Länsstyrelsen informerar
Nyhetsbrev penningtvätt

NYHETSBREV OM PENNINGTVÄTT

 Hösten 2022

Detta är ett gemensamt nyhetsbrev från länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Nyhetsbrevet tipsar dig, som verksamhetsutövare, om bland annat ett kommande webbinarium för att stärka din kompetens och förmåga att skydda din verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

nationella nyheter
 

Tips om kommande webbinarium

Den 18 november 2022, kl. 9 - 10:30 håller Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sitt webbinarium "Spot on" om varningssignaler kopplade till målvakter och penningtvätt.

OBS! Ingen föranmälan behövs. Seminariet sänds via Zoom.
Var vänlig logga in senast 8.55.

Inloggningslänk till seminariet.
Meeting ID: 872 8038 0414
Passcode: Polis2022

Få inbjudningar till Samordningsfunktionens webbinarier och utskick genom att anmäla dig till:
samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se

Läs om senaste nytt på Samordningsfunktionens webbsida här.

 

Kommande förändringar i penningtvättslagen?

Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism diskuteras på EU nivå och förhandlingar om ändringar pågår. Förhandlingsarbetet förväntas vara klart under våren 2023.
Frågor som behandlas är exempelvis om ytterligare verksamhetsutövare helt eller delvis ska omfattas av lagstiftningen och om tillgången till uppgifter i Polisens penningtvättsregister bör utökas för brottsbekämpande myndigheter.
En ny myndighet, AMLA (Anti-Money Laundering Authority), ska inrättas på EU-nivå. AMLA ska bland annat kunna utöva tillsyn i samarbete med en nationell tillsynsmyndighet under en begränsad tidsperiod.

En utredare ska lämna förslag till ändringar i svenska lagar och förordningar för att anpassa dessa till ändringar på EU-nivå. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2024.

Läs mer om EU:s lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism här.

 

Periodisk rapportering

Länsstyrelserna väntar på ett beslut i riksdagen angående förslaget från utredningen, "Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism", om periodisk rapportering för verksamhetsutövare som står under vår tillsyn.

Länsstyrelserna kommer att ta fram föreskrifter gällande periodisk rapportering efter att lagändringen har beslutats. Rapporteringsskyldigheten börjar gälla efter att länsstyrelsernas föreskrifter har trätt i kraft.

Läs mer om utredningens förslag här.

 

Vem är det som styr företaget?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

För att följa penningtvättslagen ska du som verksamhetsutövare utreda om kunden har en verklig huvudman (för att sedan kontrollera den verklige huvudmannens identitet). En sådan utredning ska åtminstone avse sökning i Bolagsverkets register över verkliga huvudmän enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. En kontroll av uppgifterna i nämnda register utesluter inte att ytterligare kontroller kan behöva göras i det enskilda fallet, exempelvis när en alternativ verklig huvudman är utsedd.

Läs om kundkännedomsåtgärder kopplade till verklig huvudman i 3 kap. 8, 8a och 9 §§ Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) här.

Läs mer om verklig huvudman på Bolagsverkets hemsida här.

 

Har du koll på A-krim?

Arbetslivskriminalitet (A-krim) kan vara ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

A-krim:

är när företag eller organisationer medvetet bryter mot olika slags regler i arbetslivet.
exploaterar människor, utsätter företag för en osund konkurrens och urholkar vårt välfärdssamhälle.
är speciellt utbrett inom arbetskraftsintensiva branscher.


Läs mer om A-krim här.

KONTAKTuppgifter

Kontakta oss

penningtvatt.skane@lansstyrelsen.se

 

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter här.

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här.

Facebook Twitter YouTube Länsstyrelsen.se
Do not click this link

Skickat med Paloma