Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen i Örebro län

Nyhetsbrev nummer 5 2021

 

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro

Har du koll på vad du förväntas att dokumentera?

Du som har certifierad ekologisk produktion ska skriva ned vad du gör och spara dokument, till exempel fakturor, som kan visa att produktionen sker enligt reglerna.

Du kan dokumentera i dator eller på papper, det viktigaste är att det går att se och förstå vad du gjort och när, samt vilka skiften eller vilka djurgrupper som berörs. Du kan ta hjälp av mallar eller datasystem för dokumentation, men det är inget krav.

Missa inte det här

Vid Länsstyrelsens kontroller av ekologisk produktion ser vi att vissa uppgifter ibland saknas.
Oftast är det dokumentation av något av följande:
Växtföljd. Kanske har du flera växtföljder? Även om du har en enklare växtföljd ska den finnas nedskriven. För du växtodlingsplan och växtföljden framgår där räcker det som dokumentation.
Datum för när skörd har tagits och vilken mängd som skördats. Det kan till exempel vara antalet ensilagebalar.
Foderstater för olika djurgrupper. Även om du har en enkel foderstat med fri tillgång till grovfoder och mineraler så ska du skriva ned det.
Datum för när djuren släpps på bete och tas in för vintern.
Om du köper in enstaka icke-ekologiska avelsdjur måste du skriftligt motivera varför och dokumentera vad du har gjort för att få tag på ekologiska djur. Du kan till exempel spara skriftliga besked från livdjursförmedlare du varit i kontakt med. En motivering kan vara att det inte finns ekologiska avelsdjur av den ras och med det avelsvärde du önskar.

På Jordbruksverkets webbplats hittar du mer information om vad du som har certifierad ekologisk produktion behöver dokumentera och vad som gäller för utökning av besättning och ansökan om undantag för inköp av icke-ekologiskt uppfödda avelsdjur. Regler och certifiering för ekologisk produktion på Jordbruksverkets webbplats.

 

Avvänjning av dikalven - Digital kurs 9 september

Avvänjningen är en tuff period för kon och dikalven. Samtidigt har dikalven en hög tillväxtkapacitet i den åldern. Hur kan du gå tillväga för att ge djuren de bästa förutsättningarna att må bra och ha god tillväxt?

Torsdag 9 september, 18.00-20.00
Digitalt via Skype

Under kvällen tar vi upp frågor som:

När är det dags att avvänja dikalven?
Hur ska du avvänja dikalven?
Vilket näringsbehov har dikalven kring avvänjning?
Hur bra växer dikalven på betet under hösten?
Ska dikalvarna utfodras i kalvgömma på betet innan och efter avvänjning?
Det kommer även ges tid till frågor och diskussion.

Medverkande

Anett Seeman, produktionsrådgivare för nöt på Gård och Djurhälsan samt Ann-Sofie Hedberg och Ingalill Kämmerling från Länsstyrelsen Örebro län.

Information

Ann-Sofie Hedberg, 010-2248426,ann -sofie.hedberg@lansstyrelsen.se och Ingalill Kämmerling, 010-2248431, ingalill.kammerling@lansstyrelsen.se

Kursen är kostnadsfri för deltagarna då den finansieras av Greppa Näringen via Landsbygdsprogrammet.

Anmälan

Anmäl dig senast 7 september via Länsstyrelsens webbplats.

 
 

Informationsträff om Klimatklivet

Har du funderingar kring klimatsmarta investeringar för din verksamhet? I år finns extra mycket pengar avsatt för satsningar inom Klimatklivet.

Välkommen till en digital informationsträff där vi berättar mer om Klimatklivet och vilken typ av åtgärder som kan få stöd. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

Onsdag 18 augusti, 15.00 - 16.00
Digital informationsträff via Skype

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet har öppet 24 augusti - 9 september 2021.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av
koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Läs mer om Klimatklivet på Länsstyrelsens webbplats eller hos Naturvårdsverket.

