Zoom-special

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

EQUMENIAKYRKAN REGION ÖST I EQUMENIA ÖST

 
ZOOM-SPECIAL

Just nu hålls många digitala samlingar i Region Östs regi. I dessa tider, när förutsättningar ändras snabbt, så vill vi förtydliga vilka återkommande samlingar som vi erbjuder. Inbjudan till mötena skickas ut via mail, men tyvärr märker vi att mailen inte alltid når fram
- därav detta extra utskick.

Alla möten finns i kalendern på Region Östs hemsida. Där finns även direktlänkar till respektive Zoom-möte. Hoppas vi ses!

Guds välsignelse till er och era sammanhang,

Helena Wiberg
Administratör, Region Öst

 
 

ORDFÖRANDE I FÖRSAMLING
Ca 3ggr/termin eller vid behov

Aktuell information från Region Öst och tid för samtal. Mötena handlar om aktuella frågor med anledning av rådande restriktioner.

Hur kan vi fira gudstjänst, ekonomi, arbetsgivarfrågor, ledarskap m.m.

Nästa möte: torsdag 11 februari kl. 19:00
Sammankallande: Johan Einarsson

 

DIAKONALA GRUPPER
1 gång/termin eller vid behov

För diakoniutskott, omsorgsgrupper och andra som arbetar diakonalt - både ideella och anställda.

Aktuell information från Region Öst och tid för samtal. Vi delar tips och erfarenheter kring diakonal verksamhet.

Nästa möte: måndag 22 mars kl. 19.00
Sammankallande: Johan Einarsson

 
 

ORDFÖRANDE I EQUMENIA
2 ggr/termin eller vid behov

Aktuell information från Region Öst och tid för samtal. Mötena handlar om aktuella frågor med anledning av rådande restriktioner.

Hur ser vi på verksamheten under vårterminen, sommarens läger m.m.

Nästa möte: torsdag 11 februari kl. 19:00
Sammankallande: Christer Gustafsson

 

TRÄFFAR FÖR SCOUTLEDARE
2 ggr/termin

Aktuell information från Region Öst och tid för samtal. Hur ser vi på verksamheten med tanke på rådande restriktioner? Vi delar tips och erfarenheter.

Utöver detta hålls även de ordinarie
scoutledarträffarna digitalt i år. De sker i mars. Välj det datum som passar dig bäst.

Nästa möte: onsdag 27 januari kl. 19:00
Sammankallande: Christer Gustafsson

 

TRÄFFAR FÖR TONÅRSLEDARE
1-2 ggr/termin

Aktuell information från Region Öst och tid för samtal. Hur ser vi på verksamheten med tanke på rådande restriktioner? Vi delar tips och erfarenheter.

Nästa möte: mars/april - mer info kommer
Sammankallande: Christer Gustafsson

 

 

FÖR MEDARBETARE

 

MÖTESPLATS FÖR ANSTÄLLDA
1 gång/vecka, fredagar

Alla anställda medarbetare i regionen bjuds in till en stund av gemenskap.

Aktuell information från Region Öst, samt tid för fika, samtal, undervisning och bön.

Nästa möte: fredag 29 januari kl. 10:00
Sammankallande: Johan Einarsson

 

MÖTESPLATS FÖR DIAKONER
2 ggr/termin

Samling specifikt riktad till diakoner i församlingstjänst.

Vi delar tips och erfarenheter. Tid för fika, samtal, undervisning och bön.

Nästa möte: Information kommer framöver
Sammankallande: Johan Einarsson

 

MÖTESPLATS FÖR UNGDOMSLEDARE
ca 1 gång/månad

För anställda ungdomsledare i regionen finns ett antal grupper för gemenskap och samtal. Kontakta personalen på Region Öst för mer information.

Digitala mötesplatser erbjuds även inom Ungdomsledarutbildningen.

Sammankallande: Lotta Suu

 

Du vet väl att vi finns på sociala medier? @equmeniaost finns på Instagram och Facebook.Gilla och följ för att få mer inblick och info.

Vi påminner också om vikten av att ha uppdaterad information i Repet så att ni nås av viktig information via brev/mail.

 
 

Utskick av nyhetsbrev
Vet du någon som vill få regionens nyhetsbrev utskickat?
Skicka ett mail till helena.wiberg@equmeniakyrkan.se

 
 
Do not click this link

Postman