Adventure Days är tillbaka!

Visa webbversion / Show web version

 

For English version, please scroll down

 
Youtube
 
 
Touratech Experience - Rider training & Adventure Tours

Adventure Days är tillbaka!

Nu är vi äntligen på gång. Efter drygt 2 år är det äntligen dags för Adventure Days i Säfsen igen. Vi har 35 turledare, 10 instruktörer och över 150 mil med några av Scandinaviens bästa grusturer redo för dig! Här finns något för alla, från nybörjare till proffs. Vi har också de nyaste BMW GS-modellerna uppradade för spännande provkörningar både dag och kväll. Säfsen Resort bjuder på en helt ny meny för lunch och middagar och en mysig och luftig utomhusbar på kvällarna.

Läs mer och boka idag

COVID-anpassningar

Vi följer givetvis folkhälsomyndighetens regler så att Adventure Days ska kunna genomföras så säkert som möjligt, och vi ber även dig som deltagare att göra allt du kan för att minimera risken för smittspridning. Nedan finner du några av de riktlinjer/anpassningar som gäller på årets event:

Om du känner dig det minsta sjuk – stanna hemma!
Vi håller 2 meters avstånd till varandra så långt det är möjligt
Samtliga aktiviteter arrangeras utomhus – undantaget måltider där 8 pers. per sällskap gäller
Föredrag ersätts med fler körupplevelser på kvällstid
Fler turledare, fler turstarter och mindre grupper
Tid för frukost anpassas efter starttid på din första tur för dagen
Inomhusbaren ersätts med en mysig och luftig utomhusbar
Läs mer

Bokningen stänger måndag 13 september!

Det finns fortfarande några platser kvar till Adventure Days, men observera att bokningen stänger måndag den 13 september. Så om du inte vill missa årets äventyrshändelse – boka idag!

Läs mer och boka

Detaljerad information under nästa vecka

För dig som bokat Adventure Days kommer detaljerad information samt länk till aktivitetsbokning att skickas ut ca 1 vecka innan eventet.

 

Adventure Days is back!

It´s finally happening. After more than 2 years, it's finally time for Adventure Days in Säfsen again. We have 35 tourguides, 10 instructors and over 1500 km of some of Scandinavias best gravel tours ready for you! Here is something for everyone, from beginners to pro´s! We also have the latest BMW GS models lined up for exciting test rides both day and night. Säfsen Resort offers a completely new menu for lunch and dinners and a cozy and airy outdoor bar in the evenings.

Read more and book today

Covid adaptations

Of course, we follow the public health authority's rules so that Adventure Days can be carried out as safely as possible, and we also ask you as a participant to do everything you can to minimize the risk of infection. Below you will find some of the guidelines / adaptations that apply to this year's event:

If you feel the least bit sick - stay home!
We keep 2 meters distance from each other as much as possible
All activities are arranged outdoors - except meals where 8 pers. per party applies
Lectures are replaced with more riding experiences in the evenings
More tour guides, more tours and smaller groups
Breakfast time is delimited according to the start time of your first tour of the day
The indoor bar is replaced by a cozy and airy outdoor bar
Read more

Booking closes monday september 13

There are still some spaces left for Adventure Days, but please note that the booking closes on Monday 13 September. So, if you do not want to miss this year's adventure event - book today!

Read more and book

Detailed information during next week

For those of you who have booked Adventure Days, detailed information and a link to activity booking will be sent out approximately 1 week before the event.

Ride Nordic AB
Linspelsgatan 2
531 40 Lidköping
Sweden

 

Call us +46 (0)76 111 69 90
Send us an Email
Visit our website

Avregistrera din e-post / Unsubsbribe your email

Do not click this link

Postman