Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nyhetsbrev från Högskolan i Gävle om samverkan

mars 2021

Hej,

Du får det här nyhetsbrevet från Högskolan i Gävle för att du är en viktig samarbetspartner för oss och för att du är en av dem som medverkar till att utveckla Gävleborgs län. Ambitionen är att skicka ut ett nyhetsbrev ungefär en gång i månaden under våren och hösten.

Syftet är att berätta om vår samverkan med det omgivande samhället, att berätta om vad vi kan erbjuda när det gäller utbildning och forskning. Vi vill också tipsa om kommande aktiviteter och ge kontaktinformation om man vill veta mer.

Målgrupp är ledande personer inom näringsliv och offentlig sektor, samt inom politiken i länet. Du är en av dem som vi vill ha en djupare relation med och som vi tror vill ha regelbunden information från Högskolan i Gävle.

Sprid gärna hela nyhetsbrevet eller delar av nyhetsbrevet vidare i dina nätverk om du tycker att fler borde få ta del av informationen eller tipsa någon om en aktivitet.

Hör av dig om du har frågor eller synpunkter. Vi vill höra från dig!

Vänliga hälsningar, och en riktigt Glad Påsk!

Tommy Löfgren
Avdelningschef
Kommunikation och externa relationer
tommy.lofgren@hig.se

 

Hur kan man samverka med Högskolan i Gävle?

Det finns otroligt många sätt att samverka eller samarbeta med Högskolan i Gävle. Egentligen kan alla ha en relation med Högskolan på olika sätt, som student, som alumn som vill komma tillbaka för att utveckla sin kompetens eller karriärväxla, som chef eller handläggare inom offentlig sektor, som kommun, industriföretag eller småföretagare.

Vi vill att det ska vara låga trösklar och högt i tak i våra samhällsrelationer. Välkommen till oss! Det finns massor av olika sätt att mötas. Under mötesplatser kan du till exempel läsa mer om Forskarna på Slottet och Industrisamtalet.

Du kan också påverka inriktningen på våra utbildningar genom att engagera dig i ett utbildningsråd som finns inom alla utbildningsprogram.

För teknikföretag har vi särskilda ingenjörsaktiviteter. Vi vill ha ett utbyte genom gästföreläsningar och studiebesök för ett ömsesidigt lärande. Och under examensveckorna finns möjlighet att ta del av studenternas examensarbeten.

Här kan du läsa mer om olika sätt att samarbeta med oss

Vill du veta mer - tveka inte att ta kontakt med oss!

Tommy Löfgren
Avdelningschef kommunikation och externa relationer
tommy.lofgren@hig.se

Joakim Helmbrant
Samverkansspecialist
joakim.helmbrant@hig.se

Samverkansansvariga på akademierna:
Anna Jansson Åkerson, Hälsa och arbetsliv
anna.jansson@hig.se

Anna Näsman, Teknik och miljö
anna.nasman@hig.se

Katarina Löf, Utbildning och ekonomi
katarina.lof@hig.se

Nyheter

Visste du att Högskolan har en ny vision och strategi?
 

Kanske inte. Det är inte så många utanför Högskolan i Gävle som har hört talas om den nya visionen och den nya strategin. Helt enkelt därför att vi fortfarande jobbar internt med delar av den. Först nästa år kommer den nya strategin att fullt ut börja genomföras och få ett tydligare genomslag i allt vi gör.

2017 började Högskolans nya rektor, Ylva Fältholm, och då inleddes också arbetet med en ny utbildnings- och forskningsstrategi. Det behövdes eftersom den tidigare strategin löpte ut år 2020. Nu finns en strategi som stäcker sig fram till 2030. Arbetet med den nya strategin inleddes med en översyn av vision och verksamhetsidé för HiG, samt identifiering av kärnvärden för Högskolan.
En del av arbetet har genomförts med målgruppsintervjuer och några av dem som får det här nyhetsbrevet har också blivit intervjuade och bidragit i det här arbetet. Tack!

Här hittar du sammanfattning av några av delarna i visionen och strategin

Läs hela utbildnings- och forskningsstrategin
 

 

Livslångt lärande och lärdomar efter pandemin
 

En av våra huvudstrategier talar om att vi vill ha en ledande position inom livslångt lärande; ”Genom utvecklade former för nätbaserat lärande och satsningar på innovativa lärmiljöer tar vi en ledande position inom livslångt lärande”. Med pandemin har digitaliseringen och det nätbaserade lärandet utvecklats. Sedan tidigare har över 40 procent av Högskolan i Gävles studenter läst på distans. Under det senaste året har i stort sett alla studenter fått nätbaserad undervisning. Även samverkan med det omgivande samhället har fått genomföras på nya sätt. När vi så småningom kan återgå till fysiska möten, utbildning och forskning på campus, så kommer det förmodligen ändå inte att bli som förut. Nya och mer flexibla sätt att lära och samverka är här för att stanna. Attraktiva studie- och arbetsmiljöer kommer att krävas för att människor ska vilja mötas och verka på campus i Gävle. Fördelarna och möjligheterna är stora för Högskolan i Gävle. Vi har ett samlat campus, en relativt platt organisation och det är nära till allt. Därför kan vi också snabbt ställa om och möta olika utmaningar i samhället och förväntningar från studenterna. Vi har också ett försprång genom erfarenheterna av nätbaserad distansundervisning sedan tidigare.

Men vi tar gärna emot synpunkter och tankar från alla som vill ha en relation med högskolan!

