Nyheter i SMP - info till tillsynsmyndigheter

Nyheter i SMP - info till tillsynsmyndigheter

 

Information om nyheter inför 2023 års miljörapportering för verksamhetsåret 2022 i SMP – Svenska MiljörapporteringsPortalen.

Observera att detta meddelande endast skickats till den e-postadress som finns angiven för tillsynsmyndigheten i SMP.

 

Ändringar och rättningar i SMP

Förutom rättningar har vi även utfört en del ändringar i SMP inför 2023 års miljörapportering för verksamhetsåret 2022. Ändringarna är tillgängliga från och med 1 januari 2023.
> Sammanställning av ändringar och rättningar på SMP:s webbplats.

Vissa mallar har uppdaterats, kontrollera att du använder den senaste mallen.

 

Presentation av den nya avfallsrapporteringen 26 jan

I regeringsuppdraget ”Förbättrad avfallsstatistik” framfördes behovet av att införa en ny rapportering där avfallsuppgifter lämnas strukturerat och i ett maskininläsbart format. Den nya rapporteringsfliken i SMP avser uppfylla det behovet.
> Om förbättrad avfallsstatistik på Naturvårdsverkets webbplats.

En digital presentation av den nya avfallsrapporteringen anordnas för tillsynsmyndigheter torsdag den 26 janauri kl. 15.00-16.00. Då finns möjligheten att ställa frågor om rapporteringen till Naturvårdsverkets statistikhandläggare.

Anmälan görs via e-post till avfallsstatistik@naturvardsverket.se

 

Sista rapporteringsdag

Sista dag för rapportering är fredagen den 31 mars 2023.

Supporten har utökade öppettider till klockan 18:00 på torsdag den 30 mars och
fredag den 31 mars 2023.

Information om hur du rapporterar, hittar du på SMP:s webbplats.
> SMP:s webbplats.

 

Kontohantering

Vi brukar få in en hel del frågor kring kontohanteringen. Supporten och SMP-förvaltning har samlat all information om hantering av konton.
> Kontohantering på SMP:s webbplats.

Några användbara tips

Se till att ha uppdaterade användare i systemet, med rätt e-post.
Ta bort de konton som inte längre används.
Vid frågor, kontakta supporten.
 

Kontrollera kontaktuppgifter

Tillsynsmyndigheten kan själva ändra sina adress- och kontaktuppgifter direkt
i SMP. Under kontaktuppgifter finns en ändraknapp. Kontrollera alltid er e-postadress inför rapportperioden. Utan giltig e-postadress kommer inga utskick från SMP fram och kan inte heller skickas om.

 

Med vänliga hälsningar,
SMP-förvaltning
E-post: smp_forvaltning@lansstyrelsen.se

 

SMP-support

Klicka här för att avregistrera din adress

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Do not click this link

Skickat med Paloma