Ett nyhetsbrev som informerar om betaltjänster och inspirerar till att testa digitala lösningar. Brevet finns även att få i pappersform, som kan skickas i det antal ni önskar. Kontakta oss för att få brevet i pappersform eller om ni vill återkoppla något annat kring nyhetsbrevet, betaltjanster.orebro@lansstyrelsen.se.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nyhetsbrev betaltjänster

Oktober 2022

Länsstyrelsen i Örebro län
Blåklocka som sticker upp ur höstlöven en solig dag

Nästan alla svenskar använder Internet

Det här numret berättar vi mer om den nya rapporten "Svenskarna och Internet", vi tipsar om ett digitalt event där du kan få lära dig hur du får större nytta av Internet och vill också passa på att bjuda in dig till Digital idag på Kulturkvarteret på fredag. Sedan berättar vi mer olika remisser som till viss del föreslås börja gälla från 1 januari 2023.

 

Event 14 oktober "säker som digital idag"!

Enligt den nya rapporten "svenskarna och Internet" som Internetstiftelsen presenterat i dagarna, använder var femte pensionär inte internet alls. Allt fler i samhället har en oro att bli lurad av bedragare och man upplever ofta svårigheter i att avgöra om information på nätet är sann är falsk.
Internetstiftelsen håller den 14 oktober ett digitalt event kring vad du som internetanvändare kan göra för att få så mycket nytta som möjligt av internet men ändå tänka säkert. Tillfället ges digitalt och är kostnadsfritt, anmäl dig HÄR så får du en länk skickad till dig.

 

Ses vi på Kulturkvarteret i Örebro 14 okt kl.13.30?

På fredag 14 oktober kl. 13.30-17.00 kan du träffa oss på Kulturkvarteret i Örebro under "Digital idag" där även SeniorNet, Länstrafiken, 1177 mfl kommer att delta. Under dagen kommer det att finnas möjlighet att lyssna på olika föredrag och prata med utställare. Har du något medskick eller tankar till årets rapportering om betaltjänster, som vi ska lyfta till regeringen i början av december, får du gärna komma förbi vår monter och ta en pratstund.

 

Ny rapport "Svenskarna och Internet"

Idag släpptes årets rapport om Svenskarna och internet som görs årligen av Internetstiftelsen. Här tar man upp många olika aktualiteter bland annat visar man att 94% av befolkningen använder Internet och på bara ett år har användningen av e-legitimation har ökat ordentligt. Idag använder 71% av svenskarna BankID dagligen, jämfört med de 47% som visades i förra årets mätning. Men vi ser också hur tekniken begränsar användandet, rapporten visar att 65% av pensionärerna begränsas av tekniken (se bilden nedan). Det kan innebära krånglig teknik, brist på kunskap eller annan svårighet som begränsar. Hela presentationen kan du se på Youtube och hela rapporten kan du hitta på Internetstiftelsens webbsida.

Stapeldiagram över vad som begränsar internetanvändning, från rapporten Svenskarna och Internet 2022

Urval av nyheter om betaltjänster

Gode män och förvaltare - en översyn

I maj 2021 lämnade ställföreträdarutredningen sitt betänkande till regeringen och flera av förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Ett av förslagen är behovet av ett nationellt register över ställföreträdarskap som gör det enklare för både huvudmän och ställföreträdare att använda digitala tjänster.

Gode män och förvaltare - en översyn, SOU 2021:36 (regeringen.se)

Rätt till betalkonto i fler banker

Regeringen beslutade i somras att gå vidare med den lagrådsremiss som Finansinspektionen skrev kring hur betydelsefullt det är att alla människor i Sverige får möjlighet att ha ett betalkonto. Efter kassagirots nedstängning är den frågan än mer viktig. Personer som saknar betalkonto hamnar i ett utanförskap vilket ställer till stora problem exmpelvis vid utbetalningar av lön eller ersättningar, köp eller hyra av bostad eller något så enkelt som att betala sina räkningar. Ett betalkonto är avgörande för delaktigheten i samhället, inte minst för grupper som hamnat utanför eller inte har haft möjlighet att etablera sig i det svenska samhället.

Nu föreslås att alla banker, även de banker som inte har huvudkontor i Sverige, måste tillhandahålla betalkonton till konsument. Undantag kan göras vid misstanke om att kontot ska användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Nu skriver vi 2022 års rapport!
Vi har under året träffat många av er och andra för att informera oss kring hur det fungerar med grundläggande betaltjänster i vardagen och för att skapa oss en uppfattning om betaltjänstsituationen i Örebro län. Detta har vi gjort genom att besöka olika organisationer, delta i olika arrangemang och göra enkäter. Har du förslag om vart vi ska vara eller vad vi bör undersöka till nästa års rapport är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Skicka e-post

I det här nyhetsbrevet vill vi tipsa dig om olika saker som vi tror kan vara till nytta. Brevet är även skickat till föreningar och bostadsbolag som gärna får skicka det vidare till sina medlemmar eller hyresgäster. I nyhetsbrevet får du information och kan lära dig mer om hur du använder internet och om olika digitala tjänster.

Hjälp oss att bli bättre genom att visa vad du tyckte om nyhetsbrevet

0 1
Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Klicka här för att avregistrera din adress

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Besöksadress: Stortorget 22
Postadress: 701 86 Örebro

Telefonnummer:
010-224 80 00

E-post: orebro@lansstyrelsen.se
Webbplats: lansstyrelsen.se/orebro

Do not click this link

Skickat med Paloma