Maritima Klustret i Västsverige

KRÖNIKA

Ett hållbart vattenbruk som når

miljölagstiftningens krav

I skrivande stund växlar vädret hastigt från dag till dag och ibland även från timme till timme. Man vet inte riktigt vad man ska vänta sig eller hur sommarens väder kommer att te sig. Likaså har tron på en framtid för ett hållbart vattenbruk som når miljölagstiftningens krav växlat den här våren, och i skrivande stund vet vi att ett viktigt ärende kommer att prövas i mark- och miljööverdomstolen. Jag hoppas och tror på att vi ska kunna bygga långsiktigt även för denna unga intressanta näring i Västsverige. På uppsidan finns också att Jordbruksverket arbetar för fullt med sitt regeringsuppdrag för att se över regelverket för vattenbruksverksamheter, och många av oss från Maritima klustret är involverade i arbetet. Förmånliga vindar blåser för sjöfarten som i år fått ytterligare 45 miljoner allokerat till statlig F&I – något som varit efterfrågat länge. Dessutom har Lighthouse blivit tilldelade att driva Trafikverkets program för hållbar sjöfart vilket öppnar upp för spännande möjligheter.

I mitten av maj var vi några stycken till Lissabon och European Maritime Day för att lyssna av hur diskussionerna går i Europa kring de blå näringarna. Vi fanns på plats med en utställning där vi visade upp västsvenska initiativ och plattformar för samverkan inom våra fokusområden.

I Almedalen i år jobbar Maritima klustret för tredje året i rad tillsammans med Göteborgs universitet och Havsmiljöinstitutet för att lyfta de marina frågorna.

Vi kommer att ha ett spännande program under tisdagen den 2 juli. Bl.a. kommer vi att prata lax, innovationer, hållbart småbåtsliv, havsbönder och bioekonomi. Välkommen!

En spaning fram åt hösten bjuder på en spännande konferens om marin bioteknik i september med fokus på hälsa. Det blir också bioekonomiriksdag i oktober där ett av spåren handlar om ”Bästkusten”. Ett spännande tillfälle att prata om de marina råvarorna tillsammans med fokus på biobaserat byggande och bilindustrin. Och ni har väl inte missat att GMV nu har lanserat sitt webbverktyg för hjälpa verksamheter att beskriva sin påverkan på de globala hållbarhetsmålen. Du hittar länken här nedan. Gå gärna in och testa!

Nu önskar jag er en riktigt härlig sommarledighet!

Jessica Hjerpe Olausson
Maritim expert
Västra Götalandsregionen

 

EVENT

Vi sätter havet i fokus i Almedalen 2019

Den 2 juli i Visby under Almedalsveckan arrangerar Maritima klustret i Västsverige tillsammans med Havsmiljöinstitutet och Göteborgs universitet en hel dag med spännande seminarier och utställning på temat - Ett hav av möjligheter. På vår hemsida finner du kort information om varje seminarium med länk till programmet.

 

LÄS MER
 

NYHET

Nu kan du själv utvärdera din verksamhet mot hållbarhetsmålen

I april lanserades ett gratis webbverktyg som ska hjälpa verksamheter att beskriva sin påverkan på de globala hållbarhetsmålen. Syftet är att höja kunskapsnivån om helhetsbilden och stärka användares bidrag till Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Verktyget heter SDG Impact Assessment Tool och är utvecklat av Göteborgs centrum för hållbar utveckling i samarbete med SDSN Northern Europe och Mistra Carbon Exit och med stöd från Maritima klustret i Västsverige.

 

LÄS MER
 

KONFERENS

Marine Biotechnology Conference 2019

Det pågår en snabb utveckling inom marin bioteknik som relaterar till hälsa och i år arrangerar vi en första konferens på temat Marine products for health. Ambitionen är att detta är en i en serie årliga events inom marin bioteknik och en mötesplats för akademin och industrin inom fältet.
 

LÄS MER
 

NYHET

Rivstart på Trafikverkets branschprogram för hållbar sjöfart

Den 23 maj rivstartade branschprogrammet Hållbar sjöfart med ett uppstartsseminarium på Lindholmen. Programmet drivs av Lighthouse på uppdrag av Trafikverket. Tio förstudier är redan igång och rullar eller ska precis starta. På seminariet fick samtliga chans att presentera sina projekt för ett hundratal deltagare. På seminariet gav också Åsa Burman, verksamhetschef på Ligthouse en grundlig genomgång av mål och förutsättningar inom de nya programmet och dagen bjöd även på trendspaningar från både rederier och hamnverksamheter.

 

LÄS MER
 

NYHET

Ny guide ska göra det enklare att starta vattenbruk

I maj lanserade Tillväxtverket en ny guide som ska göra det enklare att starta vattenbruk och odla fisk, skaldjur och alger. Tillväxtverket har jobbat tillsammans med Jordbruksverket och Livsmedelsverket för att förenkla administrationen.
 

LÄS MER
 

NYHET

Naturvårdsverket: Nya pengar inom Klimatklivet

Riksdagens beslutade i vårbudgeten 18 juni om att ytterligare 750 miljoner kronor avsetts till investeringsstöd inom Klimatklivet. Det innebär att nya ansökningar kan få stöd redan i år och att det totala anslaget för 2019 blir 1,5 miljarder kronor. Två ansökningsomgångar planeras under 2019, varav den första öppnar i augusti och den andra troligen i oktober.
 

LÄS MER
 

NYHET

Sjögurka testas som vattenrenare vid odling av fisk

Att odla fisk, skaldjur och andra marina arter bidrar till hållbara lösningar för matförsörjningen. En betydelsefull art inom vattenbruk är sjögurkan, som kan förbättra vattenkvaliteten i odlingar, något som nu för första gången testas i Sverige.
 

LÄS MER
 

NYHET

Nordsjökommissionen träffas på Marstrand för att ta itu med klimatförändringarna

Den 25 juni håller Nordsjökommissionen sin generalförsamling på Marstrand utanför Göteborg och den följs 26 juni av den årliga Nordsjökonferensen. Årets konferens kommer att ta itu med klimatförändringen i Nordsjönsområdet, bland annat ämnen som klimatstyrning, klimatförändring, klimat och ungdom. Konferensen arrangeras av Interreg Nordsjön, VGR och Nordsjökommissionen.

 

LÄS MER
 

NYHET

Ny webbplats ger koll på Sveriges vattenmiljö

Nu finns en samlad presentation av miljösituationen i landets sjöar, vattendrag och hav. På webbplatsen sverigesvattenmiljö.se kan du jämföra miljötillståndet i olika vatten och direkt se på kartan vilka trender som går upp eller ner.
 

LÄS MER
 

UTBILDNING

Två nya internationella marina marsterprogram i höst på Göteborgs universitet

Till hösten utökar Göteborgs universitet med två marina tvärvetenskapliga masterprogram. Det är marina utbildningar med fokus på hållbarhet och lösningar för framtiden. Här kommer studenterna att lära sig mer om hur vår mänskliga aktiviteter påverkar havsmiljön och ekosystemet.
 

LÄS MER
 

NYHET

Fullsatt European Maritime Day 2019

Antalet deltagare för årets EMD slog rekord med över 1500 anmälda. Maritima klustret i Västsverige fanns på plats med utställning där fler västsvenska initiativ fanns representerade. Bland annat kunde besökarna lära sig mer om affärspotentialen inom den biomarina näringen.
 

LÄS MER
 

RAPPORTER

Prospects for a growing biomarine industry in Sweden

I januari släppte Maritima klustret rapporten om affärspotentialen för biomarina näringar. Nu finns en kortare version av analysen på engelska - Prospects for a growing biomarine industry in Sweden.

Båda rapporterna finns att ladda ner från vår hemsida.


 

TILL RAPPORTER
 

FLER SEMINARIER OCH EVENTS 2019

 

25 juni - The Blue Bioeconomy Forum

30 juni - 7 juli Almedalen

4-6 september Shipping and the environment

9-12 september - ICES

23-24 oktober Bioekonomiriksdagen 2019

 

 

Maritima klustret i Västsverige är en samverkansmiljö för kunskap, innovation och tillväxt med fokus på den maritima sektorn i Västsverige. Genom ny kunskap, samverkan och dialog bidrar vi till att stärka det maritima näringslivet på ett hållbart sätt. Vi vill skapa goda förutsättningar för att Västsverige medverkar till en hållbar framtid för människor, havet och dess resurser.

 

Samverkanspartners

maritimaklustret.se

Avregistera nyhetsbrev | Tipsa en vän | Webversion

Postman