Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen i Örebro län

Nyhetsbrev nummer 2 2022

 

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro

I detta nummer:

Ekologiska nötkreatur - utevistelse, uppbundna djur, foder
Ekonomi i småskalig ekologisk grönsaksproduktion
Bygga för robot i befintligt stall - gårdsbesök och föreläsning
Recept för ökad biologisk mångfald
Lyckas med blomremsor för pollinatörer

Ekologiska nötkreatur - utevistelse, uppbundna djur, foder

För nötkreatur har vissa undantag från ekologiska grundregler tagits bort eller ändrats, och begränsningen för inköp av omställningsfoder har ändrats.

Utevistelse för nötkreatur

Vuxna nötkreatur har enligt ett undantag tidigare kunnat slutgödas inomhus under upp till tre månader, under den del av året då nötkreatur ska ha tillgång till utevistelse. Det är inte längre möjligt.

Utevistelse för tjurar kan ordnas på olika sätt:

tjurar äldre än ett år får hållas på rastgård istället för på bete
tjurarna som varit på bete på under betesperioden kan gå i lösdrift inomhus på vintern
tjurarna som haft utevistelse, men inte bete, måste även under resten av året ha tillgång till rastgård
 

Uppbundna nötkreatur i små jordbruksföretag

En grundregel i ekologisk produktion är att nötkreatur inte får hållas uppbundna. I Sverige har undantagsregeln som tillåter uppbundna nötkreatur för små jordbruk tidigare tillämpats som en begränsning av antalet platser för uppbundna nötkreatur. Från 1 januari 2022 gäller EU-gemensamma regler och undantaget är då öppet för jordbruksföretag som sammanlagt har högst 50 vuxna nötkreatur, oavsett kön. Det är alltså det totala antalet djur på företaget som begränsar, tidigare var det antalet platser
för uppbundna djur.

Det behövs ingen dispens för uppbundna nötkreatur i små jordbruksföretag. Undantagsregeln tillämpas i Sverige och det finns inte någon tidsgräns för hur länge.

Kraven på rastning och kraven på betesperiod för uppbundna nötkreatur i små jordbruksföretag är desamma som tidigare.

Villkor för att få ha uppbundna nötkreatur:

jordbruksföretaget får ha högst 50 vuxna nötkreatur (över 24 månader)
djuren ska ha tillgång till bete under betessäsongen
när bete inte är möjligt ska djuren minst två gånger i veckan få tillgång till utevistelse
djuren ska inte vara möjliga att hålla i grupper som är lämpade för deras beteendemässiga behov
 

Läs mer om undantagsregeln i Jordbruksverkets Eko-brev Nr 91 2021.

Högst 25 procent inköpt omställningsfoder

Om du köper in omställningsfoder får det utgöra högst 25 procent av djurens fodergiva, räknat på fodrets torrsubstansinnehåll. Det är en sänkning jämfört med tidigare. Omställningsfoder är foder som skördats från ett skifte som legat under omställning under minst 12 månader. Det gäller alla grödor. Använder du omställningsfoder från egen mark får djurens hela foderranson bestå av sådant foder.

För foder skördat från skiften under första omställningsåret gäller andra regler. Du får bara använda sådant foder från mark som tillhör ditt företag, fodret får vara vall, bete eller proteingrödor och fodret får utgöra högst 20 procent av djurens fodergiva.

Högre andel egenproducerat foder från 2024

Den 1 januari 2024 kommer kravet på självförsörjning att höjas från 60 procent till 70 procent. I dagsläget ska minst 60 procent av fodret till nötkreatur komma från den egna gården. Fodret kan också odlas i samarbete med andra ekologiska gårdar.

Mer information om regler för ekologiska nötkreatur hittar du på jordbruksverket.se.

Foto: Ann-Sofie Hedberg

 
 

KURSER

Foto: Ann-Sofie Hedberg

Ekonomi i småskalig ekologisk grönsaksproduktion

Är du grönsaksproducent och intresserad av att lära dig mer om olika ekonomiska strategier? Välkommen till en dag med fokus på ekonomi i småskalig ekologisk produktion. Vi diskuterar områden som kalkyler, prissättning, andelsjordbruk och Lean.

