Ett antal omröstningar är nu igång i VoteIT. Glöm inte bort att rösta! Du kan se vilka omröstningar som du ännu inte har röstat i under fliken “Omröstningar”.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

​EQUMENIAKYRKAN I GE EN GÅVA I KONTAKT

 
Kyrkokonferens 19

INFORMATION FRÅN PRESIDIET TILL OMBUDEN
 

Hej!

Ett antal omröstningar är nu igång i VoteIT. Glöm inte bort att rösta! Du kan se vilka omröstningar som du ännu inte har röstat i under fliken “Omröstningar”.

Om beslutsordningar

I flera av de pågående punkterna pågår samtal som belyser flera sidor av frågorna, har du ytterligare perspektiv ser vi fram emot att få ta del av dem i samtalet. I några frågor finns många förslag till beslut, redan nu har ombud gjort justeringar och jämkningar och presidiet jobbar för att göra beslutsordningarna så tydliga som möjligt. Det kan innebära att förslag som just nu finns i förslagsfälten inte lyfts till omröstning och att presidiet formulerar nya förslag för att tydliggöra förslagen. Presidiet för gärna en dialog i diskussionsfälten om hur förslagen till beslut förhåller sig till varandra och hur de tas vidare in i omröstningarna.

Förslagsrätten innebär inte ett beslutsförslag

Presidiet påminner därför om att förslagsrätten inte innebär att ett beslutsförslag som lagts fram automatiskt tas in i beslutsprocessen. (Rörslagsrätt har ombud och övriga som finns nämnda i Konferensens arbetssätt.) I Manual för beslutsfattande som kyrkokonferensen tog beslut om 2016 och som reviderades 2019 står det bland annat:

“När vi använder konsensusmetoder är det inte alltid klart från början vilka alternativ som finns. [...] Ett förslag som fanns i t.ex. en motion kommer inte automatiskt upp för beslut i slutet av processen.”

Ny omröstningsfunktion

Inför omröstningarna som startar ikväll ser det ut som att det finns situationer då flera förslag kan behöva ställas mot varandra. Det skulle innebära att det introduceras en omröstningsfunktion vi inte använt tidigare. I mötesskolan i VoteIT har en ny punkt 4. Mötesskola – Glass tillkommit. Där går det att testa hur en omröstning med rangordning av förslag fungerar. Om du ännu inte har hittat in i mötesskolan hittar du den på https://equmeniakyrkan.voteit.se/motesskola/. Första gången du går in i mötesskolan kan du behöva begära tillträde innan du släpps in.

 

Tider att hålla koll på

Omröstningar som avslutas
kl 20.00: 9-14
Punkter där förslagsfältet stängs
kl 19.00: 15.1-15.3; 17-19
Omröstningar som startar
kl 20.00: 15.1-15.3; 17-19
Punkter som blir pågående
kl 20.00: 15.4-7; 20-27
 

Livesändningar

Kyrkostudion Tor 23/9 19.00
Jubileumskväll Fre 24/9 19.00
Storseminarium Lör 25/9 10.00
Internationell gudstjänst
Lör 25/9 19.00
Ordinationsgudstjänst
Sön 26/9 11.00


Titta på YouTube >
Titta på Facebook >

 
 

Behöver du hjälp med VoteIT eller har en fråga som rör konferensen? Tveka inte att kontakta vår support!

Skicka e-post
Maila din fråga till kyrkokonferens@equmeniakyrkan.se
eller fyll i formuläret under "Hjälp" (längst upp till höger i VoteIt)

Telefonsupport: 08- 580 031 34
Telefonsupporten är öppen alla dagar kl 9.00-20.00

Kontakta presidiet
Har du en särskild fråga om förhandlingarna eller vill komma i kontakt med presidiet? Maila till presidiet@equmeniakyrkan.se

Länk till VoteIT >

 

www.equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens

 

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 BROMMA
08-580 031 00
info@equmeniakyrkan.se

Do not click this link

Postman