Ett nyhetsbrev som informerar om olika aktualiteter inom området betalningar.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nyhetsbrev betaltjänster

Februari 2023

Länsstyrelsen i Örebro län
En magisk solnedgång i februari

Mycket händer inom betaltjänstområdet!

I årets andra nyhetsbrev berättar vi bland annat om statlig e-legitimation, ett nordiskt samarbete för mobilbetalningar, hur våra betalningsvanor ändras och hur elstödet lockar bedragare att höra av sig.

Får vi en statlig e-legitimation?

I somras gav regeringen Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag analysera möjligheterna för en statlig e-legitimation. Uppdraget redovisades till regeringen den 30 januari. I förslaget föreslår Digg en e-legitimation i form av ett fysiskt kort som ska kunna användas med datorn eller mobiltelefonen. Den lösningen gör det möjligt att använda en offentlig dator exempelvis på ett bibliotek eller att låna utrustning av en vän eller anhörig.

Enligt utredningen kommer den statliga e-legitimationen att fungera som ett komplement till de kommersiella lösningarna som BankID och Freja eID. Idag är BankID den vanligaste e-legitimationen i Sverige med 8,4 miljoner unika användare (Bankid.com).

När vi faktiskt kommer att kunna använda en statlig e-legitimation i Sverige finns det än så länge ingen tidplan för, men EU ställer krav på att alla länder ska ha en e-legitimation på den högsta möjliga tillitsnivån, vilket är något som Sverige saknar i dagsläget. Regeringen har startat en ny utredning om säker och tillgänglig digital identitet som ska delredovisas senast den 16 oktober 2023 och slutredovisas senast den 31 maj 2024. Vi fortsätter att följa utvecklingen om en statlig e-legitimation.

Gemensamma mobilbetalningar i Norden?

Danmark och Finland har ett betalsystem kallat Mobilpay och i Norge finns Vipps. Dessa motsvarar vårt Swish. Nu har Mobilpay och Vipps slagits ihop och man kommer kunna skicka mobilbetalningar mellan länderna, men än så länge gäller det inte Sverige. Enligt SVT Uutiset har dialog har påbörjats med svenska Swish och vem vet, kanske kan det snart bli ett helnordiskt samarbete!

Bild på en hand med en telefon som loggar in med bankID genom att scanna en qr-kod

Insättningarna i bankomaterna ökar

Under andra halvåret 2022 tog vi i Örebro län i snitt ut 442 kr/ månad och satte in 142 kr/ månad. Jämfört med året innan har uttagen minskat en aning (då 452 kr/ månad) medan insättningarna (då 130 kr/ månad) ökat något. Bankomat skriver att kontantuttagen minskat rejält under en period men nu har den minskningen bromsats in. Några anledningar till inbromsningen tror man är att människor numera är mer medvetna om kontanternas betydelse i händelse av kris och att personer som inte haft så långt till att gå över till digitala lösningar kanske gjort det under senare år.

Kontantbarometern per län

Uttag och insättning per person och månad under andra halvåret 2022 i varje län.

Uttag och insättning per person och månad under andra halvåret 2021 i varje län

Svenskarna föredrar att betala med faktura

När svenskarna handlar på nätet är betalmetoden betydelsefull, här avbryter vi köp om den betalningsmetod vi önskar inte är möjlig i stärre utsträckning än i våra grannländer. I en rapport som Svea bank AB publicerat läser vi att 74 % av de tillfrågade svenska konsumenterna någon gång avbrutit ett inköp på grund av att den önskade betalmetoden saknas. I Sverige föredras ofta betalning med faktura medan man i Finland föredrar direktbetalningar, i Norge debitkort och i Danmark kreditkort. Svenska och nordiska konsumenter har höga krav när det gäller betalmetoder och därför blir det allt viktigare för alla handlare att erbjuda olika betalsätt, detta gäller inte minst digitala handelsplatser.

 

Bedrägerier och överbelastningsattacker

Bedragare använder sig av lämpliga tillfällen

Aktuellt i dagarna är utbetalningen av det nya elstödet. I samband med olika händelser kan man se att bedragare anpassar sina metoder och nu är det många som kommer att få elstöd utbetalat. Därför vill vi påminna om att ingen aktör, vare sig polis, bank, försäkringskassa eller skattemyndighet ringer upp och ber dig logga in med bankID eller bankdosa. Du kan läsa mer om hur stödet betalas ut på Försäkringskassans webbsida.

Foto på artikel ur Nerikes Allehanda den 13 februari 2023
 

Ovanligt många överbelastningsattacker

I Sverige är digitaliseringen väldigt utbredd och idag är vi mer digitaliserade än många andra länder. Det gör också att vi blir mer sårbara. SVT rapporterade nyligen om en rad attacker och hur det drabbar svenska företag. En överbelastningsattack innebär förenklat att väldigt många vill ta sig in på en sida samtidigt, då klarar sidan inte det och ingen kommer in. I artikeln på SVT berättar internetexperten Måns Jonasson hur en överbelastningsattack går till.

Hur fungerar betaltjänster för dig?
Varje år rapporterar länsstyrelserna till regeringen om hur det fungerar för människor att ta ut kontanter och betala räkningar. Vi följer även hur betaltjänsterna fungerar för företag och föreningar.
Har ni uppgifter, tankar eller förslag kring vårt arbete med grundläggande betaltjänster i Örebro län är ni välkomna att höra av er.

Skicka e-post

I det här nyhetsbrevet vill vi tipsa dig om olika saker som vi tror kan vara till nytta för dig. Brevet är även skickat till föreningar och bostadsbolag som gärna får skicka det vidare till sina medlemmar eller hyresgäster. I nyhetsbrevet får du information och kan lära dig mer om hur du använder internet och om olika digitala tjänster.

Hjälp oss att bli bättre genom att visa vad du tyckte om nyhetsbrevet

0 1
Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Klicka här för att avregistrera din adress

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Besöksadress: Stortorget 22
Postadress: 701 86 Örebro

Telefonnummer:
010-224 80 00

E-post: orebro@lansstyrelsen.se
Webbplats: lansstyrelsen.se/orebro

Do not click this link

Skickat med Paloma