Ökad kunskap om material ger färre produktionsstopp
 
 
 
Interiörbild från exempel på tillverkningsindustri

Kvalitetssäkring bidrar till högre lönsamhet för tillverkningsindustrin

Ju mer kunskap om ett materials olika egenskaper och hur det påverkas i olika sammanhang, desto färre produktionsstopp och ökad personlig säkerhet. En högre nivå av kvalitetssäkring bidrar alltid till bättre lönsamhet. Vi på Safe Control har lång erfarenhet av att genomföra provningar av olika metalliska material för olika branscher inom tillverkningsindustrin.

Exempel på efterfrågade tjänster:

Mekanisk provning
Vi provar de flesta metalliska material i alla former samt svetsade material.
Metallografiska undersökningar
Inga egenskaper och eventuella svagheter går våra metallurger förbi, som dessutom har stor erfarenhet av systematiska haveri- och skadeutredningar.
Haveri- och skadeundersökningar
Skador och haverier kan ha sin orsak i utmattning, korrosion, defekter, värmepåverkan, materialval, miljö och överbelastning – för att nämna några.
Korrosionsprovning
I vårt välutrustade laboratorium provar och dokumenterar kvalificerade kemister och metallografer olika materials korrosionsbeständighet.
Kemiska analyser
Vi analyserar metalliska material. beläggningar, partiklar, kylvätskor, fibrer och vatten. Vi karakteriserar metaller och identifierar ingående legeringsämnen.


Mer om vad vi gör för tillverkningsindustrin

 
 
Svepelektronmikroskop SEM

Haveri- och skadeundersökningar

Om olyckan skulle vara framme och produktionen står still är tiden en ekonomisk faktor. Frågeställningen om vad som har gått fel måste lösas snabbt. Skador och haverier kan ha sin orsak i utmattning, korrosion, defekter, värmepåverkan, materialval, miljö och överbelastning – för att nämna några.
I vårt laboratorium utförs opartiska undersökningar i syfte att utreda skadeorsaken. En del i detta är en metallografisk undersökning där materialet undersöks okulärt samt att vi utför makroskopisk och mikroskopisk undersökning i ljusoptiskt mikroskop (LOM) och i svepelektronmikroskop (SEM). Även kemisk analys och mekanisk provning kan vid behov inkluderas i skadeundersökningen.
Syftet med undersökningarna är att de ska leda till orsaken till den uppkomna skadan, alternativt haveriet, och därefter kunna rekommendera lämpliga åtgärder och förändringar.

Mer om hur vi utför skadeundersökningar

Fotot visar ett svepelektronmikroskop (SEM).

 
Bild med text Vi söker driven maskinoperatör

Vi söker en driven maskinoperatör till vår mekaniska verkstad där vi utför arbete för det interna laboratoriet, men även för externa uppdragsgivare. Vår maskinpark är främst anpassad för tillverkning av provstavar, men vi utför också specialtillverkning, exempelvis hjälpmedel för olika provningsmetoder.
Tjänsten som maskinoperatör omfattar arbetsuppgifter som sågning, manuell svarvning och fräsning. I rollen ingår att kunna växla mellan olika arbetsuppgifter, att vara ytterst noggrann och trivas med rutinarbete.
Kvalitet är viktigt för oss och därför är det av stor vikt att leverera ett arbete av hög klass. Oftast är det högt tryck med varierande arbetsuppgifter och då är det nödvändigt att kunna omprioritera och framför allt samarbeta med kollegor, men även ha förmåga att ta ansvar över det egna arbetet.

Läs mer om tjänsten

Avregistrera dig från nyhetsbrevet

Klicka för webbversion

Facebook LinkedIn

Safe Control Materialteknik AB är ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Vi erbjuder även utbildningar inom verksamhetsnära områden.

031-65 64 70
info@safecontrol.se | safecontrol.se
Webbshop:safecontrol.nu
Tillgängligheten 1, 417 10 Göteborg
Öppettider: Måndag-fredag 07.30-16.00

Do not click this link

Postman