Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Antar ni utmaningen?

Vågorna sköljer upp mot strandkanten, vattnet börjar på sina ställen bilda små vackra is-formationer. Frestande att bryta av och göra sådär som man gjorde som liten. Känna det kalla mot kinden och vips har is-biten förvandlas till en isglass.

Men det finns något som skaver. Varje år flyter 8 miljoner ton maritimt skräp, i form av plast, i havet. Plast som ger förödande konsekvenser för livet i havet och livet för oss på land. En rapport från Nordsjökusten i Tyskland visar att 60% av havsfåglarna har plast i magen (5 år gamla). På varje kvadratmeter i Nordsjön återfinns 18 000 plastpartiklar. Nu är det dags, nu finns inga ursäkter, nu måste vi göra och dessutom göra annorlunda.

Som en stark maritim region står havsfrågorna alltid högt på agendan och i detta nyhetsbrev kan du läsa om hur vi med stolthet genom ordförandeskapet i Nordsjökommissionen sätter lyskraft på reduceringen av plast i havet. Är du i Stockholm i samband med Nobel är du välkommen att medverka på ”Water matters” ett samarbete med Nobel-stiftelsen där vattenfrågor synliggörs.

Och du, jag tänker dra mitt lilla strå till stacken. Under 2019 blir det inga ballonger, varken på student eller barnkalas. Vi klarar det tillsammans, antar du utmaningen?

Charlotta Lundström
Enhetschef för externa relationer

Koncernstab kommunikation
och externa relationer
Västra Götalandsregionen

Kontakt:charlotta.lundstrom@vgregion.se
Twitter: @CharlottaLundst

 
 

Water Matters – VGR i partnerskap med Nobel Week Dialogue

Vatten är grundläggande för mänsklighetens överlevnad. Varje droppe är värdefull. I år kommer Nobel Week Dialogue att fokusera på ett ämne som är viktigt för oss alla. Hur påverkar mänskligheten haven? Var slösas vatten bort? Kan vi ändra våra mönster för vattenanvändning?

Bland talarna finns Nobelpristagarna Peter Agre, Stefan W. Hell, Randy Schekman, Barry Sharpless och Dan Shechtman. Totalt kommer mer än 20 panellister att delta, bland annat Beatrice Fihn, chef för den globala kampanjorganisationen mot kärnvapen. Water Matters äger rum den 9 december och är en kostnadsfri heldagskonferens på Stockholm City Conference Centre. VGR representeras av Kristina Jonäng (C), ordförande miljönämnden, Per Tenggren (S), 1:e vice ordförande regionfullmäktige och Ulf Eriksson (C), 1:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden.

Dagen innan, den 8 december äger två spännande event rum. Dels kommer Sofie Allert som driver Swedish Algae Factory att berätta om ett nytt supermaterial gjort av alger på ett pop-up-seminarium i Stockholm. Dessutom håller Randy Schekman, nobelpristagare i medicin 2013, en gästföreläsning om sin cellforskning på Chalmers i Göteborg. Efter föreläsningen samlas studenter och tre praktikanter från regional utveckling, VGR till ett rundabordssamtal.

“Nya supermaterialet - så ska alger göra världen bättre”

Läs mer om Nobel Week Dialogue

 

Politiskt forum i STRING-nätverket

Den 11 oktober deltog Magnus Berntsson (KD) och Leif Blomqvist (S) på STRING:s politiska forum i Hamburg. Under mötet diskuterades hur en sammanlänkad korridor Hamburg-Köpenhamn-Malmö-Göteborg-Oslo kan skapas, en region bestående av sammanlagt 11,5 miljoner invånare. Särskilt i fokus för diskussionen var järnvägen mellan Göteborg och Oslo. Idag går 97 procent av de gränskorsande resorna i stråket Göteborg-Oslo med personbil och mindre än 1 procent med tåg. Samtidigt transporteras 93 procent av godset med lastbil och endast 7 procent på järnväg. Denna fråga arbetar VGR aktivt med inom STRING-nätverket.

