Kyrkoledarval 2024 – välkomna att föreslå kandidater

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

​EQUMENIAKYRKAN I GE EN GÅVA I KONTAKT

 

Kyrkoledarval 2024 – välkomna att föreslå kandidater

 

Till Equmeniakyrkans församlingar,

I detta brev återkommer kyrkostyrelsen med mer information om de val som ska hållas i samband med kyrkokonferensen 2024.

Equmeniakyrkan har under sina första år haft ett gemensamt ledarskap som bestått av en kyrkoledare och två biträdande kyrkoledare. Kyrkostyrelsen har tidigare informerat om att en ny kyrkoledare ska väljas. Styrelsen har nu beslutat att det i samband med kyrkokonferensen 2024 också ska hållas val till biträdande kyrkoledare, vilket vi härmed vill informera om.

Det tredelade ledarskapet har tjänat vår kyrka väl och vi är tacksamma för alla de personer som fram till idag verkat i dessa roller. När vi nu går vidare är vårt huvudalternativ att välja en kyrkoledare och en biträdande kyrkoledare. I vår kyrka finns goda krafter i form av regionala kyrkoledare och nationella chefer som axlar viktiga uppgifter. Det kan också bli möjligt att frigöra resurser som kan tillföras andra roller. Samtidigt vill vi inte stänga dörren för ett fortsatt tredelat ledarskap. Om beredningsprocessen visar att det skulle vara det bästa för vår kyrka, är vi inte främmande för att återkomma till konferensen med förslaget att välja två biträdande kyrkoledare.

Kravprofil
Under våren har vi fått in synpunkter från församlingar och i kyrkostyrelsen arbetat med profil och inriktning för arbetet som kyrkoledare. Vi ser att det finns många egenskaper, erfarenheter och kompetenser som efterfrågas. Att med grund i visionen om att mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen leda Equmeniakyrkan framåt kommer att vara en såväl stimulerande som krävande uppgift. Det finns en beskrivning av profil för både kyrkoledare och biträdande kyrkoledare på hemsidan. Vi uppmuntrar församlingarna att använda materialet i fortsatta samtal.

Föreslå kandidater
Vi går nu in i en fas där församlingarna är välkomna att föreslå kandidater. Förslag kan också lämnas av Equmenias styrelse och kyrkostyrelsen. Det går att lyfta fram namn som är aktuella för båda rollerna eller bara för en av dem. Det är bra om ni tydligt motiverar era förslag på kandidater. Det underlättar också i beredningsprocessen om ni har vidtalat den föreslagna kandidaten, men det är inte ett krav. På hemsidan finns samlad information om hur förslag lämnas samt en guide med tips på hur frågan kan processas i en församling.

I sammanhanget vill vi nämna att båda de nuvarande biträdande kyrkoledarna, Karin Wiborn och Joakim Hagerius, har sagt sig stå till förfogande. Kyrkostyrelsen ser tacksamt på det arbete som de utfört och utför. De kan på samma villkor som andra kandidater föreslås i den fortsatta rekryteringsprocessen.

Sista dag att lämna förslag
Den församling som vill föreslå en eller flera kandidater ska göra det senast den 14 december. Använd det formulär och den särskilda mejladress (kyrkoledarval@equmeniakyrkan.se) som är framtagen för ändamålet. Samma adress kan användas om ni vill ställa frågor rörande olika delar av processen. Det finns en framväxande FAQ på hemsidan med vanliga frågor och svar. Ni är självklart också välkomna att ställa frågor till oss som undertecknat detta brev.

Fortsatta beredningsprocessen
Så snart som möjligt efter förslagsperioden återkommer kyrkostyrelsen med mer information om den fortsatta beredningsprocessen. En lista över kandidater för respektive roll kommer att publiceras så snart alla föreslagna kontaktats och bekräftat att de ställer sig till förfogande. Det kan finnas kandidater som av olika skäl inte vill att deras namn offentliggörs i det skedet, vilket kommer respekteras. Valet av kyrkoledare och biträdande kyrkoledare handlar om många olika dimensioner som varsamt måste beaktas och vägas samman i beredningsprocessen. Kyrkostyrelsen kommer därför inte att redovisa hur många eller vem som föreslagit en viss kandidat.

Till sist
Mycket varmt välkomna att påbörja arbetet i församlingarna och föreslå kandidater.

Vi ber om Guds välsignelse över vårt gemensamma arbete.

Tillsammans får vi bära kyrkoledarvalet i bön och omsorg. Gud med oss!

Varma hälsningar

Kerstin Enlund,
Kyrkostyrelsens ordförande
kerstin.enlund@equmeniakyrkan.se
070 8175487

Johan Quist
Ordförande för kyrkostyrelsens beredningsgrupp
johan.quist@equmeniakyrkan.se
070 5618464

 

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 BROMMA
08-580 031 00
info@equmeniakyrkan.se

Do not click this link

Postman