Vi bjuder i höst in till olika mötesplatser i regionen. Information hittar ni i detta nyhetsbrev.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

​EQUMENIAKYRKAN I REGION VÄST I EQUMENIA I EQUMENIA VÄST

 

Nyhetsbrev Region Väst – september 2021

När jag skriver detta har jag precis fått reda på att vi från slutet av denna månad kommer att kunna mötas i större utsträckning i våra församlingar. Jag hoppas och ber att utvecklingen i samhället ska fortsätta på likande sätt så att vi under hösten kan mötas till gudstjänst, gemenskapsdagar, läger, bönegrupper mm. Vi är skapade till gemenskap med Gud och med människor, vi behöver varandra.

Jag vill uppmuntra er alla just till detta – att mötas i era församlingar och när ni gör det, ha fest, dela livet, sorg och glädje, tro och tvivel. Sök tillsammans Guds andes ledning i vad er församling på just den plats där ni finns kan få betyda. Till vilka människor är ni är sända?

Vilka behov finns i er närhet?
Hur gör ni för att var och en av oss skall ha utrymme för minst en ny vänskapsrelation i era liv?
Hur finns ni mitt bland människor, i bygden där ni lever och verkar?
Vad längtar ni efter?


Om ni vill så kommer gärna någon från regionen ut och samtalar tillsammans med er om er kallelse som församling i den tid som är nu.

Vi bjuder i höst in till olika mötesplatser i regionen. Information hittar ni i detta nyhetsbrev. Förnya Fördjupa, den konferensdag för regionens alla församlingar som var planerad till den 23 oktober, har vi beslutat att skjuta upp till våren då vi tycker oss höra att behovet av att mötas i den lokala förmalningen är stort. För er som vill så kommer det komma ut digitalt material med inspiration till vad vi som församlingar och equmeniaföreningar kan göra på den plast där vi är satta att vara Kristi Kropp. Detta kommer i form av olika samtal med församlingar runt om i vår region. Samla gärna församlingen till en dag, titta på materialet, samtala, be och sök Guds ledning tillsammans.

Med lånade ord från Paulus önskar jag oss alla en fin höst.

”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristi Jesus, vår herre.” Rom 8:38-39

Elin Alm,
Regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan Region Väst
076- 501 17 12

 

Mötesplats: Leva Mångfald

Leva mångfald är en mötesplats där vi får dela erfarenheter och öka vår kunskap om mångkulturella och interreligiösa möten. Tillsammans få fundera över frågor som församlingsidentitet, vem är kyrkan till för och hur vi bygger en inkluderande och öppen kyrka för alla.

Plats: Redbergskyrkan, Göteborg. Möjlighet finns också att delta via länk.
Tid: Fre 18.00–ca 21.00; Lör 9.00–16.30
Kostnad: Gratis!
Läs mer här >
Ladda ner flyer här >

 
 

Höstglöd på Bobergsgården


Arbete och gemenskap på Bobergsgården torsdag – lördag,
21 – 23 oktober.

Läs mer här >

 
 

Önskas besök av någon av Equmeniakyrkans missionsambassadörer?


Nu är det dags att boka inför kommande insamlingsperiod!

Equmeniakyrkan har sedan en tid tillbaka missionsambassadörer. Deras uppgift är att berätta och entusiasmera församlingar och enskilda till ökat engagemang för mission och för våra systerkyrkor. I vår region finns ett 10-tal med kunskaper och erfarenheter kring olika länder som Indien, Ecuador, Kongo-staterna, Liberia, Libanon, Palestina, m.fl. Du och din församling kan få besök och därmed ökad kunskap och förhoppningsvis ökat engagemang för mission. Läs Gull-Britts berättelse här >

Boka besök här >

I regionen finns också en missionskommitté med kunskap och erfarenhet av mission och internationellt arbete.

 
 

Mission som förvandlar världen – Studiecirkel


Välkommen med på en studiecirkel om Equmeniakyrkans mission och internationella arbete!

Vi kommer att mötas under fyra kvällar i Redbergskyrkan, Göteborg. Vi vill tillsammans fördjupa kunskapen om Equmeniakyrkans internationella arbete och inspirera till ökat engagemang. Detta genom besök av kunniga personer och genom samtal.

