Information från Mobilkranföreningen

Öppna i webbläsare

14 juni 2021 | Nyhetsbrev till medlemmar i Mobilkranföreningen

NYHETSBREV 2/2021

Käre medlem och partner,

Sommaren har anlänt och vi ser ut att vara på väg in i en period där det blir lättare att träffas. Vi är många som längtar efter att ses och nätverka. Siktet ligger på att genomföra flera medlemsmöten och besök under hösten och vintern 2021/2022.

Under våren har målet varit att komma så långt möjligt med trafikfrågan i det gemensamma projektet med branschens tillståndsgivare. Föreningen har nu ett historiskt brett och nära samarbete med politiker, Trafikverket och kommuner. För att nå önskade resultat behöver vi även föreningens medlemmars aktiva stöd. Sök alla krävda dispenser, då blir det uppenbart att systemet inte är hållbart! Höj branschens kompetens och status genom föreningens utbildningar och läromedel!

Ta del av vårt nyhetsbrev där du får en sammanfattning och rapport från förenings- och branschverksamheten från de senaste månaderna.

Besök även vår hemsida, eller följ oss på Facebook, LinkedIn och Instagram.

Bästa hälsningar,

Mobilkranföreningens kansli

 

Mobilkranföreningens årsstämma ägde rum den 7 maj

Mobilkranföreningens årsstämma ägde rum den 7 maj 2021. Drygt 20 medlemsföretag var med på stämman som i år igen hölls digitalt då möjligheten var begränsad för att delta fysiskt på kansliet. Vid större digitala möten har röstning med omvänd acklamation - tyst vid bifall och yttrande vid avslag - blivit det normala. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen per 31 december 2020, gav styrelsen ansvarsfrihet och fastställde valberedningens förslag till ny styrelse. Det beslutades att bordlägga punkterna om föreningens budget och medlemsavgifter samt frågan om ersättning av projektarbete, till extrastämman som planeras äga rum vid ett medlemsmöte i höst. Ett stort tack till er som deltog på stämman och hjälper till att driva föreningens arbete framåt.

Vi välkomnar två nya styrelseledamöter

Vi välkomnar de två nya styrelseledamöterna som valdes in på föreningsstämman, Anders Oxwall från Jinert och Daniele Solito från BinSell. Två ledamöter valde att avgå efter en lång och trogen tjänst, Anders Matsjons från Alfab och Morten Heli-Hansen från Kynningsrud. Nu ser vi fram emot ett framgångsrikt styrelsearbete under verksamhetsåret 2021/2022. Tveka inte att kontakta styrelsen om du är intresserad av att veta mer om vilka projekt och branschfrågor vi arbetar med.

Automatisering av dispenser

Om svenska mobilkran- och åkeriföretag ska överleva på sikt finns bara ett rimligt scenario. En kraftig satsning på digitalisering av dispenshanteringen med så långt möjligt automatiserade beslut. Även om Trafikverket och kommuner nu visar en ökad förståelse för branschens verklighet, måste RISE utredningen resultera i en snabb och omfattande, statligt finansierad systemutveckling. Vägnäten, både statliga och kommunala måste digitaliseras och mobilkranars dispenser grupperas efter vägens bärighet.

Kansliet går ner i tid

Syrelsens förslag om ändrade medlemsavgifter bordlades till höstmötet, vilket innebär att kansliets resurser anpassas till utrymmet i befintlig budget 2021/2022. För medlemmar och partners innebär det att Mobilkranföreningen kommer vara mindre synlig på webb och sociala medier. Kansliets medverkan i utskottsarbetet begränsas i förhållande till tidigare år. För att kunna driva viktiga frågor vidare behöver nu föreningens medlemmar och partners öka sitt engagemang i arbetsgrupper och utskott.

Utbildningsutskottet prioriterar lastkoppling

Vid utbildningsutskottets digitala möte den 4 juni diskuterades prioriteringar för verksamhetsåret. Utskottet kommer att fokusera på kompetenshöjning för lastkopplare och signalmän. Utskottet kommer även att prioritera fortsatt arbete med utveckling av handledarrollen i lärlingsutbildningen. Aktuellt från samverkan med BYN och TYA är erkännandeintyg för utländska förare och kvalitetsbesök hos utbildningsgivare.

Vill du att vår bransch ska fortsätta utvecklas och bli bättre?

För att fortsatt driva Mobilkranföreningens branschfrågor med kraft, behöver vi mer än någonsin ett ökat stöd från medlemmar och partners. Du som medlem och partner sitter på värdefull erfarenhet och branschkunskap och kan göra stor skillnad. Vi har som mål att tillvara ta samtliga medlemmars gemensamma intressen. Tycker du att föreningen ska jobba med andra frågor eller ändra sin strategi? Då är detta ett utmärkt tillfälle för dig att göra din röst hörd.

Bli en aktiv medlem

www.mobilkranforeningen.se

OM OSS
KONTAKT
Facebook LinkedIn Instagram
NYHETSBREV 2/2021
© Mobilkranföreningen Service AB
Tel: +46 (0) 8 - 400 268 90

info@mobilkranforeningen.se
Vi värnar om din integritet. Du får det här brevet för att du är registerad hos Mobilkranföreningen, som kontaktperson i ett medlems/partner företag eller som övrig intressent av vårt nyhetsbrev. Vi har din e-post som uppgift och vi delar inte dina uppgifter med någon annan. Läs vår integritetspolicy. Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet så gör du det här: Avregistrera
Do not click this link

Skickat med Paloma