Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 
 
Vinterkatt
 

Nyheter m.m. från länsveterinärerna

Nummer 23, november 2019

 

I höstens nyhetsbrev informerar vi om den nya e-tjänsten för att anmäla klinisk misstanke av bland annat kvarka och MRSA. Vi uppmärksammar den europeiska antibiotikadagen och även att veterinära författningshandboken fyller 50 år. Om du träffar på en hund som du misstänker är illegalt införd kontaktar du Jordbruksverket. Vad du mer ska tänka på finns i den rutin som vi hänvisar till. Vi påminner också om att det behövs tillstånd för att få seminera hund, hänvisar till Arbetsmiljöverkets uppdaterade information om smittrisker samt till lagstiftning som styr karenstiden för Calphon till får.

Trevlig läsning i höstmörkret från länsveterinärerna

Inger Nilsson, Marie-Louise Sjöberg och Maria Nyström

 

Ny e-tjänst för att anmäla misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA

Nu finns det en e-tjänst för att anmäla de sjukdomar och smittämnen som ska anmälas på klinisk misstanke. Du hittar tjänsten genom att gå in på länsstyrelsens webbsida www.lansstyrelsen.se/jonkoping. Gå sedan in i sökrutan och skriv sökorden klinisk misstanke. Då kommer Smittskydd - företag upp som första träff. En bit ner på den sidan finns en länk till e-tjänsten.

Direktlänk till e-tjänsten: Anmälan klinisk misstanke om sjukdom på djur

Lägg gärna till ett bokmärke på telefonens startskärm för att snabbt och enkelt få tillgång till e-tjänsten i fält. Då kan du skicka iväg anmälan om till exempel kvarka eller virusabort redan i bilen, innan du lämnar gården.

Vilka uppgifter ska fyllas i?

Välj först aktuell sjukdom och sedan det län där sjuka djuret befinner sig. De flesta uppgifter i formuläret är obligatoriska och måste fyllas i. Du legitimerar dig slutligen med bank-ID och får en kvittens på anmälan med länsstyrelsens diarienummer till den e-postadress som angetts i anmälan. Anmälan är klar.

Enkelt att meddela Länsstyrelsen kompletterande uppgifter

Du kan enkelt komplettera med uppgifter i ärendet, t.ex. att en MRSA-infektion är avläkt, genom Länsstyrelsens e-tjänst för kompletteringar. Länk till den e-tjänsten finns i meddelandet med bekräftelse av anmälan.

 

Veterinära författningshandboken fyller 50 år!

 

För 50 år sedan, 1969, gavs den veterinära författningshandboken ut för första gången. Två länsveterinärer samt en veterinär på dåvarande Veterinärstyrelsen arbetade under två år med att skapa ett system för att underlätta för veterinärer att hålla sig uppdaterade om aktuell lagstiftning inom sitt yrkesområde. Alla gällande författningar inom veterinärområdet nytrycktes, fick ett saknummer och skickades till veterinärerna. Dessförinnan hade författningarna skickats samlade i ett häfte en gång per år. För att hitta en föreskrift behövde man veta vilket år den var utgiven. Dessutom behövde man leta även i kommande års häften för att se om den var uppdaterad.

Idag finns den veterinära författningshandboken i digital form på Jordbruksverkets webbplats där du enkelt hittar den författning som du behöver. Du kan även prenumerera på nya författningar genom att anmäla dig på Jordbruksverkets webbplats.

 

Misstänker du att ett djur är illegalt infört till Sverige?

Det blir allt vanligare att hundvalpar som annonseras ut på internet har smugglats till Sverige med falska och bristfälliga dokument eller att de handlingar som krävs för införseln saknas helt. Detta är en typ av handel som ofta innebär både ett lidande för djuren och en allvarlig smittrisk.

Jordbruksverket har tagit fram en rutin till hjälp i de fall ni får in en hund, katt eller iller till kliniken som ni misstänker är illegalt införd till Sverige. Rutinen hittar du här.

Du kan läsa mer om vad som gäller vid införsel på Jordbruksverkets webbplats under respektive djurslag.

