Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen i Örebro län

Nyhetsbrev nummer 2 2021

 

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro

Vallfrö 2021

För vallfröblandningar finns krav på att en viss andel av fröet av respektive art ska vara ekologiskt. Kraven har justerats jämfört med föregående år, utifrån årets tillgång på frö av olika arter. Under 2021 får du använda blandningar gjorda före den 1 oktober 2020 och som har varit godkända för ekologisk odling.

Vallfröblandningar 2021

För hundäxing gäller 100 procent ekologiskt utsäde.
För rödklöver ska minst 80 viktprocent vara ekologiskt.
För engelskt rajgräs, timotej och rörsvingel gäller att minst 60 viktprocent av respektive 
art ska vara ekologiskt utsäde.
För vitklöver och ängssvingel ska minst 40 viktprocent av respektive art ska vara ekologiskt utsäde.

För vallfrö som används i renbestånd krävs 100 procent ekologiskt utsäde för arterna engelskt rajgräs, hundäxing, rörsvingel, timotej, ängssvingel, rödklöver och vitklöver.

Källa: se.organicxseeds.com

 

Från sortförsöken

Varje år testas olika sorter av spannmål i ekologisk odling. Av vårspannmål testas årligen
7-10 sorter på 2-3 försöksplatser finansierat av Jordbruksverket. I skriften Sortval i ekologisk odling finns sammanställt resultat för de senaste fem försöksåren.

Vårvete

Happy är den sort som givit högst skörd i det västgötska vårveteförsöken 2019-2020. Proteinhalten för Happy har legat lågt (12 procent 2020) liksom för Oryx och Skyre, som visade hög skördepotential under 2018-2019. Båda dessa hade en något högre angreppsgrad av gulrost under 2019. Quarna som har stadigt lägst avkastning av de sorter som ingår i försöken har i gengäld högst proteinhalt, 16 procent i försöket 2020 och i genomsnitt 14,2 procent under 2015-2019. Roxette och Dacke visar högre proteinhalter än Diskett, men ligger då också lägre i skörd.

Korn

Avkastningen för de flesta kornsorterna i försöken är relativt likvärdig när man tittar på genomsnittsavkastningen under perioden 2015-2019, inga signifikanta skillnader annat för det tidiga sexradskornet Severi som avkastar mindre. I de östgötska försöken 2019 gav Flair och Laureate högst avkastning och signifikant högre än till exempel Planet, medan Planet klarade sig bäst och betydligt bättre än de båda andra i det ogräsrika försöket i Motala 2020.
I båda dessa försök har sortblandning av Planet, Flair och Crescendo gjort bra ifrån sig. Sortblandningen var den som gav högst avkastning i Östergötland 2019 och tredje bästa efter Anneli i försöket 2020.

Havre

Symphony, Delfin, Lion och Nike är de havresorter som ger högst avkastning sett till genomsnittsavkastningen för de östgötska försöken 2015-2019. Ferry är ny i sortprovningen
från 2020 och gav då tillsammans med Symphony högst skörd i försöket i Väderstad. Råfetthalten är tydligt högst i Belinda i försöken 2015-2019. Niklas utmärker sig med hög proteinhalt, men avkastar lägre och sticker inte ut i total proteinskörd.

Även den gamla havresorten Sol II fanns med i försöket i Väderstad under 2020. Skörden var betydligt lägre än för de högavkastande sorterna, men något högre än för mätarsorten Galant. Med den lägre avkastningen höll Sol II också högst råfett- och proteinhalt.

Mer information om försöken hittar du i Sortval i ekologisk odling, J. Hagman och M. Halling, Sveriges Lantbruksuniversitet, samt i Jordbruksverkets Ekobrev nr 6 2021.

 
 

KURSER

 

Foto: Ann-Sofie Hedberg

Proteinfoderkurs för mjölkproducenter,15 & 17 mars, - digital kurs

Vallfodret är den viktigaste proteinkällan inom mjölkproduktionen, men vissa år är proteinnivåerna låga. Hur kan du göra för att höja proteinnivåerna i vallarna? Vilka alternativa proteinfoder kan du komplettera med då vallarna har låga proteinnivåer?

Kursen är uppdelad på två förmiddagar, den första med fokus på vallodling och utfodring av vallfoder. Vid det andra tillfället tittar vi på proteinfoder såsom åkerböna, ärter och lupin.

Måndag 15 mars, 9.30-12.00, del 1 innehåller bland annat:

Hur gynnar du klövern i dina vallar?
Hur gör du för att använda vallfodret på bästa sätt i din utfodring?
Kan det löna sig att ha särskilda proteinvallar och vad ska de i så fall innehålla?
Vad behöver du tänka på för att lyckas med ensileringen om du har proteinvallar?

 

Onsdag 17 mars, 9.30 -12.00, del 2 innehåller bland annat:

Hur lyckas du med odlingen av åkerböna, ärter och lupin?
Hur bra passar de in i foderstaterna?

 

Vi lämnar även utrymme för frågor och diskussion.Du väljer själv om du vill vara med en eller två dagar. Målgrupp för kursen är mjölkproducenter, både konventionella och ekologiska.

Medverkande: Henrik Nätterlund, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet och Hans Lindberg, produktionsrådgivare på Växa Sverige. Ann-Sofie Hedberg och Ingalill Kämmerling, Länsstyrelsen i Örebro län.

