Ett nyhetsbrev som informerar om betaltjänster och inspirerar till att testa digitala lösningar.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nyhetsbrev betaltjänster

November 2022

Länsstyrelsen i Örebro län
En solig februaridag vid en röd stuga bland träden. Gräset är dött men här och var kan man se att det börjar grönska.

Betalningsutredningen tror på kontanter

Det måste få kosta att kunna hantera grundläggande betaltjänster i hela landet. Betalningsutredningens utredare menar att det är är för tidigt att ta bort kontanterna.
Att lämna ut koder och logga in med BankID på annans uppmaning är grovt oaktsamt men inte särskilt klandervärt. Det är en viktig tolkning som Allmänna reklamationsnämnden gjort, vilket ger bättre möjlighet för konsumenten att få pengarna tillbaka om man blivit lurad.

"Svenska folket både älskar och hatar kontanter"

Det menade ansvarig utredare för betalningsutredningen, Anna Kinberg Batra i ett tal på SvD Bank Summit. Nästan alla betalningar sker digitalt men svenska folket är inte redo att släppa kontanterna. Även om kontanthanteringen kostar mycket pengar, menar Anna Kinberg Batra att man ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Kontanthanteringen ställer andra krav på mindre orter och i landsbygderna än i större städer. Därför måste staten betala en viss kostnad för att det inte ska bli för dyrt att genomföra kontantbetalningar i hela landet. Betalningsutredningen presenteras i slutet av mars 2023.

Bättre möjligheter att få pengarna tillbaka

Nyligen tog Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vägledande beslut gällande så kallade "obehöriga transaktioner". Du ska ju alltid skydda dina koder och aldrig lämna ut uppgifter från bankdosa eller e-legitimation till någon som kontaktar dig. ARN har nu tittat på några fall där personer blivit uppringda och lurade att logga in på olika sätt. En viktig tolkning som ARN gjort är att den som inte skyddat sina personliga koder anses ha agerat grovt oaktsamt (vilket är en mildare tolkning än särskilt klandervärt) och ska därför endast stå för en del av förlusten.

Några av de fall ARN tittat på kan du läsa mer om i ärendereferaten.

I lagen (2010:751) om betaltjänster finns regler om obehöriga transaktioner och huvudregeln är att banken är ansvarig men det finns vissa undantag som när konsumenten inte varit tillräckligt aktsam om personliga behörighetsfunktioner som koder och BankID. Konsumenten (kontohavaren) ansvarar för hela beloppet, om denne agerat särskilt klandervärt. När tolkningen, som i dessa fall, är att konsumenten "agerat grovt oaktsamt" är ansvaret begränsat till 12 000 kr. Om kontohavaren varken har agerat särskilt klandervärt eller grovt oaktsamt, är ansvaret begränsat till 400 kr under förutsättning att de obehöriga transaktionerna har kunnat genomföras till följd av att kontohavaren inte har skyddat sin personliga behörighetsfunktion

 

Tips och annat intressant

Vill du bli en digital coach?

Vi behöver stötta och hjälpa varandra i den allt mer digitaliserade vardagen. Många har svårt att hantera digitala tjänster. Kan fler vara med och stötta blir det i alla fall bättre förutsättningar för att fler ska kunna lära sig. SeniorNet är exempel på en ideell förening som har som idé att "äldre lär äldre" och de har idag cirka 300 medlemmar i Örebro län.

Post- och telestyrelsen har tagit fram kunskapsmaterial för hur du kan bidra till att hjälpa andra. Utbildningen bygger på att motivera användarna för att sedan ge möjlighet och kunskap att själv använda digitala lösningar. Kanske kan du hjälpa någon eller bli medlem i en förening.

Bild från PTS webbsida om digitala Coacher
 

Nu är 2022 års rapport inlämnad!
Den 1 december presenteras alla länsstyrelsers sammanställda rapporter för infrastrukturdepartementet. Det är en viktig uppgift för länsstyrelsernas medarbetare att rapportera hur betaltjänstsituationen ser ut i respektive län. Hur fungerar det för människor att ta ut kontanter och betala sina räkningar?
Samtidigt som den här rapporten lämnas in påbörjas arbetet med nästa års informationsinsamlande. Har ni uppgifter, tankar eller förslag kring vårt arbete med grundläggande betaltjänster i Örebro län är ni välkomna att höra av er.

Skicka e-post

I det här nyhetsbrevet vill vi tipsa dig om olika saker som vi tror kan vara till nytta för dig. Brevet är även skickat till föreningar och bostadsbolag som gärna får skicka det vidare till sina medlemmar eller hyresgäster. I nyhetsbrevet får du information och kan lära dig mer om hur du använder internet och om olika digitala tjänster.

Hjälp oss att bli bättre genom att visa vad du tyckte om nyhetsbrevet

0 1
Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Klicka här för att avregistrera din adress

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Besöksadress: Stortorget 22
Postadress: 701 86 Örebro

Telefonnummer:
010-224 80 00

E-post: orebro@lansstyrelsen.se
Webbplats: lansstyrelsen.se/orebro

Do not click this link

Skickat med Paloma