Läs mer om STRING-nätverket

Kontakt: andreas.westerbrg@vgregion.se

 
 

14 december, 2018 klockan 11.00 – 14.00
Plats: Göteborgs universitet, Vasaparken, Torgny Segerstedtsalen

Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 7 december.

Vid det västsvenska SOM-seminariet ger forskare knutna till SOM-institutet en bild av invånarna i Västsverige med stöd i de västsvenska SOM-undersökningarna. "Hemma Väst" knyter an till de resultat och analyser som redovisas i boken och till
upplevelsen att känna sig hemma i Västra Götaland. Hemma Väst riktar fokus
på de utmaningar som boendefrågan ger upphov till och täcker in ämnen som
variationer i boendemiljö, boende och hälsa, sjukvård, integration och segregation
på boende- och arbetsmarknaden, samhällsoro, politiskt förtroende och
medievanor.

Seminariet riktar sig till politiker och tjänste­personer i kommuner, kommunal­förbund och Västra Götalandsregionen och är öppet även för journalister. Lättare lunch serveras.

Anmäl dig i regionkalendern

Kontakt: tomas.ekberg@vgregion.se​​​​​​​

 

Regionala representanter samlade i Serbien för AER:s plenarsammanträde

5–27 september samlades AER:s medlemsregioner för höstens plenarsammanträde i Novi Sad, Vojvodina, Serbien. Temat för dagarna var öppen data. Dagarna var mötesintensiva, bestående av styrelsemöten, arbetsgruppsmöten och kommittémöten.

Deltagarna fick ett varmt välkomnande av Serbiens premiärminister, Ana Brnabić som skickade en videohälsning till konferensen. Dessutom närvarade den svenska ambassadören i Serbien, Jan Lundin, under öppningsdagen och bjöd in de svenska delegaterna på plats till en informationsträff. Parallellt med plenarsammanträdet arrangerades även ett Regional Business Forum med över 100 företag närvarande. Initiativet skedde i samarbete med Enterprise European Network (EEN).

VGR innehar ordförandepositionen i AER, med Magnus Berntsson (KD) som ordförande.

Mer information på AER:s hemsida (engelska)

Kontakt: josef.gustafsson@vgregion.se

 

Nordsjökommissionen och KIMO i nytt avtal

Nordsjökommissionen engagerar sig sedan en tid i frågan om plast och annan nedskräpning i havet. För att stärka det arbetet har organisationen ingått ett samarbetsavtal med KIMO, en samarbetsorganisation för kommuner kring Nordsjön och Östersjön med fokus på havsmiljö. Flera kommuner i Västra Götaland (Göteborg, Kungälv, Sotenäs, Tanum, Tjörn, Uddevalla och Öckerö) är medlemmar i KIMO. Avtalet skrevs under av Nordsjökommissionens ordförande Kerstin Brunnström (S) från VGR och KIMO:s ordförande Robert te Beest vid KIMO:s årsmöte i Ålborg i oktober (se bild nedan).

CPMR generalförsamling

Kerstin Brunnström (S), Anders Fasth (KD) och Birgitta Adolfsson (L) företrädde VGR vid CPMR:s generalförsamling i Funchal, Madeira. Mötet innehöll sessioner dels om övergripande frågor som EU:s framtid och EU:s långtidsbudget, dels om CPMR:s specifika bevakningsområden transporter, maritimt, sammanhållningspolitik, klimat och migration, och dels om CPMR:s pågående arbete med en ny strategisk plan för sin verksamhet. Kerstin Brunnström talade i klimatsessionen, som hade fokus på EU:s långtidsstrategi för minskade utsläpp, där CPMR just har antagit en position.

Kontakt: magnus.engelbrektsson@vgregion.se

 

På gång inom EU

Under hösten har VGR deltagit aktivt i EU:s olika forum, både som deltagare och som arrangör. I september organiserade VGR ett event om den framtida Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) i Europaparlamentet med fokus på STRING-samarbetet.  