Praktisk information: Innan kursen skickar vi ut information till dig om hur du ansluter dig till mötet och lite annat som kan vara bra att veta. Vi guidar dig gärna genom det tekniska så tveka inte att anmäla dig.

Information: Ann-Sofie Hedberg, 010-224 84 26, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se eller Ingalill Kämmerling,010-224 84 31, ingalill.kammerling@lansstyrelsen.se

Kostnad: Kursen är kostnadsfri då den finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Anmälan senast 11 mars via kalendern på Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats, lansstyrelsen.se/orebro/kalender
 

Greppa näringen logotyp
Växa Sverige logotyp
Hushållningssällskapet logotyp
 

Minska förlusterna vid ensilering

Digital föreläsning om hur du kan begränsa förlusterna vid olika typer av ensilagelagring.

Fredag 5 mars, 10.00 - 11.30
Digitalt. Länk till mötet skickas ut via mejl.

Föreläsningen innehåller:

Förluster i ensileringen – hur uppstår de?
Ensilering i plansilo, slang, tornsilo eller balar – hur kan du begränsa förlusterna?
Mjölkproduktionens miljöpåverkan nu jämfört med för 80 år sedan.

Vi kommer även att lämna utrymme för frågor och diskussion

Medverkande: Rolf Spörndly, forskare inom utfodring på SLU. Rolf har även jobbat många år som utfodringsrådgivare inom mjölkproduktion. Malin Nilsson, Länsstyrelsen Södermanland. Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen Örebro.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri, bekostas av Landsbygdsprogrammet. Kursen anordnas av Länsstyrelsen i Södermanland.

Anmälan senast 1 mars via kalendern på Södermanlands läns webbplats, www.lansstyrelsen.se/sodermanland
 

Greppa näringen logotyp
       
 

Foto: Åsa Odelros

Starta ekologisk/småskalig äggproduktion

Ekologisk äggproduktion, är det något att satsa på! Hur startar jag? Vilka kontakter behöver jag ta? Hur vet jag att jag har rätt förutsättningar och att jag uppfyller kraven i lagen? Denna kursdag riktar sig till dig som funderar på att starta ekologisk/småskalig äggproduktion.

Tisdag 9 mars, 9.30-15.00
Online. Länk till utbildningen skickas ut dagen innan kursen.

Program:

Ekologisk äggproduktion dagsläget.
Regler för ekologisk äggproduktion.
Hönans krav på utfodring, uppfödning, skötsel och byggnader.
Sjukdomar och smittskydd.
Var finns marknaden för mina ägg?
Digitalt Studiebesök på Mälby resp. Berga Gård.

 

Medverkande: Åsa Odelros, Lisa Schneider och Maria Karlsson som är föreläsare och rådgivare inom ekologisk fjäderfäproduktion.

Målgrupp: Landsbygdsföretagare som planerar för-, eller redan bedriver ekologisk produktion.

Anmälan senast 7 mars via kalendern på Stockholms läns webbplats

 

Hästar på naturbetesmarker

Har du naturbetesmarker där du planerar att låta hästar beta? Inger Pehrson berättar om fördelarna med hästbete på naturbetesmark och hur du får ett bra resultat?

Digital kurs. Samma kurs ges vid två tillfällen:
11 mars respektive 20 mars, 10.00 - 14.30

Kursen innehåller:

Naturbetesmarkernas betydelse för djurvälfärd och hästarnas utveckling och hållbarhet, betesplanering.
Hur får du tillgång till naturbetesmarker att beta?
Vad ska du tänka på när det gäller avtal?
Vilka hästar passar på olika typer av naturbetesmarker?
Betesekologi – samspelet mellan hästar och betesväxter.
Planera och genomföra betesdriften med bästa resultat.
Hantering av hästar på naturbetesmarker.

 

Inger Pehrsson, Palustre AB, är betesexpert med mångårig erfarenhet som verksamhetsledare från intresseorganisationer, från rådgivning och forsknings- och försöksverksamhet, och hästägare och har lång erfarenhet av hästbranschen.

Kursen vänder sig till häst- och lantbruksföretagare och markägare med naturbetesmark.

Information: Marie Edvardsson, marie.edvardsson@lansstyrelsen.se, 010-224 83 83 eller Ann-Sofie Hedberg, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se, 010-224 84 26.

Anmälan senast 4 mars via kalendern på Länsstyrelsen i
Örebro läns webbplats, lansstyrelsen.se/orebro/kalender

 

Flera kurser

hittar du i kalendern på lansstyrelsen.se/orebro/kalender

Aktuellt just nu:

Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag, digital kurs med Karl-Ivar Klumm, 16 mars

Ta bättre bilder med din mobil, om bilder i marknadsföring, onlineföreläsning för landsbygdsföretagare, 25 mars

Hitta källorna till ditt landsbygdsföretag, för dig som möter besökare och gäster, digital föreläsning, 21 april

Sociala medier för landsbygdsföretag, digital kurs, 27 april

 

Prenumerera på nyhetsbrev

Om du inte redan prenumererar på nyhetsbrevet kan du anmäla dig på knappen nedan

Om nyhetsbrevet

Ett nyhetsblad för dig som som är lantbrukare
i Örebro län och intresserad av ekologisk produktion.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Do not click this link

Skickat med Paloma