Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

​EQUMENIAKYRKAN I REGION VÄST I EQUMENIA I EQUMENIA VÄST

Nyhetsbrev #3 September 2020

 

Hej!

När hösten närmar sig är det många av oss som känner behov av, och kanske även glädje i att sortera och rensa ut. Det kan handla om att rensa förråden, garderoben, i väskan inför att vardagen drar igång igen.

Nu är även en möjlig tid att sortera i våra liv, bland det vi måste, borde och längtar efter. Kanske behöver vi även möblera om och hitta nya lösningar inför denna höst, inte minst i våra församlingar. Att möblera om och att rensa tar på krafterna men i bästa fall leder det till nya upptäckter och ytor.

I Jeremia17:7-8 står det: Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan, bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år, upphör inte att bära frukt.

Jag återkommer gång på gång till detta bibelord och påminnelsen om att det är där allt måste börja, att jag vänder mig till Jesus, rotar mig där för att få kraft och ledning och även för att där kunna vila när det behövs. Och när vi gjort just det, rotat oss vid honom som är vårt centrum, så kan vi med hans hjälp sortera, rensa och söka vägar vidare.

Våra församlingar behövs, du och jag behövs, där vi finns för att ge vidare det vi fått från Gud. Hur ser det ut i din församling i höst? Vilka vägar finns och vilka stigar behöver trampas upp för att än mer vara en kyrka för hela livet – där mötet med Jesus förvandlar dig, mig och världen?

I Region Väst har vi nu rensat i både förråd och bokhyllor och bytt adress, numera hittar ni oss på Parkgatan 4, vid Heden, i Göteborg. Om ni har vägarna förbi, varmt välkomna in.

Hälsningar,
Elin Alm
Regional kyrkoledare, Region Väst

 
 

Regionsamling i Väst

14 oktober kl. 18.00 eller
18 oktober kl. 19.00


Vi ses digitalt. Välkommen! Läs mer och anmäl dig här >

 

Träff för dig som är Nyanställd samt Barn- och ungdomsanställd

Region Väst och Equmenia Väst hälsar dig som är Nyanställd och/eller Barn- och ungdomsanställd välkommen till en träff den 20 oktober – i regionens nya lokaler i Göteborg eller digitalt. Mer info och anmälan >

 

När du behöver prata med någon

Vi lever i ständig förändring och vår omvärld förändras, i allt högre hastighet, och ibland behöver vi få prata med någon om våra tankar och känslor inför vad vi möter i livet. Det kan handla om stöd- och krissamtal, eller det själavårdande och existentiella samtalet där vi får sätta ord på tro och tvivel, hopp och oro. Vi anar att behovet för detta växer i vårt samhälle i takt med att framtiden kanske blir allt mer oviss. Som kyrka vill vi vara tillgängliga för varandra och andra för detta samtal.

I Equmeniakyrkan finns pastorer, diakoner och medlemmar som är väl förberedda på att lyssna. Våra pastorer har dessutom absolut tystnadsplikt och de kan även hänvisa vidare om de känner andra personer som skulle kunna hjälpa dig bättre.

Så, när du, eller någon du möter, behöver prata med någon, vänd dig till Equmeniakyrkan där du bor. Du är också varmt välkommen att vända dig till Region Väst och den samtalsmottagning, via vår hemsida, som sakta håller på att ta form.

Via equmeniakyrkan.se/vast/samtalsmottagning når du samtalsmottagningen. Här hjälper vi dig att få kontakt med någon att samtala med – så nära dig som möjligt.

 

Till jordens yttersta gräns

Region Öst och Region Väst, Bilda och vår systerkyrka i Ecuador har de senaste två åren genomfört en kurs som fördjupar och utmanar kring mission och församlingsutveckling. Kursen har genomförts genom 5 samlingar på Södra Vätterbygdens folkhögskola samt en studieresa till Ecuador.

Nu vill vi, trots rådande tider, eller kanske just på grund av rådande tider, erbjuda kursen igen. Varmt välkommen om du vill lära dig med om mission! Läs mer om kommande kurs >

 
 

Leva Mångfald

Leva mångfald är en mötesplats där vi får dela erfarenheter och öka vår kunskap om mångkulturella och interreligiösa möten. Tillsammans får vi fundera över frågor som församlingsidentitet, vem är kyrkan till för och hur vi bygger en inkluderande och öppen kyrka för alla. Mer information >

Plats: Redbergskyrkan, Göteborg
Fredag 13 november 18.00-ca 21.00
Lördag 14 november 9.00-16.30

 

Dag om inspirerande dag om församlingsplantering

Välkommen till en dag om att vara moderförsamling, planterare och att utmanas av möjligheterna till att finnas med för att förändra och ge Jesus Kristus till ännu en person. Den dagen vill du inte missa.