Varje år under en vecka i oktober samlas tusentals personer från regioner och kommuner i Europa under ett event i Bryssel som kan beskrivas som Almedalen för EU:s institutioner - European Week of Regions and Cities. Årets officiella program lockade över 6000 personer från 140 regioner och städer och Västra Götalandsregionen medverkade på tre av 150 seminarier i det officiella programmet som handlade om blå tillväxt, kompetensförsörjning för smart specialisering och integrationsprojektet FIER (som du kan läsa mer om längre ner i detta nyhetsbrev). Brysselkontoret stod även i oktober som värd för ett event om Stenas satsning på scrubbers, en metod för att rena avgaser från fartyg.

I slutet av oktober presenterade EU-kommissionen sitt arbetsprogram för år 2019. Programmet är den nuvarande kommissionens sista och syftar till att knyta ihop säcken inför EU-valet in maj, samtidigt som man lägger fram 15 nya ambitiösa initiativ. EU-kommissionen presenterade även en ny bioekonomistrategi som syftar till att skala upp insatserna för en minskad klimatinverkan i EU.  

Kontakta gärna maria.olsson@vgregion.se för mer information om Brysselkontorets aktiviteter. 

 

Snabbspår till integration i fokus på Bryssels Almedalen

VGR medverkade på det välbesökta seminariet ”FIER - Fast Track Integration in European Regions” som kan översättas ”snabbspår till integration” under European Week of Regions and Cities. Här visades konkreta exempel på hur partnerskapet i FIER arbetar med snabbare inträde på arbetsmarknaden för flyktingar. Videopresentationer från Göteborgs Folkhögskola och från Support Group Network från Restad Gård i Vänersborg gav levande exempel på hur gränsöverskridande samverkan i samhället kan förbättra integration och inträde på arbetsmarknaden. Särskild uppmärksamhet fick en medverkande ung man från Afghanistan som delade sina erfarenheter av att komma som ensam till Belgien. Trots alla låga förväntningar på honom som ung ensamkommande kille hade han mot alla odds tagit sig vidare till universitetet och var snart klar med sin examen i socialt arbete.

Läs mer: "Köksutbildning – en genväg till jobb för flyktingkvinnor"

Kontakt: therese.ydren@vgregion.se

 

2019 års nationella bredbandskonferens hålls den 29–30 januari i Vara konserthus. Målgruppen för konferensen är regionala och kommunala bredbandssamordnare, politiker och kommunledningar samt andra med intresse av aktuella bredbandsfrågor. Låt dig inspireras!

Den 29-30 januari anordnas Nationell Bredbandskonferens i Vara Konserthus. Ta del av erfarenheter och kunskap kring ”Vara digital – hur når vi ända fram?”.
Självklart finns branschens främsta aktörer på plats för att ge dig sin syn på bredbandsutbyggnad och digitalisering. På temat digitalisering av landsbygden, hör du en av Sveriges mest anlitade inspirationsföreläsare, Teo Härén.
Dag två får du möjlighet att fördjupa dig i allt från strategi och politik
till sensornät och nätsäkerhet. Moderator under dagarna är Helena Stålnert, f.d. journalist på SVT och tidigare kommunikationsdirektör på bl.a. SSAB.

Anmäl dig till konferensen

Kontakt: eric.akerlund@vgregion.se

 

Nya medarbetare på enheten externa relationer

Vi hälsar två nya medarbetare varmt välkomna till enheten externa relationer!

Andreas Westerberg är nyanställd på Göteborgskontoret. Andreas kommer främst att arbeta som tjänsteperson inom STRING-nätverket och representera regionen med särskilt fokus på infrastrukturfrågor. Jessica Tengeland vikarierar på Göteborgskontoret t. o. m. den 31 december 2019. Jessica kommer främst att arbeta med den externa påverkansagendan med särskilt fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor.

 

Undrar du hur Västra Götalandsregionen hanterar dina personuppgifter?

All information hittar du här
 

Hör gärna av dig!

Vill du veta mer om det vi skrivit i detta nyhetsbrev, eller har du frågor om t.ex. VGR:s påverkansarbete, samarbete med andra regioner i Europa eller om hur vi kan stärka EU på hemmaplan i Västra Götaland så tveka inte att höra av dig!

Kontaktuppgifter till enheten externa relationer

Klicka här för att avregistrera din adress

 

Kontakt för frågor om nyhetsbrev

Postman