Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen i Örebro län

Enheten Landsbygd och näringsliv

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro

Miljöråd för lantbrukare nyhetsbrev nr 1 2021

Nedbrukning av strukturkalk. Foto: Dennis Wiström

Strukturkalkning - att söka stöd, digital träff

Har du funderingar kring strukturkalkning? Välkommen på en digital informationsträff om strukturkalkning, nyttan av strukturkalkning och möjligheterna att få stöd för att genomföra den.

Torsdag 11 februari, 10-11.30 (uppkoppling 9.45), digital föreläsning via länk

Strukturkalkning är en åtgärd som minskar fosforförluster från åkermarken samtidigt som den bidrar till bättre odlingsförhållanden. Under den här träffen kommer vi att berätta mer om varför strukturkalkning kan vara bra, på vilka marker det passar och hur man genomför det rent praktiskt. Till vår hjälp har vi Alexia von Ehrenheim, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet som går igenom detta. Dessutom kommer det att finnas tid för att ställa frågor.

Vi informerar om hur du kan få hjälp med att söka LOVA-stöd för att göra en strukturkalkning. Anna Eklund, Hjälmarens vattenvårdsförbund, Leva-åtgärdssamordnare Blackstaåns avrinningsområde, berättar om vad de kan hjälpa till med.

Medverkar gör också Britt Sjöquist och Helena Åkerhielm, Länsstyrelsen i Örebro län.

Information

Helena Åkerhielm, helena.akerhielm@lansstyrelsen.se, 010-224 84 27

Anmälan

Anmäl dig senast 9 februari via kalendern på Länsstyrelsens webbplats.

 

Ansök om stöd för strukturkalkning

Om du har lerjordar som passar för strukturkalkning kan du söka bidrag för att genomföra den, så kallade LOVA-bidrag. Du kan få upp till 50 % i stöd för att genomföra åtgärden.

Sista ansökningsdag är den 28 februari. Du kan söka stödet i samverkan med ett lokalt vattenvårdsförbund eller din kommun. Ta kontakt med vattenvårdsförbundet i god tid inför att det är dags att skicka in din ansökan till Länsstyrelsen.

För åtgärder inom hela Svartån, Täljeån och Hjälmarens avrinningsområde vänd dig till Hjälmarens vattenvårdsförbund, www.hjvvf.se.
För åtgärder inom Gullspångsälvens avrinningsområde vänd dig till Gullspångsälvens vattenvårdsförbund www.gvvf.se.
Du kan också höra av dig till Anna Eklund, Hjälmarens vattenvårdsförbund, anna.eklund@hjvvf.se, 070-251 18 72 eller till Britt Sjöquist, Länsstyrelsen i Örebro, britt.sjoqvist@lansstyrelsen.se, 010-224 84 46.

 
Betande hästar på naturbetesmark.

Bild Mostphotos

Hästar på naturbetesmarker, digital kurs

Har du naturbetesmarker där du planerar att låta hästar beta? Vill du veta mer om fördelarna med hästbete på naturbetesmark och hur du får ett bra resultat?

Torsdag 11 mars, 10.00-14.30, digital föreläsning via länk.

Kursen vänder sig till häst- och lantbruksföretagare och markägare med naturbetesmark.

Naturbetesmarkernas betydelse för djurvälfärd och hästarnas utveckling och hållbarhet, betesplanering.
Hur får du tillgång till naturbetesmarker att beta?
Vad ska du tänka på när det gäller avtal?
Vilka hästar passar på olika typer av naturbetesmarker?
Betesekologi – samspelet mellan hästar och betesväxter.
Hur man ska planera och genomföra betesdriften för bästa resultat?
Hantering av hästar på naturbetesmarker.

 

Praktisk information

Innan föreläsningen skickar vi ut information till dig om hur du ansluter dig till mötet. Vi guidar dig gärna genom det tekniska så tveka inte att anmäla dig.

Information

Marie Edvardsson, marie.edvardsson@lansstyrelsen.se, 010-224 83 83 eller Ann-Sofie Hedberg, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se, 010-224 84 26.

Anmälan

Anmäl dig senast den 4 mars via kalendern på Länsstyrelsens webbplats.

Kursen är kostnadsfri för deltagarna och finansieras via Landsbygdsprogrammet.

 

Bild Topps-Life Jens Tönnesen

Grundkurs för behörighet att använda växtskyddsmedel,
4 dagar, digital kurs

Den som yrkesmässigt använder kemiska växtskyddsmedel klass 1L och 2L måste gå en 4-dagars behörighetsutbildning.

1, 2, 8 och 9 mars, 9.00-15.00, digital kurs via länk.

Det krävs olika tillstånd för användning utomhus och användning i och omkring växthus. Den här kursen har inriktning lantbruk, men ger behörighet även för annan utomhusanvändning, som trädgårdsodling på friland, grönytor, golfbanor med mera.

Årets grundkurs genomföras digitalt, du deltar hemma vid din dator. Vi skickar ut länken till kurstillfällena till din e-postadress. Kursdagarna kommer att varvas med digitala lektioner och genomgångar samt en del självstudier och övningsuppgifter. Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

För att gå kursen ska du ha fyllt 18 år. För att få behörigheten krävs närvaro alla kursdagar samt godkänt prov.

Kostnad

Kursavgiften är 5 500 kronor (exklusive moms). Kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Information

Tobias Kindvall 010-224 84 42
Therese Erneskog 070-939 04 86

Anmälan

Anmäl dig senast den 12 februari via kalendern på Länsstyrelsens webbplats.

 

Minska förlusterna vid ensilering, digital föreläsning

Länsstyrelsen i Södermanland bjuder in till en digital föreläsning med Rolf Spörndly från Sveriges lantbruksuniversitet.

Fredag 5 mars, 10.00-11.30, digital kurs via länk.

Förluster i ensileringen – hur uppstår dom?

Ensilering i plansilo, slang, tornsilo eller balar. Hur kan du begränsa förlusterna?

Mjölkproduktionens miljöpåverkan nu jämfört med för 80 år sedan.

Vi kommer även att lämna utrymme för frågor och diskussion.

Medverkande

Rolf Spörndly, forskare inom utfodring på SLU. Rolf har även jobbat många år som utfodringsrådgivare inom mjölkproduktion. Malin Nilsson, Länsstyrelsen Södermanland.

Praktisk information

Innan föreläsningen skickar vi ut information till dig om hur du ansluter dig till mötet. Vi guidar dig gärna genom det tekniska så tveka inte att anmäla dig.

Information

Malin Nilsson, 010-223 43 64, malin.nilsson@lansstyrelsen.se
eller Jenny Askenfelt, 010 223 43 73, jenny.askenfelt@lansstyrelsen.se

Anmälan

Anmäl dig senast den 1 mars via kalendern på Länsstyrelsens webbplats.

 
 
Facebook Twitter

Klicka här för att avregistrera din adress

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Do not click this link

Skickat med Paloma