Nyheter från Landsbygdsrådet

Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Nyhetsbrev 4, 2020-12-18

Mats Dahlberg
har ordet

 

Så lägger vi året 2020 bakom oss. Så händelserikt. Så mycket positivt som hänt och ändå en så svår prövning för hela vårt samhälle genom pandemin.

I Landsbygdsrådet avslutar vi året med att dela ut mer utvecklingspengar än någonsin.Genom att kombinera pengar som avsatts till kommundelsutveckling med pengar från stiftelsen för fritidens främjande har vi slagit rekord i penningstöd till olika verksamheter. Det tycker vi är extra glädjande i dessa tider

Genom att kombinera resurser från både kommun, stiftelse, sponsorer och ideella krafter bevisar vi att det går att åstadkomma mycket när vi samarbetar.

Tack för det gångna året. Ta vara på er i jul och så jobbar vi tillsammans för ett nytt och gott 2021.

Stort tack till er alla som jobbar för landsbygden!

Mats Dahlberg, ordförande Landsbygdsrådet

 

Miljoner till landsbygden från Stiftelsen för fritidens främjande

År 2015 arrangerades skid-VM i Falun vilket ledde till en del pengar i vinst för Falu kommun. Denna vinstsumma beslutade kommunfullmäktige att sätta av i en stiftelse som har till ändamål att främja fritidsaktiviteter för ungdomar på Falu kommuns landsbygd. Pengarna i stuiftelsen kan sökas av ideella föreningar som önskar att investera eller arrangera fritidsfrämjande aktiviteter för ungdomar på landsbygden.

Under 2020 har Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun haft rekord i antalet ansökningar och har också betalat ut en rekordsumma på 4,4 miljoner kronor till 40st projekt som ideella föreningar driver för ungdomars fritid på landsbygden.

Uppväxlingen av dessa stiftelsepengar blir mångdubbel när det får delas ut till ideella krafter i bygderna där det finns ett starkt och växande engagemang för att engagera ungdomar i fritidsaktiviteter. Att tillsammans i bygden ha aktiviteter på hemmaplan för ungdomar betyder också mycket för att stärka bygdegemenskapen i yngre såväl som i äldre generationer!

Är ni en förening som har idéer och planer på att investera för eller arrangera fritidsaktiviteter för ungdomar? Sök medel ur Stiftelsen för fritidens främjande för Falu kommun senast den 13 januari för nästa ansökningsomgång.

Klicka här för mer information!

 

Gården-Envikens EPA garage för ungdomar från hela kommunen

Sedan några månader tillbaka arbetar Envikens intresseförening med ett EPA garage för motorburna ungdomar från hela kommunen, kommunstyrelsen beslutade den 15 december att bevilja medel ur stiftelsen för fritidens främjande för att bidra till garaget. Vi träffade Elvin Bergs 16, Maja Bolen 15, Fanny Jansson 17, Fanny Stålnäbb 17, Jonathan Flygt 16, Benny Bergs (förälder) och Anders Wiklund (Enviken intresseförening) som berättar mer om projektet.

Hur kom ni på idén till att starta ett EPA garage för ungdomar?
Idén kom faktiskt när en av mina lokaler i Marnäs blev hyrd av en 18åring i oktober i år som skulle ha en fest för sin flickvän, berättar Anders. Festen gick relativt lugnt till men på gården stod som mest ett trettiotal EPA traktorer, det blev lite grejer som skadades så jag kallade tillbaka ungdomarna som fick åtgärda problemen. Under ”snacket” som uppstod när vi skulle åtgärda problemen så framkom det med all tydlighet att EPA ungdomarna ständigt kände sig illa önskade och inte hade någonstans att "hänga" framförallt nu när ungdomsgårdarna hade stängt.

Jag började fundera och visste på en gång vilken lokal som skulle passa för ungdomarna men den stora frågan blev finansieringen! Under en näringslivsfrukost på Björkans pensionat så konfronterade jag Hanna och Hanne (landsbygsutvecklare, Falu kommun) om min ide och fick omedelbar respons. Och på den vägen är det, fortsätter Anders.

Hur gick ni till väga för att starta projektet?
Efter mötet med ungdomarna och landsbygdsutvecklarna så började jag att efterlysa engagerade ”motorungdomar” i Falu kommun på några forum på Facebook. Jag fick där ett fyrtiotal namn och efter att vi talats vid så hade jag ett femtontal jätteintresserade ungdomar mellan 14 och 18 år från hela kommunen, av dessa 15 så kunde 11 st tänka sig att sitta i styrelsen för motorföreningen "Gården".

