Klicka här för att läsa mejlet i din webbläsare

Gå till CAMM:s webbplats

Nummer 1 2020

Nytt projekt vill minska risken för att personer med diabetes får hudbesvär vid behandling med pump och sensor


Nu startar ett nytt projekt på CAMM som ska kartlägga hur många personer med diabetes i Stockholm som får hudbesvär av sin behandling med pump eller sensor. Målet är att få fram säkrare produkter.

Läs mer om diabetesprojektet

Kemisk exponering i arbetet ger risk för hjärt-kärlsjukdom redan vid eller under gränsvärdet för flera ämnen


För flera av de kemiska ämnen man kan exponeras för i arbetslivet så finns det risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom redan vid eller under det hygieniska gränsvärdet i luften eller det biologiska gränsvärdet. Det visar ett kriteriedokument från Nordiska Expertgruppen (NEG) som utvärderat sambandet mellan kemisk exponering i arbetsmiljön och hjärt-kärlsjuklighet.

Läs hela artikeln om den nya sammanställningen

Utbildning och utvecklingsstöd inom försäkringsmedicin nytt hos CAMM


Försäkringsmedicinskt kunskapsteam vid CAMM är ett tvärprofessionellt team med försäkringsmedicinsk specialistkunskap, som erbjuder utbildning, fortbildning och utvecklingsstöd inom försäkringsmedicin. Målgrupper är läkare, rehabkoordinatorer och annan berörd personal samt kliniker inom Region Stockholms specialistsjukvård exklusive primärvård och psykiatri. Under rubriken "Seminarier och utbildningar" längre ner hittar du aktuella webbutbildningar inom försäkringsmedicin.

Läs mer om Försäkringsmedicinskt kunskapsteam

Välbesökt webbinarium om medicinska kontroller vid handintensivt arbete


I oktober höll Centrum för arbets- och miljömedicin ett webbinarium om medicinska kontroller vid handintensivt arbete med anledning av Arbetsmiljöverkets nya reviderade föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet. Över 80 personer deltog.

- Att det var så många deltagare tror jag beror på att det är ett högaktuellt ämne för ergonomer just nu. Det är ju en helt ny medicinsk kontroll i arbetet och den första som riktar sig mot en ergonomisk belastning, säger Karin Berglund, ergonom vid CAMM och ansvarig för webbinariet.

Läs mer om webbinariet

Uppdaterat faktablad "Arbetsmiljörisker vid graviditet"

 

Nu har vi uppdaterat ett av våra mest nedladdade faktablad, "Arbetsmiljörisker vid graviditet". Faktabladet riktar sig till primärvård, företagshälsovård och mödravård och försöker besvara de vanligaste frågorna kring arbetsmiljörisker vid graviditet. Alla CAMM:s faktablad är gratis att ladda ner, skriva ut och använda.

Gå till CAMM:s faktablad

Webbinarium: Försäkringsmedicin i praktiken

När: 25 och 26 november kl. 13-16.30

För vem: läkare, läkare med ansvar för vårdenhetens försäkringsmedicinska kvalitet samt rehabkoordinatorer inom sjukhus och specialistvård inklusive vårdval

Ett webbinarium med fokus på aktuella försäkringsmedicinska frågor kopplade till sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Läs mer och anmäl dig till:

webbinariet 25/11

webbinariet 26/11

Digital baskurs i klinisk försäkringsmedicin

När: 12 december kl. 9-16

För vem: läkare som påbörjar sin kliniska tjänstgöring, motsvarande allmäntjänstgöring

En kurs som ger dig som läkare grundläggande kompetens i försäkringsmedicin.

Läs mer och anmäl dig till kursen

 

Webbutbildning: Tillsynsvägledning avseende radiovågsexponering från basstationer för mobiltelefoni

När: 18 november kl 09:15-14:00

För vem: kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt miljömedicinare vid landets kliniker.

I samband med utrullningen av 5G-näten i Sverige ser Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten ett ökat behov av stöd till kommunerna för att de ska kunna besvara frågor och bedriva sin tillsyn på ett effektivt sätt. Därför kommer myndigheterna tillsammans med Arbets- och miljömedicin genomföra en webbutbildning som riktar sig till kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Utbildningen riktar sig även till miljömedicinare vid landets kliniker eftersom de vägleder kommunerna i hälsorelaterade frågor kopplat till olika typer av exponeringar i boendemiljön.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

 
Om nyhetsbrevet Arbetsmiljö och hälsa

Nyhetsbrevet "Arbetsmiljö och hälsa" ges ut av CAMM och är särskilt riktat till dig som kommer i kontakt med arbetsmiljöfrågor i arbetet, till exempel inom företagshälsovård, primärvård, HR, som chef eller skyddsombud.

Redaktör: Sarah Wiklund
Foto: Diabetesprojektet: Big Stock, Utbildning och utvecklingsstöd försäkringsmedicin och utbildningar i försäkringsmedicin: Yanan Li, Övriga: Matton.

CAMM ger även ut nyhetsbrevet "Miljö och hälsa" om hur olika faktorer i omgivningsmiljön påverkar hälsan. Mer information hittar du på CAMM:s webbplats.

Vill du inte längre prenumerera på nyhetsbrevet? Klicka här för att avregistrera din adress.

Vill du tipsa någon om nyhetsbrevet? Tipsa en vän!

Centrum för arbets- och miljömedicin logotyp
Do not click this link

Skickat med Paloma