NÄR: 26 nov

LÄS MER
Hitta din plats

Hitta din plats i Skånsk natur

Det finns 3 nationalparker och runt 350 naturreservat att upptäcka i Skåne.
Här finns allt från bokskogar, sjöar och stränder till betesmarker och berg. På hittadinplats.nu får du fyllig information om varje område. Sökfunktionen hjälper dig att hitta platser du når med buss och som du kan vandra, grilla eller övernatta i.

Se alla besöksmål här

Se filmen som tipsar om hur du använder sökfunktionen här

Här är några tips på besöksmål. Fler tips hittar du via vår facebook @skansknatur

Måkläppen. Foto: Mostphotos

 

Måkläppen är öppen för besök november-januari

Måkläppen är öppet för besök under vintern mellan november - januari, när sälarna inte har några ungar. Men två områden inom reservatet har permanenta beträdnadsförbud (se karta). Det beror på att sälarna behöver ostörda viloplatser även vintertid. De skräms lätt bort av närgångna besökare. Respektera fredade zoner och tänk alltid på att hålla avstånd till de skygga djuren.

Att sälarna stressas är också en anledning till att det aldrig är tillåtet att ha med hund till Måkläppen, en annan att hundar sprider sjukdomar till sälarna. På Måkläppen finns dessutom ett rikt och känsligt fågelliv. För att skydda djurlivet i sin helhet är det även förbjudet med cykling, ridning och organiserad löpträning. Mer information om Måkläppens föreskrifter finns på webben.

Karta beträdnadsförbud
Naturreservatet Måkläppen på webben
 

Natthall vid Rönneå. Foto: Carina Zätterström

 

Ett smörgåsbord av besökstips på webben!

Hämta tips och inspiration kring olika leder och besöksmål på Länsstyrelsens webbplats. Under Besöksmål/Friluftsliv (hittadinplats.nu) hittar du både kultur- och naturområden. Här finns information om alla ca 350 naturreservat och nationalparker (inkl. krysslista), samt länkning till Stiftelsen skånska landskaps 19 strövområden. Men här finns samtidigt kulturreservat, byggnadsminnen och andra kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Dessutom finns information som leder dig vidare till länets alla naturum samt våra regionala cykel- och vandringsleder; Skåneleden (vandring), Sydost- & sydkustleden samt Kattegattleden (cykel).

För dig som föredrar personledd naturvägledning finns naturguidningskalendern som samlar ett femtiotal aktörers aktiviteter runt om i den skånska naturen. För att göra det lätt att göra rätt vid vistelse i naturen finns allmän information om allemansrätten. När det gäller naturreservat och nationalparker gäller däremot särskilda föreskrifter som du hittar lätt på respektive reservatssida. Var rädda om varandra och naturen - välkommen ut!

Besöksmål, friluftsliv och naturhänsyn på länsstyrelsens webbplats
 
 

Skånes naturum visar vägen ut

Våra naturum och naturcentrum fungerar som en port till naturen. De ligger ofta nära något av våra naturreservat eller nationalparker och är därför en bra start vid ett besök. Här får du genom aktiviteter och utställningar bekanta dig med naturområdena i närheten. Du får också hjälp med kartor och tips på sevärdheter och vandringar.

Här hittar du alla naturum
 
Allemansrätt och allemansvett

Om allemansrätt och allemansvett

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen, på någon annans mark. Därför behöver vi också visa hänsyn – både till naturens växter och djur, men också till markägaren och andra besökare.

Här ger vi månadens smakprov på vad som är allemans rätt och skyldighet.

I skyddad natur som naturreservat och nationalparker gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Läs mer om respektive område här. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Läs mer om allemansrätt på Naturvårdsverkets hemsida.

Grundprincipen i allemansrätten är att visa hänsyn till naturen, markägaren och varandra.

 

Visa hänsyn till naturen, markägaren och varandra!

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare 💚

läs mer om allemansrätten
 
Visste du att...