Boken ”Mission som förvandlar världen” är vårt grundmaterial. Ingen förkunskap behövs, utan alla intresserade är välkomna. Arrangör är Missionskommittén inom Region Väst av Equmeniakyrkan och studiecirkeln sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Mer info och anmälan (senast 1 nov) här >

 
 

Förnya & Fördjupa – Framflyttad

I samråd med andra regioner och vårt medarbetarråd, har vi tagit beslutet att flytta fram vår regionsdag Förnya Fördjupa som skulle äga rum den 23 oktober.

Vi vill ändå erbjuda inspiration och känslan av att vi hör ihop genom att lägga upp inspiration från några av våra församlingar på equmeniakyrkan.se/vast den 23/10. Låt oss fortsätta bära varandra i bön. Hör gärna av er om ni har frågor.

 

Sådd och skörd i pandemitid

– Hjälp och stöd till församlingar under/efter pandemin

Pandemin har så klart påverkat oss. Frågan är hur? Har det såtts nya tankar på sätt att vara kyrka. Har det rent av kunnat skördas nya skördar?

Som det är med alla kriser så kan det leda till utveckling. Om vi ser till hur vi varit kyrka och församling under pandemin kan vi säkert ta vara på mycket som vi sett och lärt oss längs vägen.

Det här önskar vi hjälpa till med!
Läs mer här >

 

Samtalsmottagning Väst – ”Jag behöver prata med någon”

Är du i behov av samtal. Då är det naturligt att vända sig till närmaste församling i Equmeniakyrkan. Där finns medarbetare och andra som är väl rustade för det livsnära samtalet. Men, det går även att vända sig till Equmeniakyrkans samtalsmottagning i Region Väst. Du hittar kontaktformulär och mer information på hemsidan >

 
 

För stadens bästa – en inspirationshelg om ledarskap i socioekonomsikt utsatta miljöer

Equmenia och Equmeniakyrkan vill vara en kraft som stärker det goda. Under några år har Equmenia haft ett scoutprojekt i Lövgärdet, Göteborg. Nu vill vi dela erfarenheter och inspirera ledare, föreningar och församlingar att utveckla sitt arbete på nya platser. Under dagarna blir det berättelser från lokala arbeten, föreläsningar, workshop, andakter och en festkväll.

Kom med i denna helg och låt er inspireras, för stadens bästa.

Läs mer här >

 
 

Equmenia Väst Regionstämma

Den 23 oktober är det dags för Equmenia Västs regionstämma. En oerhört viktig samling för alla Equmeniaföreningar, då det är här vi beslutar om vad vi tillsammans som region skall göra i vårt arbete för att hjälpa barn och unga att få växa i gemenskap med Jesus och andra människor. Utse ombud, anmäl er här, och var med och be för dagen.

 

Barnkörläger

Välkommen till Equmenia Västs Barnkörläger 9-10 oktober på Sjöviksgården. Mer info och anmälan här >

 

2021 års ungdomsledarkull. Var gärna med och be för våra ungdomsledare.

Ungdomsledarutbildningen

Ungdomsledarutbildningen är en utbildning för alla anställda ungdomsledare inom Equmeniakyrkan. Utbildningen har tagits fram av Equmeniakyrkan tillsammans med Equmenia och Södra Vätterbygdens Folkhögskola för att ge alla ungdomsledare i Sverige en gemensam grund och mötesplats, samt för att stärka ungdomsledarna i sin roll som ledare och församlingsanställda. Är du ungdomsledare? Men inte anmäld så finns det fortfarande möjlighet att anmäla sig till utbildningen här >

 
 

Till dig som arbetar med medlemskap i er förening

Equmenia göra flera satsningar kring just medlemskapet och medlemskampanj-kitet är en del av det. För att ni ska kunna synliggöra och arbeta med det i just er förening har vi tagit fram ett medlemskaps-kit. Läs mer här >

 
 

Equmenias "vinter-weekend"

2-6 mars 2022 på Lia gård i Norge med andlig fördjupning för unga vuxna

Taizée-helg
Internationellt möte (unga vuxna från Europa)
Andlig fördjupning
Gå på tur (i vacker natur)


Arrangeras av Equmenia och Equmeniakyrkan i Svealand och Väst samt Lia gård.

Pris 1500 kr. Resa ingår ej. För mer information gör din (ej bindande) Mer info och intresseanmälan här >

 
 
Do not click this link

Postman