Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen i Örebro län

Nyhetsbrev nummer 2 2023

 

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro

I detta nummer:
Analysera ditt utsäde - även för smitta av sot
Ekologiska djur - köpa, sälja, ansöka om undantag
Kurser och aktiviteter

Analysera ditt utsäde - även för smitta av sot

Om du använder eget utsäde bör du göra en analys. Sundhet och grobarhet kan variera mycket och det går inte att avgöra utan analys. Grobarheten är speciellt viktig i ekologisk odling, för att få en jämn och tät gröda som kan konkurrera.

Utsädessmittan av bladfläcksjuka i havre har ökat, sotsmitta finns i 1/3 av partierna av korn och havre, och det finns som vanligt en hel del smitta av kornets bladfläcksjuka, det visar sundhetsanalyserna av lantbrukarprover vid Frökontrollen i Mellansverige AB inför vårens sådd.

Sotsjukdomar

När fler utsädespartier analyseras för sot, och färre fält sås med smittat och obehandlat utsäde gör det skillnad. För två år sedan fanns sporer av havreflygsot i alla analyserade partier av havre. Av de prover som hittills analyserats i år finns havreflygsot i 35 procent av partierna. Variationen är stor, vissa partier har väldigt höga nivåer av sporer, men det är inget du kan se med blotta ögat.

Flygsot i korn finns i 30 procent av de hittills analyserade partierna. Den genomsnittliga smittonivån är relativt låg, men för att veta att utsädet är rent från smitta krävs analys.

För att trygga tillgången på utsäde rent från sot krävs att alla är medvetna och bidrar. Sotmitta kan snabbt uppförökas i fält och vindspridas mellan närliggande fält.

I ekologisk odling bör utsädet vara helt rent från sotsmitta. Analysera för sot om du tänkt ta eget utsäde. Vid beställning av utsäde är det viktigt att partiet är fritt från sot, be om att få ta del av analysresultat.

Havrens bladfläcksjuka

De prover som hittills analyserats visar på ovanligt mycket smitta av havrens bladfläcksjuka. Medelangreppet ligger nu på 48 procent, gränsen för betningsbehov är satt till 50 procent angrepp. Thermoseed och Cedomon har båda effekt mot havrens bladfläcksjuka.

Bladfläcksjuka i vårkorn

Bladfläcksjuka är den smitta som dominerar i vårkorn och flertalet utsädespartier har betningsbehov. Medelsmittan ligger på drygt 40 procent, gränsen för betningsbehov är
satt till 15 procent smitta. Thermoseed har effekt mot bladfläcksjuka i vårkorn.

Grobarhet

För övriga utsädesburna sjukdomar är situationen mer normal. För vårvete är sundheten överlag bra. Grobarheten i havre är lite låg i vissa partier, men bättre än för 2022. Se upp med grobarheten i åkerböna, den är fortfarande låg i vissa partier.

Utsädesanalyser

Utsädesanalyser utförs av:

Frökontrollen Mellansverige AB, Box 22014, 702 02 Örebro (019-603 27 30, www.frokontrollen.se)
Jordbruksverket, Utsädesenheten, Österleden 165, 261 51 Landskrona (036-15 83 18, www.jordbruksverket.se)

Skicka ett representativt prov enligt laboratoriets instruktion.

Paketpriset för en utsädesanalys (grobarhet, sundhet och tusenkornvikt) kostar 600-700 kronor. Analys av sot ingår inte i ordinarie sundhetsanalys, den behöver du välja till. Analyskostnaden för havreflygsot/sot i vete 400-450 kronor och kornets flygsot 650-1000 kronor.

Källor: Växtskyddsbrev nr 3 2023, Växtskyddscentralen i Linköping samt Frökontrollen Mellansverige AB

 

Ekologiska djur - köpa, sälja, ansöka om undantag

Nu är databasen OrganicXlivestock öppen att använda. Det är en mötesplats där den som vill köpa ekologiska djur ska kunna hitta de som har ekologiska djur att sälja.

Köpa ekologiska djur

Om du behöver nya ekologiska djur till din besättning kommer du framöver att kunna hitta djur som är till salu i databasen organicXlivestock. Du behöver ingen särskild behörighet för att leta i databasen. Leta upp ditt djurslag och välj några kriterier, till exempel ras och kön. Klicka sedan på den blå pilen framför ett erbjudande för att få fram detaljerad information.