Här berättar vi om saker som kan vara bra eller kul att veta om natur och naturbesök

Syrénslide är en av de nya arterna. Den finns redan i Skåne. Foto: Cajza Eriksson

 

22 nya invasiva arter som måste bekämpas inom EU

Sedan den 2 augusti 2022 är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av ytterligare 18 djur- och växtarter. För ytterligare 4 arter finns en fördröjning. För afrikansk klogroda (Xenopus laevis), fisken mummichog (Fundulus heteroclitus) och musselblomman (Pistia stratiotes) träder förbuden i kraft 2 augusti 2024. Och för växten japansk träddödare (Celastrus orbiculatus) först år 2027.

Men med tanke på skador och kostnader för bekämpning av invasiva arter som redan hunnit etablerat sig, så ber vi alla att avstå frivilligt från att sälja och köpa dessa arter direkt. Det är också mycket viktig att inte släppa ut dem i naturen. Kontakta oss gärna med frågor kring detta. Bara i samarbete med alla aktörer har vi en chans att stoppa spridningen av ännu fler invasiva arter i Sverige.

66 ARTER HAR FUNNITS MED SEDAN TIDIGARE

66 arter har funnits med sedan tidigare i EU:s förteckning över främmande arter som måste bekämpas. Exempel på arter som har varit med ett tag är växterna gul skunkkalla, jätteloka och gudaträd, samt djuren signalkräfta, mårdhund, tvättbjörn och nilgås.

cajza.eriksson@lansstyrelsen.se, per.levenskog@lansstyrelsen.se eller magdalena.wiedermann@lansstyrelsen.se

Invasiva främmande DJUR på EU:s lista
Invasiva främmande VÄXTER på EU:s lista
 

Foto: Anna Fohrman och Mikael Svensson

 

Månadens art - Skyddsvärda träd

Det är lätt att fascineras och känna vördnad inför gamla träd. Både för att de har en aktningsvärd historia och ett särpräglat utseende. En gammal ek kan ha funnits på plats redan när Linné besökte Skåne sommaren 1749! Om förutsättningarna är de rätta kan en ek leva ytterligare flera hundra år, och under hela sin livstid har den stor betydelse för den biologiska mångfalden.

En gammal ek med håligheter, grova barkspringor och döda grenar kan erbjuda livsrum för många hundra arter, och totalt räknar man med att åtminstone 1500 arter lever på ek i Sverige. Eken är det av ädellövträden som hyser flest arter, men alla stora och gamla träd är värdefulla. Många arter kan förekomma på flera trädslag, men det finns också de som är strikt knutna till en enda trädart.

En mycket stor andel av de gamla träden står i hagmarker och liknande halvöppna miljöer. Ett av de största hoten är att dessa miljöer lämnas utan hävd och växer igen. När gamla, vidkroniga lövträd får konkurrens av unga träd åldras och dör de i förtid, men de kan ofta räddas!

Ett annat hot är att träden avverkas, allt för ofta för att de ”står i vägen” eller betraktas som farliga. Avverkningen leder till att antalet träd minskar och att de kvarvarande träden isoleras från varandra. Många av de hotade insekterna lämnar inte gärna sitt ursprungsträd för att ge sig iväg några längre sträckor i jakten på nya livsmiljöer. Detta gör dem extra sårbara när gammelträden blir färre, samtidigt minskar deras möjligheter att hitta rätt när avståndet mellan lämpliga områden ökar.

Träd har en begränsad livslängd och därför är det nödvändigt att spara medelålders träd så att de kan utvecklas till framtidens gammelträd.

Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. Syftet med programmet är att öka kunskapen om särskilt skyddsvärda träd samt att genomföra åtgärder för att gynna dessa.

Kontakt: Marcus Ljungdahl Brönmark

Åtgärdsprogram för Särskilt skyddsvärda träd
KONTAKTPERSONER

Kontakta oss

För frågor om besöksmål och guidningar
Carina Zätterström

För frågor om friluftsliv och allemansrätt
Malin Andersson

 

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter här

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

 

Facebook Twitter Instagram Länsstyrelsen.se
Do not click this link

Skickat med Paloma