Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

EQUMENIAKYRKANII EQUMENIAII REGION NORD II EQUMENIA NORD

Hemavanmötet

I mitten av augusti inbjöd vi till en konferens med gudstjänster, konsert, friluftsaktiviteter och mycket annat som fick namnet Hemavanmötet. Responsen blev fantastisk och redan första kvällen samlades 350 människor i tältet nedanför centrumbacken i Hemavan för att vara med på konserten med Samuel Ljungblahd och en gospelkör med 45 sångare.

På fredagen gästades vi av Tomas Sjödin som predikade i två gudstjänster. Britta Hermansson var med oss under helgen och predikade i två gudstjänster på lördagen, och inbjöd oss till Brittas vardagsrum sent på lördagskvällen. Då gästades hon av armbryterskan Heidi Andersson. Det blev ett spännande samtal om klimatet och våra möjligheter att göra skillnad. Under fredagen och lördagen ordnades ett antal olika utflykter. Där erbjöds en grottur, fisketur, reflektionsvandring, bibliodrama, och många fler aktiviteter. Runt 200 personer deltog i dessa.

Responsen från både deltagare och medverkande var väldigt god och nu funderar vi hur vi ska gå vidare med detta. Vi tror att vi behöver en mötesplats här i vår region, där vi får dela goda gudstjänster, gemenskap och uppmuntra och utmana varandra i att vara en kyrka för hela livet. Bed för detta, så återkommer vi med mer information när vi ser vad som är möjligt att göra framöver.

 
   
   

Här kommer en hälsning från den nya regionala kyrkoledaren.

 

Det känns spännande att få börja arbeta i denna roll tillsammans med er i regionen. Vi har ett oerhört viktigt uppdrag, att tillsammans vara kyrka för hela livet. Vi står inför stora utmaningar, både i kyrkan och i samhället. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att finna vägar att utbreda Guds rike i vår del av Sverige, men också utöver hela vår värld.

Jag vill gärna lära känna er, lyssna in era behov och visioner för vår kyrka.Tveka inte att höra av er till mig med frågor, idéer, funderingar kring vår kyrka.

Kom ihåg att det är tillsammans som vi "förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller oss. Han som verkar i oss med sin kraft förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka". (EF 3:18-19)

/André Jakobsson

 
 
Pastorskandidater i Hemavan

Denna vecka (12-15/9) har vi glädjen att ett 35-tal pastorskandidater möts till gemenskapshelg i Hemavan. Förutom att bygga god gemenskap dem emellan kommer de även att möta personal från regionen samt fira gudstjänst och möta församlingarna i Storuman och Vännäs. Självklart önskar vi dem riktigt välsignade dagar men är också glada för möjlighet att berätta om Region Nord.

 
Det tidigare förtroenderådet möts i EFS Skellefteå
21 september kl.9.30

Det blir en möjlighet för den nya regionala kyrkoledaren, André, att möta er och lyssna in läget i församlingarna. Vi tänker också den dagen tillsammans försöka formera ett regionråd för framtiden. Vi kommer att avsluta dagen senast kl.16.00. Försök att prioritera att vara med den dagen, så vi får möjlighet att lyssna in från så många församlingar som möjligt. Anmälan till den dagen görs till margareta.lundmark@equmeniakyrkan.se senast den 15/9 (för matens skull). Varmt välkomna!

 
 

Unga vuxna-helg 27-29 Sept Pengsjö, Vännäs

 

På Pengsjögården utanför Vännäs arrangerar Missionskyrkan Vännäs en helg för dig som är ung vuxen. Den riktar sig till dig som tagit studenten och uppåt med fokus på åldersgruppen studenten till 30-35.

 

Kämpalek 5 oktober i Lycksele

Årets Kämpalek för scoutkårer i Västerbotten är lördagen den 5 oktober 2019 vid Gamplatsen i Lycksele. Temat för spårningen är ”Till Jordens yttersta gräns”Kåranmälan skickas senast 12:00 söndagen 29/9. På hemsidan finns informationslapp samt anmälningsmall.

