Ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Skåne

Nyhetsbrev #4 2022

Utbildningar

Aktiva åtgärder i praktiken
Utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter
 

Konfererenser och föreläsningar

Tillsammans mot hedersrelaterat våld och förtryck i Skåne

Jämställdhet, kris och ekonomi - årets jämställdhetskonferens

Svartsjuka är inte romantiskt


Övrigt aktuellt

Kortversion av rapporten "Stadigvarande boende för våldsutsatta"

Ny omgång av Samtal om våld

utbildningar
 

Aktiva åtgärder i praktiken

 

15 MARS och 4 MAJ

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till två heldagar om hur det lagstadgade arbetet med aktiva åtgärder kan bedrivas i praktiken. Utbildningen riktar sig till chefer och strateger inom HR och andra ansvariga som arbetar för och med de praktiska processerna kring aktiva åtgärder i myndigheter och kommuner i Skåne.

Sista anmälningsdag 28 februari!
 

Läs mer och anmäl dig här
 

Utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik

 

13 FEBRUARI, 11 MAJ, 14 SEPTEMBER och 7 DECEMBER

Välkommen till en utbildning med syftet att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Skåne.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa rättigheterna i konventionen, både i beslutsfattande och praktiskt arbete.

Sista anmälningsdag 10 januari!
 

Läs mer och anmäl dig här
ÖVRIGA utbildningar

Webbkurser BAS


Webbkurs om våld

Webbkurs om våld mot barn

Webbkurs heder

Webbkurs sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

 

Webbkurser FÖRDJUPNING


Våld mot äldre

Hedersrelaterat våld och förtryck

Könsstympning

Människohandel med barn och unga

Sex mot ersättning – tillfälligt stängd för omarbetning

Rätt att veta!

Kalender länsstyrelsen Skåne

konferenser och föreläsningar
 

Tillsammans mot hedersrelaterat våld och förtryck i Skåne


20 JANUARI

Länsstyrelsen Skåne, tillsammans med Skånes kommuner, Polismyndigheten, Region Skåne och Åklagarmyndigheten bjuder in till en heldagskonferens med fokus på den nya lagstiftningen inom området hedersrelaterat våld och förtryck.

Sista anmälningsdag 20 december.
 

Läs mer och anmäl dig här
 

Jämställdhet, kris och ekonomi


8 MARS

Välkomna på jämställdhetskonferens! 2023 års stora jämställdhetskonferens har temat Jämställdhet, kris och ekonomi och vi kan redan nu avslöja flera intressanta talare och föredrag.

Nina Björk, är konferensens huvudtalare. Björk har bland annat skrivit Under det Rosa täcket, Lyckliga i alla sina dagar och är en återkommande debattör och krönikör inom frågor som rör samhället, ekonomi och jämställdhet

Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid Stockholm universitet och. De los Reyes forskning tar avstamp i makt, arbetslivets förändrade villkor och intersektionalitet är en av Sveriges ledande auktoriteter på området.

Tapio Salonen, är ansvarig forskare för Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport och professor i socialt arbete Malmö Universitet

Marie Eriksson, är historiker och lektor i socialt arbete och ständigt aktuell med sin forskning om ekonomiskt våld.

Konferensen kommer även behandla ämnen som ekonomi och ohälsa, migration och jämställdhet, krisberedskap och livsmedelsförsörjning med mera.

Passa på att boka din plats på konferensen redan nu. Begränsat antal platser. Konferensen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Vi bjuder på lättare lunch och fika.

Sista anmälningsdag 24 februari.
 

Läs mer och anmäl dig här
 

Svartsjuka är inte romantiskt


1 FEBRUARI

Den 1 februari anordnas en digital nationell konferens med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Konferensen utgör startskottet för kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”, som genomförs för sjunde året i rad.

Dagen bjuder på föreläsningar om forskning på området och lokala exempel på arbete mot våld i ungas relationer.

Sista anmälningsdag 31 januari.
 

Läs mer och anmäl dig här

Lanseringsevent Stad för stad

Den 15 mars 2023 bjuder Frälsningsarmén i Helsingborg, i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, in till lansering av ”Stad för stad”, ett metodstöd för att motverka människohandel och prostitution genom att öka den lokala beredskapen att upptäcka, och ge stöd och skydd åt utsatta.

Kontakta Länsstyrelsen Skåne för ytterligare info: katarina.tumer@lansstyrelsene

Lanseringskonferens

Den 21 mars 2023 bjuder FreeZone Sweden, i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, in till lansering av ett nytt vägledningsmaterial för högstadiet & gymnasieskolan i hur skolan tillsammans kan arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtyck.

Kontakta Länsstyrelsen Skåne för ytterligare info: katarina.tumer@lansstyrelsene

Rapporter
 

Kortversion stadigvarande boende för våldsutsatta

 

Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram en kortversion av rapporten om stadigvarande boende för våldsutsatta. Fokus i kortversionen är de övergripande resultaten samt lärande exempel och arbetssätt.
 

Här kan du ladda ned rapporten
Övrigt information från Länsstyrelsen

Nytt åtgärdsprogram för 2024 - 2026

Regeringen tar fram nytt åtgärdsprogram för 2024 - 2026. Den 24 november gav Regeringen besked på en pressträff om följande:

att de kommer att ge tilläggsdirektiv till den pågående översynen av kontaktförbud, läs mer på regeringens hemsida.
att arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram börjar nu. Programmet kommer gälla 2024-2026.
att regeringen inom kort kommer lämna en proposition om att sänka gränsen för häktning till 1,5 år fängelse. Frågan om ytterligare sänkning kommer sedan att ses över ytterligare.
att regeringen beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet. Tillägget handlar om att utredningen ska lämna förslag på kriminalisering av oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer. Nytt datum för redovisning blir 1 juli 2023, läs mer på regeringens hemsida.
att de avser utvärdera den nuvarande nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och sedan ta fram en ny strategi efter att nuvarande löper ut. Bland annat lyfter jämställdhetsministern att problembilden behöver uppdateras.

Här kan du ta del av hela presskonferensen.

 

Ny omgång av Samtal om våld

I januari genomför vi andra omgången av utbildningen Samtal om våld, en behandlingsstruktur för professionellt behandlingsarbete med personer som utövat våld i nära relationer. Utbildningen är totalt fem dagar och riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med målgruppen personer som utövar/utövat våld i nära relation. Utbildningen har varit mycket uppskattad och platserna i januari är redan fullbokade. En tredje omgång kommer att äga rum efter sommaren – mer information kommer under våren 2023.

KONTAKTPERSONER

Kontakta oss

JÄMSTÄLLDHET
Sara Lhådö
Martina Skrak
Marianne Östlihn

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
Sanaz Charbaf
Frida Darj
Hannes Hart Svedberg (föräldraledig)
Alka Khanna
Anna Lindskog Ceballos
Therese Olin
Katarina Tümer

 

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter här

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

Om du inte redan är prenumerant på nyhetsbrevet,
klicka här för att registrera dig som prenumerant.

 

Facebook Twitter YouTube Länsstyrelsen.se
Do not click this link

Skickat med Paloma