Vi träffas på Hönö i församlingens nya lokaler lördagen den 21 november 2020 kl.11:00. Mer information >

 
 
 

Equmenia Väst Regionstämma

Den 10 oktober är det dags för Equmenia Västs regionstämma. En oerhört viktig samling för alla Equmeniaföreningar, då det är här vi beslutar om vad vi tillsammans som region skall göra i vårt arbete för att hjälpa barn och unga att få växa i gemenskap med Jesus och andra människor. Utse ombud, anmäl er på Equemnia Väst hemsida, och var med och be för dagen.

 

2020 års ungdomsledarkull. Var gärna med och be för våra ungdomsledare.
 

Ungdomsledarutbildningen

Ungdomsledarutbildningen är en utbildning för alla anställda ungdomsledare inom Equmeniakyrkan. Utbildningen har tagits fram av Equmeniakyrkan tillsammans med Equmenia och Södra Vätterbygdens Folkhögskola för att ge alla ungdomsledare i Sverige en gemensam grund och mötesplats, samt för att stärka ungdomsledarna i sin roll som ledare och församlingsanställda. Är du ungdomsledare? Men inte anmäld så finns det fortfarande möjlighet att anmäla sig till utbildningen här >

 

Scouting
 

Scouting är ett fantastiskt sätt att berätta om Guds skapelse, glädjen i att lära sig nytt och att växa i gemenskap med andra! Här kommer vårt senaste nyhetsbrev med information om vad som händer framöver! Läs mer här >

Till dig som arbetar med medlemskap i er förening

Från och med 2020 kommer Equmenia att göra flera satsningar kring just medlemskapet och medlemskampanjkitet är en del av det. För att ni ska kunna synliggöra och arbeta med det i just er förening har vi tagit fram et medlemskaps-kit. Läs mer här >

 

Equmenias "vinter-weekend"

3-7 mars 2021 på Lia gård i Norge med andlig fördjupning för unga vuxna
 
Taizée-helg
Internationellt möte (unga vuxna från Europa)
Andlig fördjupning
Gå på tur (i vacker natur)
 

Arrangeras av Equmenia och Equmeniakyrkan i Svealand och Väst samt Lia gård.
Pris 1500 kr. Resa ingår ej. För mer information gör din (ej bindande) intresseanmälan här >

TIPS PÅ ANDRA ARRANGEMANG:

Hälsning från lägergårdarna Bobergsgården, Sjöviksgården och Åsengården

Sommaren är förbi och hösten kommer. Det är dags att summera sommaren för våra gårdar som brukar vara den bästa tiden då det sjuder av liv och upplevelser av olika slag. Men i år har det sett annorlunda ut. Redan tidigt i våras förstod vi vart det skulle sluta, då nästan alla våra bokningar avbokades. Vi har korttidspermitterat vår personal på Sjöviksgården. På Bobergsgården har det inte funnits någon anställd gårdsvärd utan den verksamhet som har varit har löst sig med ideella krafter. På Åsengården har det också varit sparsamt med läger.

Rent ekonomiskt kan vi prata om katastrof. Den ansamlade förlusten vet vi inget om men vi pratar mycket pengar. En försiktig prognos pratar om ett underskott på över miljonen. Detta kan naturligtvis ändras beroende på vad som händer under hösten.

Men låt oss inte se bakåt utan framåt. Nu finns möjligheten att återigen boka upp sig på våra tre fina gårdar inför sommaren 2021. Ta tillfället i akt och arrangera ett församlingsläger eller annat på någon av våra gårdar. Vi i styrelsen för våra tre gårdar hoppas och tror att vi skall få en fin sommar 2021 tillsammans med er alla våra församlingar och föreningar.

Styrelsen för FöreningenTre Gårdar

 

Boråsmötet 3 oktober

Församlingar i Borås välkomnar även detta år till en dag kring mission. Bland de som medverkar finns Christer Daelander, Gunilla Eliasson missionär Ecuador, Karin Åkesson, Bertil Svensson, Krister Gunnarsson Lars-Göran och Agneta Gustafsson. Läs mer här >

 
 

equmeniakyrkan.se/vast/ Aktuellt, nyheter, information, kontaktuppgifter - Region Väst

 
Do not click this link

Postman