Sälja ekologiska djur

Du som har ekologiska djur att sälja kan nu saluföra dem i databasen organicXlivestock. Innan du kan lägga in djur i databasen måste du först skaffa dig ett FiBL-konto och sedan registrera dig som djurhållare på organicXlivestock. Titta gärna på filmen som presenterar OrganicXlivestock så får du mer information om hur du gör.

Du kan lägga in flera data om dina djur, såsom ras, kön, antal, ålder och hornstatus. Du kan även ladda upp bilder, härstamningsbevis eller annan information.

De olika kontrollorganen har valt olika lösningar för hur du som kund ska registrera dig som djurhållare. Du som är kund hos HS Certifiering anger SE-EKO-04-kundnummer. Du som
är kund hos Kiwa anger ditt organisationsnummer. Kontakta Smak för instruktion om du är kund hos dem.

Behöver du ansöka om undantag?

Om det inte finns ekologiska djur som motsvarar dina behov till salu i organicXlivestock kan du ansöka om undantag att få köpa konventionella djur i stället. Du ansöker om inköp av
icke-ekologiska avelsdjur via Jordbruksverkets e-tjänst. Några tips inför din ansökan:

Skriv kort varför de ekologiska djur som eventuellt finns i organicXlivestock inte passar för din besättning.
Ansök i tillräckligt god tid före planerat inköp så att du hinner få ditt beslut innan djuren kommer. Om ansökan är tydlig och fullständig är den normalt färdighanterad inom två veckor.
Vid särskilda omständigheter, till exempel baggauktioner, kan Jordbruksverket ha en beredskap för att hantera ansökningar över dagen, men kontakta dem då i förväg, ekoregler@jordbruksverket.se.

 

> OrganicXlivestock, databas för ekologiska djur

> En film som presenterar OrganicXlivestock

> EKObrev nummer 16 och 18 2023 handlar om OrganicXlivestock

 
 

KURSER

Mathantverksdag

Eldrimner bjuder in till en träff med tema Mathantverkets smakpotential. Hur kan vi använda smaken och sensoriken för att utveckla bättre produkter och för att tydligare beskriva mathantverket?

Smakprovning är ett sätt att sälja tjänster för mathantverkare och tjäna mer pengar på sina produkter. Det ger också marknadsföring och är en metod att berätta om mathantverkets kvalitéer.

Smakverkstad är en metod för att beskriva mathantverk och mathantverkets metoder och kan även användas till att bedöma kombinationer.

Onsdag 3 maj, 09.00 - 16.00
Bryggerikrogen i Nora

Medverkande: Lena Ryberg-Ericsson är lantbrukare, äppelodlare och dryckesproducent och Sara Staffare Granqvist är mathantverkare på Bredsjö Mjölkfår

Information: Anna Berglund, anna@eldrimner.com

Kostnad: 500 kronor (exkl. moms), lunch och fika ingår.

Anmälan senast 18 april via Eldrimners webbplats, www.eldrimner.com

Eldrimner driver nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk.

 

Att sälja med stolthetprissättning och säljstrategier för ditt landsbygdsföretag

Har du en bra produkt eller tjänst, men har svårt att hitta kunder? Tycker du att det är svårt att ta betalt utifrån nedlagd tid och vad produkten är värd? Då är du inte ensam.

Tisdag 18 april, 09.30 - 16.30
Grinda gårdsglass, Malmköping

Under den här dagen får du kunskap kring olika sätt att bestämma priser och att skapa säljstrategier i ditt landsbygdsföretag.

Föreläsare: Elisabeth Andersson Brinkman, Vilja Lysa.

Kostnad: 550 kr, exklusive moms (lunch och fika ingår).

Anmälan senast 26 mars via kalendern på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats.

Digital kurs - stolthetprissättning och säljstrategier

Samma kurs som ovan ges i digital form den 20 april.

Torsdag 20 april, 09.00 - 15.30
Digital kurs. Länk till kursen skickas ut.

Kostnad: 500 kr, exklusive moms.

Anmälan senast 26 mars via kalendern på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats.

 

Fler kurser hittar du i Länsstyrelsens webbkalender

Aktuellt att anmäla sig till just nu:

> Betesplanering för dikor och ungnöt, om att nyttja betesmarker på bästa sätt, digital föreläsning 17 mars.

 

Om nyhetsbrevet

Ett nyhetsblad för dig som som är lantbrukare
i Örebro län och intresserad av ekologisk produktion.

 
Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Klicka här för att avregistrera din adress

 
 
Do not click this link

Skickat med Paloma