 

Medarbetardagar 

Alla medarbetare är välkomna till viktiga fördjupnings- och gemenskapsdagar i Munkviken och Skellefteå den 17-19 oktober. Förutom god gemenskap med varandra och delande av egna erfarenheter kommer vi bl.a. att få lyssna till Thailandsmissionär Otto Ernvik, Equmenias ordförande Ida Tonnvik och Equmeniakyrkans teologiska sekreterare Arne Fritzon. Anmäl dig senast den 1 oktober via vår hemsida.

 
 
Ungdomslägret Tonårskalaset 18-20 okt, Skellefteå
 

I år har vi ungdomslägret Tonårskalaset i Skellefteå 18-20 oktober, för dig i åk. 7 och uppåt. Vi kommer ha aktiviteter och lekar, andakter och på lördagen är vi med på regionfesten där det finns seminarier att välja på. På lördagskvällen har vi den kanske galnaste regionstämman någonsin i form av en game show. Lägret avslutas med att vi firar gudstjänst tillsammans med församlingen i Skellefteå varefter vi äter lite innan vi skiljs åt.

Info, flyer och anmälan återfinns på hemsidan. Sista anmälningsdag söndagen den 13 oktober.

 

Regionfest 19 okt EFS-kyrkan Skellefteå

Den 19 oktober ser vi fram emot ytterligare en storsamling då vi möts till regionfest i Skellefteå den 19 oktober. Först i EFS-kyrkan och sedan avslutar vi med Gudstjänst i Equmeniakyrkan då vi även har glädjen att installera André Jakobsson som regional kyrkoledare.

Vi lovar en innehållsrik dag, tillsammans med Equmenias tonårskalas, som inleds med en Talkshow då Equmenias ordförande Ida Tonnvik intervjuar och samtalar med ett antal gäster; biträdande kyrkoledare Olle Alkholm, PULS-koordinator Linda Ulmå, Thailandmissionär Otto Ernvik och vår nya regionala kyrkoledare André Jakobsson. Dessa medverkar även i eftermiddagens seminarier tillsammans med ytterligare gäster. Läs mer på vår hemsida och anmäl dig via länken där

 
   
   

Equmenia Nord 19 okt, Skellefteå

Equmenia Nords regionstämma arrangeras lördagen den 19 oktober i Equmeniakyrkan Skellefteå i anslutning till regionfesten. Regionstämman startar efter regionfestens avslutningsgudstjänst 20:00. Årets regionstämma är i form av en festlig game show, men även om formen är ny så kommer vi givetvis att behandla alla årsmötets moment. Handlingar, fullmakter m.m. publiceras på hemsidan senast en månad innan stämman.

 
 

Bön- och Offerdag Equmenia Nord 27 okt

Den 27 oktober är det bön- och insamlingsdag till Equmenia Nord. Välkomna att vara med och be och samla in medel för Equmenia Nord..

 
 
 

LycksCon Rollspel

På LycksCon Rollspel så kommer vi tillbringa den största delen av tiden till att spela bordsrollspel. Vi kommer ha andakter och hjälpas åt med att laga mat. Under helgen kommer det också finnas möjlighet att basta och bada bubbelpool. Max 10 deltagare. Anmälan öppnar 16 sep kl 12:00.

 
   

Läger för barn 1-3 nov

   
 
 
Registrering medlemmar Equmenia

Equmenia nationellt och Equmenia Nord får av stat och region bidrag baserat på antalet ungdomsmedlemmar (7-25 år) som tagit aktiv ställning för medlemskap (namnunderskrift eller medlemsavgift).

Varje medlem 7-25 år räknas och genererar betydande resurser både nationellt och regionalt, vilket har stor betydelse för det stöd vi kan ge er lokala föreningar i form av arrangemang, utbildningar och material.

Inför årets sista månader, och till kommande år, vill vi uppmuntra alla Equmeniaföreningar att vara aktiva i att få de som deltar i er verksamhet till att bli medlemmar. Har ni funderingar eller vill få tipps kring medlemsregistrering så kontakta föreningsutvecklare Joel. På Equmenias hemsida finns mer info om medlemskap och mallar att ladda ner.

 

Fjällkonfa 2020

 

Nu är det hög tid att anmäla sig till nästa sommars Fjällkonfa. Redan är det en bra grupp anmäld men det finns några platser kvar. Så om ni har ungdomar som går i klass 8 så uppmuntra dem att anmäla sig så snart som möjligt.

 

Postman