Hänt sedan sist

Framför firade 20 år

Framför - Framgångsrika företag i Gästrikland firade 20-års jubileum med ett digitalt firande den 16 februari. Och det blev en förmiddag med kunglig glans eftersom H.K.H. prins Daniel medverkade med ett anförande. Framför är ett samverkanskoncept där Högskolan i Gävle, kommuner i Gästrikland, näringslivsorganisationer och Aktiv Revision skapar möten mellan studenter och företag. Det har bidragit till forskning och kunskap om vad som gör företag framgångsrika.

Läs mer om forskningen kring FramFör

Årsredovisning 2020

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 har precis blivit klar. Perfekt för den som vill få en sammanfattning av HiG-året som gått och gräva ner sig i de finansiella siffrorna och andra nyckeltal.

Läs hela årsredovisningen här

Debattartikel i lokaltidningarna

”Livslångt lärande kräver samarbete”. I slutet på november skrev Högskolans rektor Ylva Fältholm, prorektor Lars Bengtsson och vicerektor för strategi Magnus Isaksson en debattartikel om livslångt lärande och kompetensutveckling som en del av Högskolans strategi för att möta en arbetsmarknad i snabb förändring

Läs hela artikeln här

Nytt samverkansavtal mellan Gävle kommun och Högskolan i Gävle

Ett fördjupat och breddat samverkansavtal ska bidra till att säkra kommunens och näringslivets behov av kompetens och stärka högskolans forskning och utbildning. Avtalet omfattar fyra fokusområden och har som övergripande vision att bidra till ett hållbart samhälle. 16 mars skrevs avtalet under av kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S), och rektor för Högskolan i Gävle, Ylva Fältholm.

Läs hela artikeln om samverkansavtalet

 

På gång

Forskarna på slottet

Sedan flera år tillbaka har Högskolan i samarbete med region Gävleborg och Länsstyrelsen bjudit in näringsliv och offentlig sektor till spännande föreläsningar och diskussioner om aktuell forskning och samverkan under landshövdingens värdskap. Corona-pandemin har inte stoppat seminarieserien även om vi inte kunnat mötas på slottet i Gävle utan istället digitalt. En fördel med det digitala upplägget är att det finns i princip ingen övre gräns hur många som kan delta.

Senaste mötet handlade om ”Att fatta beslut i osäkra tider” om besluts- risk- och policyanalys.

Under året kommer nya Forskarna på Slottet att ordnas. Vill du veta mer?
Hör av dig till anna.jansson@hig.se

 

Industrisamtal

Industrisamtalet är ett koncept utvecklat av Mellansvenska Handelskammaren och Högskolan i Gävle där målet är att stärka och utveckla samverkan med industrin. Men inte bara industrin utan vi tänker oss att bredda konceptet till även offentlig sektor.

Till Industrisamtal inbjuds ledande personer inom industrin för att tillsammans Högskolans ledning och forskare hitta gemensamma lösningar på de utmaningar vi står inför.

Industrisamtalet syftar till att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen i regionen genom att näringsliv och akademi för kontinuerliga samtal på såväl strategisk som taktisk nivå.

Under 2020 genomfördes inga samtal på grund av pandemin. I år planerar vi för två samtal lite längre fram kopplat till två av våra strategiska forskningsområden Innovativt lärande och Intelligent industri

Vill du vara med? Hör av dig till joakim.helmbrant@hig.se

 

SFO Intelligent Industri skapar ett Industriråd

För att stödja och utveckla det strategiska forskningsområdets verksamhet kommer två rådgivande organ att bildas: ett forskningsråd och ett industriråd. Under våren kommer Industrirådet att börja formeras för att kunna startas under hösten 2021. För att hitta rätt personer till Industrirådet kommer de vetenskapliga ledarna under våren att genomföra samtal med ett antal utvalda personer från näringslivet. Industrirådet kommer till exempel att kunna ge viktig input kring vilken forskning som är relevant ur ett industriellt perspektiv. De kommer också att vara behjälpliga i att skapa deltagande från industrin i de olika forskningsprojekt som kommer att finnas inom det strategiska forskningsområdet.

Vill du veta mer om Industrirådet?
Kontakta Joakim Helmbrant på e-post: joakim.helmbrant@hig.se

 

Rektor besöker Ockelbo och Söderhamn

Högskolans rektor Ylva Fältholm har tillsammans med sin ledningsgrupp snart besökt länets alla kommuner och träffat kommunledningar och företrädare för näringsliv och offentlig sektor. Nu i vår står Ockelbo (23 april) och Söderhamn (28 april). På grund av pandemin blir det inte fysiska besök utan ett digitalt seminarium. Vi diskuterar aktuella utmaningar och ser på vilket sätt samverkan mellan Högskolan och kommunerna kan utvecklas.

Vill du veta mer?
Kontakta: joakim.helmbrant@hig.se eller anna.nasman@hig.se

 

Smakprov på forskning om goda åldrandet

Inom ramen för samverkansarenan ASK, Arena för social kunskapsutveckling, arrangeras temabaserade arenaträffar som skapar möten mellan forskare och praktiker från olika verksamheter och ger förutsättningar för samarbeten. Den 11 maj bjuds verksamma från vård och omsorg av äldre in till en arenaträff där forskning om nattlig omsorg och välfärdsteknik presenteras och samtalas om.

Läs mer om ASK:s verksamhet och deras aktiviteter

 

Följ oss i sociala medier!

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube

Vill du prenumera på våra pressmeddelanden?


Här kan du se våra pressmeddelanden som du även kan prenumerera på.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma