Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

EQUMENIAKYRKANII EQUMENIAII REGION NORD II EQUMENIA NORD

 

Ett nådens år!

 

Nu går vi in i advent och jultiden. Snart skriver vi ett nytt årtal i våra dagböcker. Men i kyrkan börjar det nya året tidigare. Och det är inte vilket år som helst. Det är ett Nådens år. Man skulle kunna tänka att detta nådens år börjar senare. Alltså att vi, efter att ha levt och kämpat några månader, lever med skuld för de fel som vi gjort och därigenom behövde få uppleva nåd. Men den Gud som vi tror på förekommer oss i detta. Nådens år börjar före den tid då vi sätter oss i skuld.

Förlåtelsen - Nåden - finns redan här. Gud har gjort allting möjligt för oss. Detta får kyrkan i världen förkunna. ”Du vet väl om att du är värdefull, att du är älskad för din egen skull”. Det är verkligen evangelium i vår tid. Så låt oss gå ut i Malmberget, Malå, Vännäs och överallt där vi finns och förkunna ett nådens år för de människor vi möter. ”Befrielse för de fångna, syn för de blinda och ett glädjebud för de fattiga.”

Under hösten har jag mentalt haft en stor ”NY PÅ JOBBET” skylt på mig. Det är verkligen mycket att sätta mig in i. En del av er har jag hunnit träffa. Andra hoppas jag hinna träffa under våren. Jag försöker under det här året prioritera församlingsbesök så hör gärna av er till mig så får vi försöka boka in besök hos er. Min dröm är att vi tillsammans verkligen ska bli VI. Equmeniakyrkan är en ekumenisk kyrka både i våra egna relationer och i relation med andra. Det utmanar oss att arbeta för VI:et. Bilden av församlingen som kropp säger oss att vi behöver varandra för att fungera.
”Kristus låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del.” (Ef.4:16)

Nu vill vi som jobbar i regionen önska er alla en riktigt god jul och ett gott (och spännande) nytt år. Ett nådens år!

/André Jakobsson - regional kyrkoledare Equmeniakyrkan region

 

Insamlingen till internationella missionen

1:a Advent - 31 Januari

 

Vil vill bara påminna om insamlingen till internationella missionen.

Vi hänvisar till länken nedan till allt material som finns att använda i era gudstjänster eller andra samlingar.

 

Ladda ner materialet här

 
   
   

Nyårsläger 27/12-1/1, Hemavan

 

Året börjar lida mot sitt slut och därmed så närmar vi oss årets nyårsläger på vår gård Hemavan Fjällstation för ungdomar från åk.7 och uppåt. Under årets läger medverkar pastorskandidaterna Jonathan Ramström och Elin Lagerhäll. Be gärna för nyårslägret om Guds beskydd och om förvandlande möten som gör att vi får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Sista anmälningsdag för nyårslägret är idag (27/12).

 

 
Registrering medlemmar Equmenia

 

Vi vill slå ett slag för att uppmuntra er att inför årsskiftet vara aktiva i att arbeta för att era deltagare i Equmeniaverksamheter blir medlemmar. Equmenia nationellt och Equmenia Nord får av stat och region bidrag baserat på antalet ungdomsmedlemmar (7-25 år) som tagit aktiv ställning för medlemskap (namnunderskrift eller medlemsavgift).

Varje medlem 7-25 år räknas och genererar viktiga resurser både nationellt och regionalt, vilket har stor betydelse för det stöd vi kan ge er lokala föreningar i form av arrangemang, utbildningar och material. Har ni funderingar eller vill få tipps kring medlemsregistrering så kontakta föreningsutvecklare Joel. På Equmenias hemsida finns mer info om medlemskap och mallar att ladda ner.

 
 
 

Musikforum 2020

 

17 -19 januari i Umeå

Musik i kyrka, förening eller församling berörs vi av på olika sätt. Det kan vara i gudstjänsten, kören, stora orkestrar, din egen sång, lovsången, instrumentalt…

17-19 januari 2020 inbjuds musiker, ideella eller anställda ja alla som håller på med musik på något sätt och även präster, pastorer, barn och ungdomsledare till ett musikforum i Umeå.

 

Medarbetardagar våren 2020

Som ny regional kyrkoledare har jag stort behov av att få träffa er medarbetare, för att samtala och dela tankar med er. Jag har en dröm att vi ska få till någon form av regelbundet ”nätmöte”. Varsin kaffekopp, vi kopplar upp oss mot ett gemensamt ”personalrum” på nätet och får lite kort se varandra och höra hur läget är och be för varandra. Min förhoppning är att vi kan komma igång med detta under våren. Jag tror att vi behöver förstärka vårt VI – samhörigheten.

På fettisdagen – den 25/2 – blir det medarbetardag i Equmeniakyrkan i Skellefteå. Då gästas vi av kyrkoledare Lasse Svensson. Temat för dagen blir: VI! Anmälan kommer på hemsidan efter jul.

Nästa medarbetardag blir den 2/6 – också den i Skellefteå – då jag tror att vi så långt det är möjligt ska försöka mötas alla tillsammans.

Equmeniakyrkan har beslutat om att som ett komplement till Vinterkonferensen, som är vartannat år i januari, hålla regionala dygn vartannat år. Vi tänker att dessa också ligger i januari, så att vi kan mötas i början av varje år. Därför kommer vi inte att ordna något medarbetardygn hösten 2020, utan vill uppmuntra alla att vara med på vinterkonferensen i januari 2021. Vi kommer att ordna en eller två medarbetardagar under hösten 2020.

/André Jakobsson – regional kyrkoledare Equmeniakyrkan region nord

 
 

Kallad

Ekumenisk konferens för ledare för unga 20-22 mars 2020, Örebro

 

 

Scoutledarutbildning Ska’Ut

2020-2021

 

Sommaren 2020 är det återigen dags för kursstart av Equmeniascouts grundläggande ledarutbildning Ska’Ut.

Avgiften är reducerad med 400 kr vid anmälan senast 28/2 2020!

 
 

Hemavanmötet 2020

 

Hemavanmötet i augusti överträffade förväntningarna på många plan. Därför vill vi göra detta igen.

Så välkomna till Hemavan 6-9/8 2020. Tomas Sjödin kommer, Britta Hermansson kommer. Visst kommer du?

 

Postman