Ett nyhetsbrev som informerar om betaltjänster och inspirerar till att testa digitala lösningar.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nyhetsbrev betaltjänster

Mars 2023

Länsstyrelsen i Örebro län
Bild på Hjälmarens is och en himmel som speglar sig i isen under skymningversvämningar på Närkeslätten

Många insatser för att öka medvetenheten!

I mars månads nyhetsbrev bjuder vi bland annat in till två dagar med föreläsningar, vi berättar bland annat om hur intresset för betaltjänstfrågorna ökar och hur en digital kontroll av id-handling går till och vi tipsar om flera bra webbsidor.

Intresset för uppdagade problem ökar

Nyligen fick Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarnas län ge viktiga aktörer inom betaltjänstområdet information om vilka hinder som personer i utanförskap kan stöta på. Det kan handla om allt från att inte få det stöd man behöver av banken eller hur svårt det är för den som nekas BankID eller bankkonto.

"Intresset var stort och vi kunde se ett verkligt engagemang för den problematik vi lyfte", säger Josefine Eklund Länsstyrelsen i Örebro län

Bild på en hand som håller i en bankdosa och i bakgrunden en uppslagen dator.

Välkomna till två tillfällen där du kan lära dig mer om säkerhet och betalningar på internet.

"All Digital weeks" pågår under perioden 17 april - 7 maj

Den 18 april kl. 13-16 bjuder Länsstyrelsen i Örebro län och SeniorNet in till en eftermiddag med intressanta föreläsningar om tjänster som kan göra vår vardag lite enklare och vad du kan göra för att inte bli lurad av bedragare. Välkommen till Alfred Nobels Björkborn, Björkbornsvägen 10 Karlskoga. Mer information hittar du i kalendern på Länsstyrelsens webbsida

Den 19 april kl. 11-16.30 bjuder Länsstyrelsen i Örebro län och SeniorNet in till en dag med intressanta föreläsningar om bland annat vad du ska tänka på om du hjälper andra med betalningar och annat som kan göra vår vardag lite enklare. Det är även möjligt att delta digitalt via Zoom. Varmt välkommen till Föreningarnas hus i Örebro. Mer information hittar du i kalendern på Länsstyrelsens webbsida.

All digital weeks dekorativa logotyp
All digital weeks dekorativa logotyp

Runda bordsamtal för dig som hjälper andra

Som avslutning på dagen i Föreningarnas hus den 19 april (se inbjudan ovan) kommer vi ca kl. 15 ha ett dialogmöte med Bankföreningens jurist Richard Edlepil. Där finns möjlighet att diskutera och ställa frågor som rör ställföreträdarskap och/eller att hjälpa andra med bank och betaltjänster.

Digital kontroll av id-handling

Ibland kan du behöva bekräfta din identitet en extra gång. Det kan vara när du skaffar ett nytt BankID på distans eller gör någonting där högre säkerhet behövs, som en stor betalning. Du bekräftar din identitet genom att skanna och blippa ditt svenska pass eller nationella id-kort utfärdat av polisen.

I mars 2019 lämnade regeringens utredning ”Ett säkert statligt id-kort – med e-legitimation, SOU 2019:14” förslag om att statligt identitetskort och pass av säkerhetsskäl, ska vara de enda fysiska identitetshandlingar som godkänns, eftersom de anses ha den högsta tillitsnivån. Det har även bankföreningen tagit ställning för och rekommenderar idag bankerna att endast godta id-handlingar som har utfärdats av Polismyndigheten (pass och nationellt id-kort). Vilket innebär att körkort inte längre ska godkännas som id-handling, eftersom det inte uppfyller tillräckliga säkerhetskrav.

BankID har tagit fram en tydlig film om hur en digital kontroll genom pass eller nationellt id går till.

Även om förslaget funnits ett tag är det först nu vi på Länsstyrelsen hört personer stöta på detta som kan innebära ett problem för den som inte har ett giltigt pass eller internationellt id. Har du stött på detta får du gärna höra av dig till oss och berätta om dina erfarenheter.

 

Tips och kunskap

Har du fått en faktura du anser vara fel?

Konsumenternas webbsida kan du läsa mer om vad du kan göra om du fått en faktura du inte anser stämma. Så länge du säger ifrån till företaget som har skickat dig fakturan och fortsätter säga ifrån även om företaget skickar fakturan till inkasso, så kan du inte få en betalningsanmärkning. Men det är viktigt att du inte struntar i ett inkassobrev utan återkopplar till avsändaren och gör det helst via mejl så att du har "bevis" på att du skickat meddelandet. Om du har kontakt på annat sätt, ser du till att spara underlag som styrker kontakten du haft.

Digidelnätverket samlar kunskap

Digidelnätverket startades 2013 och jobbar för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk. Nätverket samlar och inspirerar till arrangemang bland annat genom EUs satsning "All digital weeks" som infaller den 17 april-7 maj och E-medborgarveckan 9-15 oktober. På deras webbsida finns också en kunskapsbank med en hel del tips för dig som vill lära dig mer.

Tänk på att använda BankID säkert

BankIDs webbplats finns bra tips kring hur du skyddar dig mot id-kapning och vad du ska tänka på.

Bild på en liten flaska med texten "Säkert så klart" och i bakgrunden rollup med texten "betala säkert digitalt"

Bankernas kampanj "Svårlurad"

Vi hör allt oftare hur människor utsätts för bedrägerier och att det numera är ett sätt för gängkriminella att finansiera sin verksamhet. Det börjar till och med ses som ett stort samhällsproblem. Därför har Sveriges banker gemensamt tagit initiativ till informationskampanjen "Svårlurad" för att lyfta problemet och komma med konkreta tips och råd om hur man själv kan skydda sig och sina närstående mot bedrägerier. Initiativet Svårlurad syftar till att alla ska bli just det – Svårlurade.

 

Hur fungerar betaltjänster för dig?
Varje år rapporterar länsstyrelserna till regeringen om hur det fungerar för människor att ta ut kontanter och betala räkningar. Vi följer även hur betaltjänsterna fungerar för företag och föreningar.
Har ni uppgifter, tankar eller förslag kring vårt arbete med grundläggande betaltjänster i Örebro län är ni välkomna att höra av er.

Skicka e-post

I det här nyhetsbrevet vill vi tipsa dig om olika saker som vi tror kan vara till nytta för dig. Brevet är även skickat till föreningar och bostadsbolag som gärna får skicka det vidare till sina medlemmar eller hyresgäster. I nyhetsbrevet får du information och kan lära dig mer om hur du använder internet och om olika digitala tjänster.

Hjälp oss att bli bättre genom att visa vad du tyckte om nyhetsbrevet

0 1
Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Klicka här för att avregistrera din adress

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Besöksadress: Stortorget 22
Postadress: 701 86 Örebro

Telefonnummer:
010-224 80 00

E-post: orebro@lansstyrelsen.se
Webbplats: lansstyrelsen.se/orebro

Do not click this link

Skickat med Paloma