Klicka här för att läsa mejlet i din webbläsare

Nyhetsbrevet Arbetsmiljö och hälsa nr 1 2019

Anpassade utbildningar ska minska antalet vibrations-skador

För att förebygga och minska antalet vibrationsskador satsar CAMM under 2019 på anpassade utbildningar mot både byggbransch och företagshälsovård.

Läs hela artikeln

Många anställda inom hemtjänsten tror sig inte orka fram till pension

En stor stor andel av de anställda inom hemtjänsten tror sig lämna yrket innan ålderspension, många på grund av sin hälsa. Det visar resultat från en enkätundersökning om hemtjänstens arbetsförhållanden som CAMM genomfört.


Läs hela artikeln

Två nya faktablad om belastningsbesvär

Hur kan arbete orsaka och påverka besvär i ländrygg, nacke och skuldror? Hur kan man minska och förebygga problem på arbetsplatsen? Om det kan du läsa i våra nya faktablad: "Ländryggsbesvär i arbetet" och "Nack- och skulderbesvär i arbetet". Följ länken för att läsa och ladda ner gratis.

Gå till faktabladen

CAMM:s verksamhet under 2018

Vårt uppdrag är att minska ohälsa hos befolkningen genom att identifiera, bedöma och förebygga hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön. Under 2018 har vi utöver vår patientverksamhet bland annat jobbat med att sprida kunskap om riskerna med kvartsdamm, med kartläggning av ögonfransstylisters arbetsmiljö och med studier av hemtjänstpersonalens arbetsvillkor och av hur trångboddhet påverkar barns hälsa och skolgång. Läs mer i vår verksamhetsberättelse.

 

Gå till CAMM:s verksamhetsberättelse

CAMM:s chef Maria Albin i stor artikel om risker med kvartsdamm

I det senaste numret av tidningen Arbetarskydd intervjuas bland annat CAMM:s verksamhetschef, Professor Maria Albin, i en stor artikel om de hälsomässiga konsekvenserna av det svenska gränsvärdet för kvarts.

 

Gå till artikeln i Arbetarskydd

Utbildning 24-25/9:

Vibrationer – ett stort problem på våra arbetsplatser

Vad är vibrationer och vilka besvär kan uppstå? Vad gäller kring arbetsmiljöföreskrifter och medicinska kontroller? En tvådagarsutbildning om vibrationer för personal inom företagshälsovården.

Läs mer och anmäl dig

Utbildning 27-28/11 :

Myndigheter - en översikt

En översikt över de nationella myndigheter som Arbets- och miljömedicin samverkar med i olika frågor. En kurs för dig som är nyanställd på någon av de arbets- och miljömedicinska enheterna eller är handläggare på en berörd myndighet.

 

Läs mer och anmäl dig

Utbildning 10-12/9, 26-27/11

Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön

De Arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder i höst en utbildning om hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Kursen är placerad i Uppsala och omfattar datumen 10-12 september och 26-27 november.

Läs mer

 
Facebook Twitter Google+ Instagram
Om nyhetsbrevet Arbetsmiljö och hälsa

Nyhetsbrevet "Arbetsmiljö och hälsa" ges ut av CAMM och är särskilt riktat till dig som kommer i kontakt med arbetsmiljöfrågor i arbetet, till exempel inom företagshälsovård, primärvård, HR, som chef eller skyddsombud.

Redaktör: Sarah Wiklund
Vetenskaplig granskare: Jonathan Lyström
Foto: Matton, Porträtt Maria Albin - Ulf Sirborn, Myndigheter, en översikt - Yanan Li.

CAMM ger även ut nyhetsbrevet Miljö och hälsa om hur olika faktorer i omgivningsmiljön påverkar hälsan. Mer information hittar du på CAMM:s webbplats.

Vill du inte längre prenumerera på nyhetsbrevet? Klicka här för att avregistrera din adress.

Vill du tipsa någon om nyhetsbrevet? Tipsa en vän!

Centrum för arbets- och miljömedicin logotyp

Postman