Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nyhetsbrev från Högskolan i Gävle om samverkan

Juni 2021

Vi vill samarbeta kring kompetens, forskning och
livslångt lärande!

För några veckor sedan deltog jag i ett spännande och välbesökt möte om Region Gävleborgs nya utvecklingsstrategi, RUS. De fem målområden som regionen tagit fram stämmer väl överens med prioriteringarna i vår egen nyligen antagna utbildnings- och forskningsstrategi. Vi ser samma utmaningar och Högskolan i Gävle vill bidra med kunskap om möjliga lösningar.

Vår ambition är att i samarbete med externa partner bidra till hållbar utveckling och innovation. Högskolan arbetar därför systematiskt med att utbildningen och forskningen ska adressera aktuella samhällsutmaningar. Forskningen inriktas på fyra strategiska forskningsområden (Hållbar stadsutveckling, Intelligent industri, Hälsofrämjande arbete och Innovativt lärande), där vi vill utveckla ny spetskunskap tillsammans med olika företag och organisationer.

Högskolan erbjuder samtidigt en lång rad professionsutbildningar som bidrar till behoven av kompetensförsörjning. Men lika viktigt är att vi också medverkar till kompetensutveckling och karriärväxling för redan yrkesverksamma. Vår satsning på livslångt lärande handlar bland annat om att erbjuda mer flexibla utbildningsmöjligheter, kortare kurser, nätbaserade utbildningar och uppdragsutbildningar. Sammantaget leder detta till såväl högre utbildningsnivå som mer konkurrenskraftiga och hållbara företag och organisationer.

Högskolan är regionens största mötesplats när det gäller mångfald och vi arbetar aktivt för att skapa lika villkor för människor som vill studera med olika förutsättningar. En tredjedel av våra studenter kommer från regionen, en tredjedel från Stockholm/Uppsala och resten från övriga landet och från andra länder. Vi ser stora möjligheter att locka dem att stanna i regionen. Här gäller det att vi samarbetar aktivt med offentlig sektor och näringslivet för att presentera vilka arbeten och utvecklingsmöjligheter som finns.

För att nå våra mål är samarbete avgörande. Vi har hundratals samverkansprojekt och arenor inom utbildning och forskning, i regionen men också nationellt och internationellt. Men vi vill mer. För att bättre lära känna utmaningar och möjligheter har vi i Högskolans ledning under senare år aktivt skapat mötesplatser för dialog men även besökt regionens kommuner för möten med både kommunledning, offentlig sektor och näringsliv. Möten som i många fall lett till utvecklade och nya samarbeten.

Vi vill ha fler kontakter och fler djupa samarbeten. Välkommen att höra av dig! Tillsammans utvecklar vi Gävleborg och sätter vår region och högskola på kartan även utanför länsgränsen.

 

Lars Bengtsson
Prorektor
Högskolan i Gävle

Nyheter

Pandemi och akademi – läs om aktuell forskning och utbildning i nya numret av LEVE!

Í det nya numret av Högskolans tidning LEVE! får du möta Jennie Jackson som flyttade från Kanada till Gävle när Högskolans forskning lockade. Du får också inblick i flera av Högskolans utbildningar och dessutom har du möjlighet att tycka till om tidningen i en enkät.

Läs tidningen LEVE

 

Studenter vinner 1.5 miljoner

Vi gratulerar Jacob Lundberg och Emil Svensson, ekonomstudenter vid Högskolan i Gävle, som grundade bolaget Treddy som nu prisas med 1.5 miljoner kronor i Post & Telestyrelsens innovationstävling ”Betaltjänster för alla"

Läs hela artikeln

 

Ta del av Forskardagarna vid Högskolan i Gävle

Den 8-9 april var SVT/UR på Högskolan och spelade in korta föreläsningar med våra forskare. Totalt blev det 14 filmade föreläsningar inom olika ämnen som kommer att sändas i Kunskapskanalen. Samtliga filmer finns på vår webb. Gå in och titta på dem som intresserar dig!