Vårt problem i dagsläget stavas som i de flesta föreningar: corona, men det rullar på!

Hur kommer garaget att se ut och fungera?
Gården kommer att vara låst med ”taglås” och utvalda ungdomar kommer att ha egna tags som noterar vem som öppnat, öppettiderna avgör m.a.o ungdomarna i föreningen. Styrelsen för föreningen och 4-5 föräldrar kommer att se till att det går lugnt till.

I lokalen har vi nu iordningsställt ett samlingsrum om ca 70m2 på övervåningen och i markplan har fyra mekplatser gjorts i ordning med egna portar. Garagedelen är ca 130m2.

Tror ni att det finns risk för bråk eller stök?
Alla medlemmar kommer att informeras att om ansvaret missbrukas så kommer fastighetsägaren att stänga gården. På helgkvällar så kommer det att finnas vuxna på plats, förhoppningsvis någon av kommunens fritidsledare som jobbar med uppsökande verksamhet. Jag och några ungdomar har träffat några ansvariga för fritidsledarna och dom tyckte spontant att idén var kanon!

Eftersom detta blir en plats som skapas tillsammans med ungdomarna så litar vi på att de kommer att ta ansvar för att det sköts snyggt utan bus.

Vad ser ni fram emot mest med projektet?
Ungdomarna svarar här tillsammans: Att få en plats att hänga på nu när det inte finns några ungdomsgårdar eller andra mötesplatser för oss unga som inte har ett idrottsintresse. Dessutom får vi tillgång till en miljö med både samlad kunskap och en plats för oss att underhålla våra fordon! Vi kan umgås med likasinnade på ett tryggt ställe.

Har ni tips till andra ungdomar eller intressenter som vill göra något på landsbygden?
Att starta en egen förening blir bra eftersom vi får vara med och bygga något nytt och ta eget ansvar. Anders fyller i med att det kan vara bra att ha en förening om man vill göra något tillsammans eftersom då går det att söka medel till hjälp för eventuella kostnader. Här kan kommunen också vara till hjälp (reds. anm.).

Har du något mer att tillägga?
Man kanske inte ska börja med att direkt fixa en lokal om över 200m2 med komplett verkstad… Det har varit en roddig tid men nu är vi på målrakan, berättar Anders.

Jag är otroligt glad att vi tillsammans med landsbygdsutvecklarna har säkrat upp funktionen med ett komplett motorgarage med värme/vatten/avlopp under 2021. Kommunstyrelsen klubbade den 15 december igenom ett bidrag till Gården från stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun.

När allt är iordningställt och rullar så får vi väl utvärdera under året och se om det finns möjligheter att söka ett mindre medel årligen för att finansiera fortsättningen under många år.

 

En miljon kronor till kommundelsutveckling

Sedan 2011 har kommundelsutvecklingsmedel delats ut till kommundelar i Falu kommun för att investera i utveckling på landsbygden. För år 2021 så tilldelas: Vika, Sundborn, Grycksbo, Enviken och Aspeboda kommundelsutveckling. Bidraget betalas ut till olika föreningar, allt ifrån en vävstugeförening till bygdegårdar.

Kommundelsutvecklingsmedel har betytt oerhört mycket för Faluns landsbygd, inte minst för att stärka bygdegemenskapen och stärka den lokala utvecklingen som bygden vill se. Det har genomförts många projekt genom åren och sedan 2012 så har 6,5 miljoner betalats ut till föreningar från alla kommundelar.

Det första projektet 2011 tilldelades Sundborns Sockenråd för att anlägga en besöksparkering för den växande turistnäringen. År 2020 har Sundborns sockenråd fått en ansökan beviljad om att rusta upp besöksparkeringen då den är i behov av en uppfräschning.

Därmed går det att påstå att kommundelsutvecklingsmedel har gått i en cirkel och knutit ihop den röda tråd som byarna på landsbygden arbetar för att uppnå: en bra plats att leva, bo och verka på där kommundelsutveckling bidrar till att växla upp det ideella engagemang som finns!

Läs mer om kommundelutveckling här!

 

Platsmarknadsföring Falu kommun

Hanne Kringstad, projektledare berättar vad som händer i projektet.
Alla intresseföreningar är informerade om projektet och just nu pågår en inventering av fastigheter. Vi vill väcka ett intresse hos fastighetsägare som inte är skrivna på sin fastighet att det kan finnas möjligheter med att bo och verka på landsbygden eller med att sälja/hyra ut fastigheten. Efter att vi inventerat vilka fastigheter som finns kommer vi att skicka vykort till ägarna, sedan får man om man är intresserad fylla i en enkät på vår hemsida. På så sätt hoppas vi väcka ett intresse och nyfikenhet för boendefrågor på landsbygden. Det är viktigt att påängtera att vi inte vill att någon ska känna sig ”dålig” som inte nyttjar sitt boende året runt, inventeringen och enkäten är endast för att väcka intresset för frågan och kanske få någon boll i rullning.

Vi håller också på att ta fram filmer på entreprenörer som verkar i vår kommun. Filmerna ska lanseras på landsbyggare.se under våren. Parallellt med det kommer vi att fota i alla kommundelar, både på entreprenörer och vyer. Vi vill ha en bildbank med ”liv och rörelse”. Materialet ska vi sedan använda tillsammans med intresseföreningarna och den övriga kommunala organisationen för att visa vår landsbygd. Filmerna kommer också att lanseras på Landsbyggare, under fliken "Falun".

Under våren kommer vi att dra igång med workshops i kommundelarna. De kommer att hållas digitalt (om inget radikalt händer med nya restriktioner). Workshopsen kommer att handla om platsens identitet och unicitet, alltså vad är speciellt med just vår kommundel.

Vi kommer också att ordna nätverksträffar i kommundelarna under våren. Även de digitala och tillsammans med intresseföreningarna. Tanken är att entreprenörer, föreningar och andra personer i kommundelarna ska kunna mötas och utbyta erfarenheter, kanske starta samarbeten och liknande.

I februari kommer Martina Nilsson att börja som projektledare för projektet då jag ska vara föräldraledig. Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig på hanne.kringstad@falun.se eller 023-868 76.

 

Se föreläsningar om landsbygdsutveckling


Är du intresserad av att titta på föreläsningar om olika ämnen inom landsbygdsutveckling?

play.slu.se kan du sewebbinarier och föreläsningar från landsbygdsutvecklare, forskare och andra yrkesverksamma inom ämnet landsbygdsutveckling. Det finns föreläsningar om allt ifrån medborgardialoger, företagsutveckling på landsbygden eller digital lanthandel. Nya föreläsningar släpps kontinuerligt.

 

#innovativadalarna


Genom att dela med sig av inspirerande initiativ och goda exempel ska företagen i Dalarna kunna stärka varandra under Coronakrisen. I spåren av detta lanseras nu hashtaggen #innovativadalarna, som ska bli en sorts bank av goda idéer, spännande lösningar men också en inspirationskälla för företag som behöver ny energi.

Under hashtaggen #innovativadalarna samlar vi de goda exemplen som stärker Dalarnas utveckling! Hashtaggen ska kunna användas av både företag, kommuner, myndigheter, högskola, privatpersoner – ja, hela Dalarna!

 

Verksamt.se/dalarna


Den pågående Coronapandemin ger ekonomiska effekter för såväl individer som företag. På nationell, regional och kommunal nivå förbereds och fattas beslut för att minska de negativa effekterna. Här kan du som företagare hitta information om insatser och åtgärder i Dalarna. Sidan uppdateras löpande med ny information.

Klicka dig vidare till sidan här!

 

Tips till Landsbygdsrådets nyhetsbrev?


Har du tips på nyheter från Faluns landsbygd som skulle kunna vara med i Landsbygdsrådets nyhetsbrev eller vill din förening visa upp sin verksamhet?

Maila förslag till hanna.wickstrom@falun.se

Våra tjänster på näringslivskontoret

Lediga lokaler och mark

Se vilka lediga lokaler och mark som finns i Falu kommun.

Sök lokaler och mark
 

Företags- och mexlots

Falu kommuns företags- och mark och exploateringslots är en väg in till kommunen för företagare.

Företagslots
 

Upphandlingar

Nedan hittar du aktuella upphandlingar hos Falu kommun och de kommunala bolagen Kopparstaden samt Falu Energi & Vatten.

Falu kommun
Kopparstaden
Falu Energi & Vatten
 
 

näringslivskontoret - vi finns för dig som företagare

Vi arbetar aktivt för att skapa ett gott företagsklimat och förutsättningar för expansion och utveckling av befintliga- samt nya företag i Falu kommun. Behöver du vår hjälp?

Kontakt näringslivskontoret
 

Nyheter från Landsbygdsrådet ges ut av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun.
Citera oss gärna, men ange källan. Har du idéer på vad som händet i din bygd, tipsa oss gärna.
E-post: hanna.wickstrom@falun.se & mats.dahlberg@falun.se
Besöksadress: Egnellska huset, Myntgatan 45
Postadress: Falu kommun, näringslivskontoret, 791 83 FALUN

Facebook Instagram

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link