Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Västerport


Varbergs nya stadsdel vid havet
 

Nyhetsbrev juni 2020

Hertiginnan Ingeborgs torg – snart redo för sommaren!


Här trollar Christoffer Nilsson och Linus Carlsson från hamn- och gatuförvaltningen fram Hertiginnan Ingeborgs torg - mitt i hamnområdet.

I sommar kommer den kommande torgytan fyllas med allt möjligt trevligt så att Varbergsbor och besökare kan få en försmak av Västerport.

Läs mer
test

Vägen till en hållbar stadsdel


Hållbarhetsprogrammet uppdateras, en social konsekvensanalys genomförs, byggaktörerna är engagerade i allt från mobilitet till resurshushållning och för att knyta ihop säcken ska Västerports planeringsarbete certifieras enligt certifieringsverktyget Citylab.
Kort sagt: Det är full fart på arbetet som ska göra Västerport till en hållbar stadsdel.

Läs mer

7 frågor till landskapsarkitekt Jens Bengtsson


Från konceptuell konst på Öland till Västerport i Varberg.
Steget är inte så långt som man kanske kan tro!
Möt Jens Bengtsson, mannen med en egen testbädd hemma i trädgården.

Läs mer
 

Vad är mer på gång just nu?


Arbetet med detaljplanen för etapp 1 fortsätter, en ny granskning är planerad till efter sommaren. Konsultföretaget Spacescape har fått uppdraget att genomföra en social konsekvensanalys av Västerport. Med mera!

Läs mer
 

Stadsutvecklings-projektet: Tre projekt som bildar en helhet

Projekt Västerport är en del av Stadsutvecklingsprojektet i Varberg. De andra delarna är Projekt Farehamnen och Projekt Varbergstunneln. De tre projekten hör ihop och möjliggör varandra på olika sätt.

Vill du läsa mer om Stadsutvecklingsprojektet och de andra projekten? Gå in på kommunens webbplats www.varberg.se/varbergvaxer

 
Kontakta oss!

Nyhetsbrevet om Västerport ges ut av Stadsutvecklingsprojektet, som är en del av kommunstyrelsens förvaltning.

 
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Postman