Här hittar du samtliga föreläsningar

 

Högskolans utbildning genererar framgångsrika fotbollstränare

Högskolan i Gävles tränarutbildning i fotboll har visat sig vara ett lyckat koncept. En rad studenter har nått stora framgångar efter studierna och flera har nu toppuppdrag som tränare för fotbollsklubbar i allsvenskan.

Läs mer om tränarutbildningen

Hänt sedan sist

Årets 50 mest framgångsrika företag i Gästrikland utsedda genom FramFör

För tjugonde året i rad har Gästriklands mest framgångsrika företag utsetts. Totalt 50 företag finns med på årets lista och de utses dels via en genomgång av bolagens ekonomi men också med hjälp av intervjuer gjorda av studenter på Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle.

Läs mer om FramFör

 

SAXS - en ny samverkansplattform

SAXS är en ny samverkansplattform som skapats mellan Socialtjänsten i Gävleborg och Högskolan i Gävle. Den strategiska samverkan som sker inom plattformen skapar större förutsättningar för utmaningsdriven forskning och utbildning.

Läs mer om SAXS

 

Inspireras av studenters exjobb!

Är du nyfiken på vad våra studenter gör med sina examensarbeten. Ett exempel är Industridesignprogrammet som varje år visar upp sina examensarbeten i en utställning.

Se Industridesignprogrammets utställning

 

Resultatkonferens CLIP

I tre digitala konferenser under maj presenterade forskningsgruppen bakom CLIP sina resultat. Varje konferens hade sitt eget tema; Hållbar distribution, Smart produktion och Öppen innovation. Om du missade konferenserna kan du se dem i efterhand på vår webb.

Se konferenserna

 

På gång

21 september: Forskarna på slottet

Den 21 september är det dags för höstens första Forskarna på slottet. Temat blir vätgas. Mer information om programmet kommer på vår webb.

Läs mer om Forskarna på slottet

 

23 september: Interprofessionellt samarbete inom skola, vård och socialt arbete

Vad är Interprofessionellt samarbete, och vad betyder det? Vet du till exempel vilket uppdrag en lärare, en sjuksköterska och en socionom har? Vad är det som förenar och vad är det som skiljer och på vilket sätt kan vi tillsammans stödja de familjer som söker vår hjälp? Det är detta vi ska försöka närma oss och förstå under denna inspirationsdag.

Läs mer om inspirationsdagen

 

21 oktober: Forskare möter praktiker

FoU Välfärd, Region Gävleborg arrangerar i samarbete med Högskolan i Gävle och Hälsinglands utbildningsförbund en konferens om kunskapsutveckling inom välfärdsområdet.

Konferens riktar sig mot alla med intresse för välfärdsfrågor att ta del av ny forskning och erfarenhetsutbyte av intressanta projekt och utvecklingsarbeten i länet.

Mer information om Forskare möter praktiker

 

Så här kan du samverka med oss

Det finns otroligt många sätt att samverka eller samarbeta med Högskolan i Gävle. Egentligen kan alla ha en relation med Högskolan på olika sätt, som student, som alumn som vill komma tillbaka för att utveckla sin kompetens eller karriärväxla, som chef eller handläggare inom offentlig sektor, som kommun, industriföretag eller småföretagare. Vi vill att det ska vara låga trösklar och högt i tak i våra samhällsrelationer.

Vill du veta mer - tveka inte att ta kontakt med oss!

Tommy Löfgren
Avdelningschef kommunikation och externa relationer
tommy.lofgren@hig.se

Joakim Helmbrant
Samverkansspecialist
joakim.helmbrant@hig.se

Samverkansansvariga på akademierna:
Anna Jansson Åkerson, Hälsa och arbetsliv
anna.jansson@hig.se

Anna Näsman, Teknik och miljö
anna.nasman@hig.se

Katarina Löf, Utbildning och ekonomi
katarina.lof@hig.se

Följ oss i sociala medier!

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube

Vill du prenumera på våra pressmeddelanden?


Här kan du se våra pressmeddelanden som du även kan prenumerera på.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma