Nyheter från Landsbygdsrådet: Brev 1 2021

Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Nyhetsbrev 1 2021-03-15

Mats Dahlberg
har ordet

Vi går snabbt mot ljusare tider. Solen återkommer och jag har redan börjat förbereda mig för sommarens trädgård genom att dra upp några chiliplantor. Det är underbart att få njuta av den svenska sommaren genom att bo på landet!

I årets första nyhetsbrev från Landsbygdsrådet kan du läsa om en massa spännande saker som händer i de olika kommundelarna. Det handlar om allt från kultursatsningar i Svärdsjö till att bygga en multisportarena i Bjursås.

Vill du bli uppmuntrad så ska du läsa detta nyhetsbrev!

Vi i Landsbygdsrådet önskar er alla en fin vår och hoppas att ni tar väl hand om er. Håll avstånden och håll ut – snart kan vi umgås på ett mera obehindrat sätt igen.

Hälsningar

Mats Dahlberg
Ordförande i Landsbygdsrådet

 

Foto: Satu Sundström

Kråkan kultur och teater- Jakten på silverhåven

Kråkan kultur och teater har sedan en tid arbetat med att ta fram en ny teateruppsättning vid namn Jakten på silverhåven. Vi träffar Leif Källman, Theresia Holmstedt Jensen och Satu Sundström från Kråkan kultur och teaters styrelse som berättar mer om projektet.

Hur kom ni på idén att ni skulle ta fram och sätta upp en helt ny teaterpjäs?

Idén till familjemusikalen Teddybjörnen Fredriksson och jakten på Silverhåven är Theresia Holmstedt Jensens. Hon bor i Linghed sedan ett tiotal år och är en av ledamöterna i Kråkan Kultur & Teater. Theresia har stor erfarenhet av teaterprojekt, bland annat skrev hon manus till och regisserade succén Gustav Vasa i Svärdjö 2013, 14 och 15. Hon blev inspirerad av Lasse Berghagens spännande barnbok om Teddybjörnen Fredriksson från 1998, som hon läste för sin son som då var liten – och som förresten kommer att ha en roll i föreställningen. Och Lasse har rötter i Svärdsjöbygden så det kändes naturligt att kontakta honom om att få använda boken som en grund till en musikal. Han svarade genast ja!

Vad kommer pjäsen att handla om?

Musikalen utspelas under början av 30-talet i Stockholm. Dit kommer flickan Anna-Klara och hennes pappa från Dalarna för att bo hos Faster Elisabet i Gamla stan eftersom Anna-Klaras mamma nyligen har gått bort. När de närmar sig huvudstaden tappar Anna-Klara sin älskade nalle genom tågfönstret. De måste förstås hitta honom och medan de letar hinner Fredriksson vara med om en rad äventyr i Stockholms undre värld. Lite ruskigt och farligt blir det faktiskt innan allt ordnar sig till det bästa. Vi kallar föreställningen för en familjemusikal men den passar alla utom kanske de allra minsta barnen.

Hur har intresset sett ut för pjäsen?

Ja, intresset är stort får man väl säga. 21 väldigt duktiga personer kom till auditionen på Hedenborg i Svärdsjö, de flesta barn och ungdomar. Några har hört av sig efter auditionen och fick skicka en liten film och ytterligare några känner vi sedan tidigare teaterprojekt, så totalt är det nu ett 30-tal personer i ensemblen.

Är det främst människor från bygden i Svärdsjö med i uppsättningen eller är det andra som också söker sig dit?

De flesta är från Svärdsjöbygden men också från Enviken, Sundborn och även några från Falun och andra delar av Sverige. Det viktiga är att man kan ta sig till repetitionerna och föreställningarna, som blir på Hedenborg i Svärdsjö.

Vilka är det som är med under en teateruppsättning hos er?

Vi vill ha med människor i olika åldrar, flickor och pojkar, kvinnor och män, gärna med bakgrund i andra kulturer. Det blir en kreativ och lekfull dynamik när olika åldrar möts i teatersammanhang, där varje individ är viktig för att helheten ska fungera och hålla kvalitet. Alla involverade utvecklas, särskilt de yngre, så det är klart, barn och ungdomar är alldeles särskilt välkomna.

Vilka andra roller förutom skådespelare finns det under uppsättningen?

Vi är en produktionsgrupp på sex personer (Theresia Holmstedt Jensen, Leif Källman, Johan Nyling, Marie Rosén, Satu Sundström och Matti Svedlund), som känner varandra väl sedan tidigare uppsättningar. Theresia har skrivit manus och regisserar, musiken är av Jörgen Lindblom och för koreografin står Jannine Rivel. Men det är väldigt mycket mer som ska på plats: repetitör, scenografi, ljud, ljus, kostym, smink, loger, grafisk profil, marknadsföring, program och inte minst ekonomi. Under repetitionerna behövs en flink person som kan fixa med fika och under föreställningarna publikvärdar och parkeringsvakter. Allt för att det ska bli en föreställning och ett sammanhang som både vi och publiken är nöjda med.

Vad är det som driver er i föreningen? Vad tycker ni är roligt med teater?

Det är just glädjen i det kreativa skapandet tillsammans och så mötet med publiken då man står på scenen, då man utsätter sig - och känner att det bär. Ett annat skäl är att sådana här projekt utvecklar bygden genom alla inspirerande kontakter man får inom och utom gruppen, och att människor kommer från olika trakter för att se våra föreställningar.

Men vi får väl passa på att nämna att Kråkan Kultur & Teater visserligen fokuserar på teater men också håller i filmkvällar tillsammans med Svenska kyrkan i Svärdsjö, då och då medverkar i konserter med Svärdsjö-Envikens Orkesterförening med mera.

Hur tänker ni kring att jobba med att sätta upp en ny teater under en pågående pandemi?

Vi utgår från att det blir en fantastisk föreställning nästa vinter då alla är vaccinerade och längtar efter levande teater. Men vi följer naturligtvis gällande restriktioner under repetitionstiden och när vi planerar att spela från 26 december och en bit in i januari 2022. Vad som gäller då vet vi inte i nuläget, men precis som vi redan har gjort när det gäller Gustav Vasa i Svärdsjö som vi spelar i början av augusti, måste vi utarbeta en noggrann plan som håller ekonomiskt. Exempel på hur man kan jobba praktiskt är digitala repetitioner, enskilda repetitioner och när vädret tillåter är vi ju förstås utomhus.

Hur finansierar ni pjäsen?

Att sätta upp musikalen kostar 600 tkr, vilket är en rejäl investering. Det är stora initialkostnader för att skapa manus, scenografi, musik, koreografi etc. Målet är att om möjligt finansiera hela projektet första året. Biljettintäkter är budgeterade till 350 tkr. Vi söker tänkbara bidrag från bygdemedel, Stiftelsen för Fritidens Främjande i Falu kommun, sponsorer och projektstöd på tillsammans 250 000 kr. För att attrahera sponsorer krävs erbjudande om tilltalande reklam genom personlig bearbetning via telefon eller besök.

Försäljning av biljetter förutsätter marknadsbearbetning via annonser och sociala medier. Hedenborg får ta in max 300 personer i lokalen inklusive aktörer och medhjälpare så publiken kan uppgå till högst 250 personer. En svår nöt är den nu pågående pandemin och eventuella restriktioner vid repetitioner och speltillfällen. Med 1,5 m avstånd kan lokalen ta in max 70 personer. För 0-resultat första året krävs 175 sålda biljetter/gång vid planerade 10 föreställningar.

Genom våra goda kontakter med Lasse Berghagen upplåter han rättigheterna utan kostnad första året. Förhoppningen är att kunna erbjuda föreställningar kanske 2 - 3 år. Ekonomin ser mer gynnsam ut år 2 och 3 utan initiala kostnader. Däremot tillkommer ersättning till upphovsmannen då.

Sammanfattningsvis kräver finansieringen ett kreativt och aktivt arbete för att locka sponsorer. Vidare måste alla möjligheter till bidrag analyseras. Kan föreställningen upprepas flera år stärker det ekonomin. Sist men inte minst är det mycket ideellt arbete som är grunden för ett lyckat projekt. Utan det skulle det inte fungera alls.

Samarbetar ni med andra föreningar eller företag i Svärdsjö området kring uppsättningen?

Vi brukar samarbeta med EKOT (Enviken Kultur och teater) genom att vi deltar i varandras uppsättningar och lånar kläder av varandra, och även med studieförbundet Folkuniversitetet. Och så brukar vi få låna kläder av Dalateatern. I den här uppsättningen samverkar vi också med styrelsen för Hedenborg angående lokalen och så räknar vi med sponsorer i bygden, som när det gäller Gustav Vasa i Svärdsjö, där flera företag ställer upp. När det gäller Gustav Vasa samverkar vi med Svärdsjö hembygdsförening eftersom vi spelar den föreställningen på Gammelgården.

Finns det något ni själva vill skicka med läsarna?

Välkommen att se både Teddybjörnen Fredriksson och jakten på Silverhåven med premiär den 26 december 2021 och sammanlagt tio föreställningar en bit in i januari 2022 och Gustav Vasa i Svärdsjö i augusti 2021 med premiär den 5 augusti!

 

Landsbyggare Falun 

Vi har tidigare i nyhetsbrevet skrivit om det EU-finansierade leaderprojektet Platsmarknadsföring Falu kommun som drog igång i september förra året. Sedan första februari leds projektet av vikarierande projektledare Martina Nilsson då Hanne Kringstad har gått på föräldraledighet.

Jag har genom digitala möten träffat de flesta styrelser för intresseföreningarna som representerar kommundelarna, för att se hur vi ska komma igång med workshops om platsidentitet. Det som kommer ur workshopparna ska ligga till grund både för marknadsföringsmaterial och uppdaterade lokala utvecklingsplaner, berättar Martina.

Förutom att lokala utvecklingsplaner är jättebra verktyg för att jobba med bygdens utveckling, så behöver intresseföreningarna ha dem för att söka kommundelsutvecklingsmedel. Det innebär ofta ett stort arbete att utarbeta de lokala planerna, men genom projektet kan vi serva föreningarna lite. Jag håller i trådarna, planerar och skriver, men intresseföreningarna står för innehållet. Det ideella arbetet som sker i kommundelarna är guld värt för kommunen och därför är det otroligt viktigt att vi stöttar när och där vi kan.

I mars och april kommer det att hända mycket, berättar Martina. Förutom workshops ska inte bara en hemsida lanseras, utan även tre filmer av drivna ”landsbyggare”, dvs. engagerade entreprenörer som bygger landet. För att uppmärksamma intresset för att flytta till landsbygden kommer vi också att skicka vykort till alla som äger en fastighet där ingen är folkbokförd. Vi ska även påbörja arbetet med att inventera lokaler för näringsverksamhet.

Jag tar jättegärna emot frågor, tips och tankar om det vi gör eller bör göra i projektet, avslutar Martina som nås på martina.nilsson@falun.se eller 023-82424.

 

Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun 

År 2015 arrangerades skid-VM i Falun vilket ledde till en del pengar i vinst för Falu kommun. Denna vinstsumma beslutade kommunfullmäktige att sätta av i en stiftelse som har till ändamål att främja fritidsaktiviteter för ungdomar på Falu kommuns landsbygd. Pengarna i stiftelsen kan sökas av ideella föreningar som önskar att investera eller arrangera fritidsfrämjande aktiviteter för ungdomar på landsbygden.

Under 2020 har Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun haft rekord i antalet ansökningar och har också betalat ut en rekordsumma på 4,4 miljoner kronor till 40st projekt som ideella föreningar driver för ungdomars fritid på landsbygden.

Uppväxlingen av dessa stiftelsepengar blir mångdubbel när det får delas ut till ideella krafter i bygderna där det finns ett starkt och växande engagemang för att engagera ungdomar i fritidsaktiviteter. Att tillsammans i bygden ha aktiviteter på hemmaplan för ungdomar betyder också mycket för att stärka bygdegemenskapen i yngre såväl som i äldre generationer!

Den första beviljade ansökan i Stiftelsen för 2021 gick till Bjursås sockenråd som mottog ett bidrag på 1 miljon kronor för att bygga en multisportsarena med möjlighet till konstfrysning i den gamla hockyrinken intill Bjursås skola. Tanken men multisportsarenan är att främja spontanidrott hos barn och ungdomar och det är Bjursås sockenråd i samarbete med Bursås IK som driver projektet.