Tisdag 29 mars, kl 9.30 - 16
Hotell Stinsen, Hallsberg

Innehåll

olika strategier vad gäller storleken på odlingarna
investeringsnivå
arbetstid
olika försäljningskanaler
prissättning
Lean i småskalig odling


Medverkande:
Ylva Andersson, rådgivare växtodling och trädgård, Hushållningssällskapet,
Jonas Ringqvist, ekologisk grönsaksodlare på Bossgården, Tidaholm,
Joel Holmdahl, ekologisk grönsaksodlare, Rikkenstorp, Grängesberg

Information: Ingalill Kämmerling, 010-224 84 31, ingalill.kammerling@lansstyrelsen.se

Kostnad: Lunch betalas på plats av deltagarna och kostar 145 kronor. Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Anmälan senast 21 mars via kalendern på Länsstyrelsens webbplats.

Bygga för robot i befintligt stall - gårdsbesök och föreläsning

Det här är träffen för dig som funderar på att sätta in robot i en befintlig ladugård. Hur kan du hitta bra lösningar? Hur klarar du de utmaningar du ställs inför när du bygger om?

Tisdag 22 mars, 10.00-14.00
Valsta, Odensbacken och Björneborg, Stora Mellösa

Fika och gårdsbesök hos Maria och Niklas Johansson, som byggt om sitt uppbundna stall och satt in en robot.
Lunch i bygdegården Björneborg Stora Mellösa, där vi fortsätter att diskutera utmaningar och bra lösningar. Vi tittar på exempel på ombyggnationer och vad man ska tänka på när man sätter in robot i ett befintligt stall.


Medverkande: Martina Westlund, byggrådgivare, Växa Sverige. Anna Nordblad, förprövningshandläggare och Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen Örebro län

Information: Ann-Sofie Hedberg, 010-2248426, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se

Kostnad: Kostnadsfri, finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Anmälan senast 17 mars via kalendern på Länsstyrelsens webbplats.

Foto: Ylva Granath

Recept för ökad biologisk mångfald

En digital föreläsning om hur du som markägare, med enkla medel kan gynna pollinerande insekter på dina marker.

Tisdag 15 mars, kl. 18 - 19
digitalt via länk

Information: Karin Sandberg, 010-224 93 41, karin.sandberg@lansstyrelsen.se

Kostnad: Kostnadsfri, bekostas via Landsbygdsprogrammet.

Anmälan senast 13 mars via kalendern på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats.

Lyckas med blomremsor för pollinatörer

Planerar du att så blommor för bin och andra pollinatörer på en liten del av din åkermark i år? Vad bra! Lär dig mer om var och varför, om hur du lyckas med sådden och hur du sköter din remsa för bästa resultat. Passa också på att ställa dina frågor
inför sådden. Samma kurs erbjuds vid två tillfällen:

Fredag 25 mars, kl. 13 - 14.30, digitalt via länk
Torsdag 31 mars, kl 19 - 20.30, digitalt via länk

Medverkande: Hanna Williamsson, samordnare för Länsstyrelsens arbete med vilda pollinatörer och Anna Douhan Sundahl, agronom och naturvårdsrådgivare på Hushållningssällskapet och expert på blomremsor.

Information: Hanna Williamsson, 010-223 16 26 hanna.williamsson@lansstyrelsen.se

Anmälan senast 21 mars via kalendern på Länsstyrelsen Stockholms webbplats.

Tips!

Du som är lantbrukare och intresserade av att få frön och delta i projektet med blommande fältkanter är välkommen att höra av dig till Anna Douhan Sundahl, 070-648 19 41, anna.douhan.sundahl@hushallningssallskapet.se

Läs mer hushallningssallskapet.se

Fler kurser hittar du i kalendern på lansstyrelsen.se/orebro/kalender


Aktuellt att anmäla sig till just nu:
Bygga portar till äldre ekonomibyggnader, om att bygga på traditionellt vis, panel utåt och strävande inåt, 7-8 maj.

Prenumerera på nyhetsbrev

Om du inte redan prenumererar på nyhetsbrevet kan du anmäla dig på knappen nedan

Om nyhetsbrevet

Ett nyhetsblad för dig som som är lantbrukare
i Örebro län och intresserad av ekologisk produktion.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Klicka här för att avregistrera din adress

 
 
Do not click this link

Skickat med Paloma