 

Tillstånd krävs för att få inseminera hund

Insemination av tikar får endast utföras av veterinär med godkänd utbildning och tillstånd från Jordbruksverket. I vissa fall är tillståndet kopplat till en viss klinik på en viss adress. Tänk på att om du byter klinik eller adress behöver du kontakta Jordbruksverket för att justera tillståndet. Läs mer om artificiell insemination på hund på SKK:s och Jordbruksverkets webbplatser. Bestämmelser om seminverksamhet med hund och katt finns i Jordbruksverkets föreskrifter med saknummer M7.

 
 

Var med och skydda antibiotikan

Varje sekund, minut och dag räddar antibiotikan liv. I Sverige är det ett av våra viktigaste läkemedel och så vill vi att det ska fortsätta att vara.

Allt hänger ihop. På engelska används uttrycket one health, ett uttryck som innefattar människors hälsa, djurs hälsa, miljö, jordbruk och livsmedelssäkerhet. I Sverige brukar man prata om människa, djur och miljö. Eftersom allt hänger ihop behöver alla vara med och ta ansvar för att antibiotikaresistenta bakterier inte ska spridas och det är därför en fråga för hela samhället.

Som djurhälsopersonal kan du bidra med att arbeta efter de basala hygienrutinerna som omfattar handhygien samt användning av handskar och skyddskläder. Det ska finnas en hygienplan med hygienrutiner för att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner som är anpassad till den verksamhet där du arbetar. Antibiotika ska bara ordineras när det finns behov av det och i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter om läkemedel och läkemedelshantering (saknr D9). Till exempel får behandling med läkemedel som innehåller kinoloner (såsom Baytril) med vissa undantag bara ordineras när mikrobiologisk undersökning och resistensbestämning visar att verksamt alternativ saknas. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Europeiska antibiotikadagen är ett EU-initiativ på folkhälsoområdet som arrangeras den 18 november varje år för att öka medvetenheten om det hot antibiotikaresistens utgör för folkhälsan och om återhållsam användning av antibiotika. Läs mer på webbplatsen Skydda antibiotikan.

 

Om du byter arbetsplats eller flyttar

Du som är djurhälsopersonal ska meddela Jordbruksverket när du byter namn, adress, telefonnummer eller arbetsplats. Skicka information om vilka ändringar det gäller till veterinarfragor@jordbruksverket.se eller till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Bestämmelsen finns i Jordbruksverkets föreskrifter med saknummer D8. Blankett D143 för ändamålet finns på Jordbruksverkets webbplats.

 

Anmälan om tillbud avseende smittrisker

Arbetsmiljöverket har förtydligat och breddat informationen kring anmälan av allvarliga tillbud avseende smittrisker. Detta med anledning av de campylobacter-fall som upptäckts på arbetstagare på slakterier. Denna information gäller även för djurhälsopersonal, som också kan smittas av allmänfarliga sjukdomar, som MRSA till exempel.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webb

 

Calphon till får har en karens på 28 dagar

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter ska Calphon till får ha en karens på 28 dagar.

Av 4 § LIVFS 2009:3 framgår att karenstiden ska reduceras till 0 dygn för veterinärmedicinska homeopatika för vilka MRL-värde inte krävs enligt bilagan. I annat fall ska karenstiden följas.

De verksamma substanserna i Calphon; butafosan och glukonsyra (kalciumglukonat) har fått bedömningen i 37/2010 att MRL-värde inte behövs men då de inte är homeopatika blir karenstiden 28 dagar för behandling av får (enligt kaskaden).

 
 

Upptäcker du att djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker eller ser att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill.

Anmälan görs till djurskyddshandläggarna på telefon 010-223 61 23 eller via webben. Vi har telefontid på tisdagar och fredagar mellan klockan 9.00-11.00. Ange om möjligt rätt adress, eller en noggrann vägbeskrivning så underlättar du för oss. Anmälan via e-post görs till djurskydd.jonkoping@lansstyrelsen.se

Tänk på att du inte kan vara anonym när du skickar in din anmälan via e-post. Om situationen är akut och det inte går att nå Länsstyrelsen ska du kontakta Polisen i stället.

För information om hur Länsstyrelsen i Jönköpings län behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 
 

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Telefon 010-22 36 000
E-post jonkoping@lansstyrelsen.se

Facebook Twitter
 
 

Klicka här för att avregistrera din adress
Tipsa en vän

 

Skickat med Paloma