Praktisk information

En länk för att logga in till mötet på Skype skickas ut till din e-post på morgonen den 18 augusti.

Information

Åsa Ödman, 010-224 84 41, asa.odman@lansstyrelsen.se

Kostnad

Det är kostnadsfritt att delta vid träffen.

Anmälan

Anmäl dig senast 17 augusti via Länsstyrelsens webbplats.

 

Slåtterkurs i Tivedstorp

Välkommen till en dag med lieslåtter. Lär dig allt du behöver för att kunna slå ängsmarker på bästa sätt.

Måndag 19 juli, 9.00 - 15.30
Tivedstorp, Tiveden

Ängsmarker är ett stycke kulturhistoria med stor artrikedom på växter, djur och svampar. Idag återstår endast små spillror av ängsmark, ett markslag som ända fram till 1800-talet hade en central roll i jordbruket. Under dagen får vil lära oss:

Vilka lieblad som passar till olika ändamål
Hur liebladet jordläggs
Hur orvet ska vara anpassat efter den som slår
Om att slipa lie, och hålla den vass med bryne och sticka
Hur man slår för att få bra resultat utan att få ont i ryggen

Liar finns att låna, men har du egen lie så ta med den och få hjälp med att slipa och ställa in den.

Medverkande

Kjell Gustafsson, Ängagärdets Natur och Kultur i Växjö, pedagog och erfaren slåtterkarl.

Målgrupp

Lantbruksföretagare (jord, skog och trädgård), deras familj och anställda inom lantbruksverksamhet.

Information

Torgny Frembäck, 072-558 90 65, torgny.framback@lansstyrelsen.se

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt för deltagarna. Träffen finansieras av Landsbygdsprogrammet. Fika och lunch finns att köpa i Kaffestugan och betalas av deltagarna själva.

Anmälan

Anmäl dig senast 15 juli via Länsstyrelsens webbplats.

 

Grönsaksodling - växtnäring och gröngödsling del 2

Vid tre träffar under sommar - höst 2021 får vi med Ylva Andersson, trädgårdsrådgivare Hushållningssällskapet, diskutera aktuella frågor om odling av grönsaker med ekologiska produktionsmetoder.

Måndag 2 augusti, 14.00 - 17.00
Gammaldags grönt, Odensbacken

Britt-Marie Andersson och Jörgen Wistrand, Gammaldags grönt i Odensbacken skalar upp sin odling i år och kommer att bruka 1,5 hektar inklusive gröngödsling och träda. Närmast gården finns en bäddodling med blandade grönsaker samt lite radodling. På åkermark uppe i skogen odlas rotsaker, och i år även blålusern på försök. Tanken är att använda egenodlad blålusern som täckmaterial istället för inköpt pelleterad gödsel. Britt-Marie säljer via REKO, marknader och till caféer och restauranger.

Vid den här fältvandringen kommer vi att prata om växtnäring med lite extra fokus på gröngödsling, både som en del av växtföljden och för användning som täckmaterial i andra delar av odlingen. Vi pratar om de olika grödornas kvävebehov och effekten av gröngödsling och andra ekologiska gödselmedel.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är landsbygdsföretagare och som odlar grönsaker yrkesmässigt eller planerar för att starta yrkesmässig produktion av grönsaker.

Information

Ann-Sofie Hedberg, 010-2248426, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se och
Ingalill Kämmerling, 010-2248431, ingalill.kammerling@lansstyrelsen.se,

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för deltagarna då den finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Anmälan

Anmäl dig senast 19 juli via Länsstyrelsens webbplats.

 

Prenumerera på nyhetsbrev

Om du inte redan prenumererar på nyhetsbrevet kan du anmäla dig på knappen nedan

Om nyhetsbrevet

Ett nyhetsblad för dig som som är lantbrukare
i Örebro län och intresserad av ekologisk produktion.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Do not click this link

Skickat med Paloma