Februari 2021

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

EQUMENIAKYRKAN REGION ÖST I EQUMENIA ÖST

 
Ny medarbetare på Equmeniakyrkan Region Öst!


Rickard Lundgren, vem är du?
En före detta elektriker, som sedan -90 talets början har arbetat med mission, evangelisation och församlingsgrundande arbete. Jag bor i Katrineholm, är gift och har tre barn.

Vad kommer du arbeta med i Region Öst?
Jag är samordnare för församlingsgrundande initiativ. Det innebär att jag kommer arbeta tillsammans med regionens Pionjärgrupp och driva frågor om pionjära satsningar.

Vad är dina drömmar för framtiden?
Att våra etablerade församlingar på nytt får samla mod för att lyda vår mästare Jesus Kristi befallning; att förkunna evangelium för dem som ännu inte har hört.

Min dröm är att varje stad i Region Öst ska ha friska växande församlingar som är med och skapar förutsättningar för många nya församlingar!

Vi hälsar Rickard varmt välkommen till Region Öst!

Läs Rickards mer utförliga svar på frågorna här.

 
 

OM EN SÅNG SOM ALDRIG SKA TYSTNA
24 mars 2021, digitalt

Vilken är lovsångens plats i församlingen? En musikalisk inspirationskväll med Michael Jeff Johnson.
Tid: 18:30-21:00

Mer information och anmälan finns här.

 

DIAKONIKVÄLL
22 mars 2021, digitalt

Omsorgsgrupper, diakoner, besöksgrupper, diakonala råd... Välkomna på en kväll om diakoni.
Tid 19:00-21:00. Mötet sker digitalt.


Läs mer om möte för diakonala grupper.

 

KONFIRMATIONSLÄGER
27 juni - 11 juli 2021, Klintagården, Öland

Två veckors konfirmationsläger på Öland i ny tappning! Lägret riktar sig både till lokala konfirmandgrupper och enskilda ungdomar.

För mer information och anmälan, klicka här eller kontakta personalen på Region Öst.

 

NÄTVERKSTRÄFF:
BRÅTTOM MEN INTE KÖRT

21 mars 2021, kl. 16:00-18:00

För dig som har ett intresse för individens och församlingens ansvar i frågor om hållbarhet och klimatomställning.

DEL I: Öppen, webbsänd föreläsning av Stefan Edman, biolog och författare.

DEL II: Nätevrksträff via Zoom (föranmälan).

Läs mer om nätverksträffen för Grön Kyrka

Arrangörer: Andreasförsamlingen Fjällstugan, Equmeniakyrkan Region Öst, Studieförbundet Bilda, Nätverket Grön kyrka

 

DAGAR OM DIAKONI, OMSORG, SJÄLAVÅRD (DOS)
Hösten 2021, Jönköping

En kurs för dig som vill fördjupa dig i diakonalt arbete. Kursen är fördelad på tre lördagar med olika fokus och olika föreläsare; 25/9, 23/10 och 20/11.

Mer information om DOS finns här.

 
 

STORTONÅR på SVF
19 mars 2021, digitalt

Alla tonårsgrupper och ungdomar välkomnas på Stortonår!

Kvällen kommer livesändas från Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping, SVF.

 

Mer information finns här.

 

TRÄFFAR FÖR SCOUTLEDARE
15:e, 17:e, 23:e, 25:e och 30 mars 2021, digitalt

Stäm av inför sommarens läger, samtala om läget i kårerna och få information om kommande evenemang. Träffarna riktar sig mot olika geografiska områden, men det är fritt fram att vara med på det tillfälle man vill.

Mer information och Zoomlänk finns här.

 

TONÅRSLÄGER
Sommaren 2021

Det kommer bli tonårsläger i regionen till sommaren, men hur och var är inte klart än. Mer information kommer!


Frågor? Kontakta personalen på Region Öst

 

SAVE THE DATE!

Regionstämma för Equmenia Öst
23 oktober 2021

Smaka&Se, ungdomskonferens
5-7 november 2021, Ingarp

Ska'ut, scoutledarutbildning
Sommaren 2021. Planering pågår, mer information kommer.

 

DRÖMFABRIKEN

Detta är namnet på Equmenias arbete med föreningsutveckling!

Vill ni veta mer eller vill ni komma igång med föreningsutveckling hos er?
Läs mer om drömfabriken
Kontakta Lotta Suu, Region Öst

 

FÖR MEDARBETARE

 

MÖTESPLATS FÖR MEDARBETARE
Fredagar kl. 09:30-11:00, digitalt

Alla anställda medarbetare i regionen bjuds in till en stund av gemenskap.

Aktuell information från Region Öst samt tid för fika, samtal, undervisning och bön.

 

Mer information och Zoomlänk finns här.

 

SAVE THE DATE!

Medarbetardag - 22 april 2021

För alla anställda i Equmenia/Equmeniakyrkan Region Öst. Dagen hålls i Motala eller digitalt, beroende på vilka restriktioner som gäller. Läs mer här.

Sommaravslutning för ungdomsledare - 1 juni 2021, Jönköping

För alla anställda ungdomsledare i regionen. Vi hoppas kunna mötas fysiskt, men kommer med information framöver. Läs om sommaravslutningen här.

 

Du vet väl att vi finns på sociala medier? @equmeniaost finns på Instagram och Facebook.Gilla och följ för att få mer inblick och info.

Vi påminner också om vikten av att ha uppdaterad information i Repet så att ni nås av viktig information via brev/mail.

 
 

Utskick av nyhetsbrev
Vet du någon som vill få regionens nyhetsbrev utskickat?
Skicka ett mail till helena.wiberg@equmeniakyrkan.se

 
 
Do not click this link

Postman