Är ni en förening som har idéer och planer på att investera för eller arrangera fritidsaktiviteter för ungdomar? Sök medel ur Stiftelsen för fritidens främjande för Falu kommun den 18 mars för beslut i kommunstyrelsen den 27 april eller ansök i nästa ansökningsomgång med slutdatum 22 april för beslut i kommunstyrelsen 8 juni.

Läs mer om stiftelsen här!

 

Servicelyftet

Coompanion i Kalmar län har under 2018-2020 bedrivit ett projekt vid namn Servicelyftet vilket har syftat till att förbättra servicen på landsbygden.

Projektet är ett samverkansprojekt som finnasieras av EU genom den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Genom projektet så har det utvecklats metoder, skapats konkreta planer och till viss del testats ny teknik.

I projektet så har det även producerats en webbinarieserie som går att se i efterhand där det finns många spännande ämnen som bland annat: digital lanthandel, obemannade butiker, transportlösningar för livsmedel, paket och människor, olika digital teknik m.fl.

Se webbinarieserien och läs mer om projektet här!

 

Se föreläsningar om landsbygdsutveckling


Är du intresserad av att titta på föreläsningar om olika ämnen inom landsbygdsutveckling?

play.slu.se kan du se webbinarier och föreläsningar från landsbygdsutvecklare, forskare och andra yrkesverksamma inom ämnet landsbygdsutveckling. Det finns föreläsningar om allt ifrån medborgardialoger, företagsutveckling på landsbygden eller digital lanthandel. Nya föreläsningar släpps kontinuerligt.

 

#innovativadalarna


Genom att dela med sig av inspirerande initiativ och goda exempel ska företagen i Dalarna kunna stärka varandra under Coronakrisen. I spåren av detta lanseras nu hashtaggen #innovativadalarna, som ska bli en sorts bank av goda idéer, spännande lösningar men också en inspirationskälla för företag som behöver ny energi.

Under hashtaggen #innovativadalarna samlar vi de goda exemplen som stärker Dalarnas utveckling! Hashtaggen ska kunna användas av både företag, kommuner, myndigheter, högskola, privatpersoner – ja, hela Dalarna!

 

Verksamt.se/dalarna


Den pågående Coronapandemin ger ekonomiska effekter för såväl individer som företag. På nationell, regional och kommunal nivå förbereds och fattas beslut för att minska de negativa effekterna. Här kan du som företagare hitta information om insatser och åtgärder i Dalarna. Sidan uppdateras löpande med ny information.

Klicka dig vidare till sidan här!

 

Tips till Landsbygdsrådets nyhetsbrev?


Har du tips på nyheter från Faluns landsbygd som skulle kunna vara med i Landsbygdsrådets nyhetsbrev eller vill din förening visa upp sin verksamhet?

Maila förslag till hanna.wickstrom@falun.se

Våra tjänster på näringslivskontoret

Lediga lokaler och mark

Se vilka lediga lokaler och mark som finns i Falu kommun.

Sök lokaler och mark
 

Företags- och mexlots

Falu kommuns företags- och mark och exploateringslots är en väg in till kommunen för företagare.

Företagslots
 

Upphandlingar

Nedan hittar du aktuella upphandlingar hos Falu kommun och de kommunala bolagen Kopparstaden samt Falu Energi & Vatten.

Falu kommun
Kopparstaden
Falu Energi & Vatten
 
 

näringslivskontoret - vi finns för dig som företagare

Vi arbetar aktivt för att skapa ett gott företagsklimat och förutsättningar för expansion och utveckling av befintliga- samt nya företag i Falu kommun. Behöver du vår hjälp?

Kontakt näringslivskontoret
 

Nyheter från Landsbygdsrådet ges ut av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun.
Citera oss gärna, men ange källan. Har du idéer på vad som händet i din bygd, tipsa oss gärna.
E-post: hanna.wickstrom@falun.se & mats.dahlberg@falun.se
Besöksadress: Egnellska huset, Myntgatan 45
Postadress: Falu kommun, näringslivskontoret, 791 83 FALUN

Facebook Instagram

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link