Funktion.se | Prenumerera på tidningen | Tipsa en vän | Ser brevet konstigt ut? Klicka här

Funktion i fokus
 
 
 


Nu kartläggs vården för barn med adhd och ASD


Idag är det flera olika aktörer inom vården som utreder och ger stöd och behandling till barn och vuxna med adhd och/eller diagnos inom autismspektrumet, ASD. Nu görs en genomlysning av vårdkedjan för barn och ungdomar med adhd och ASD - från första kontakten till utredning, insatser och uppföljning.

Kartläggningen görs av Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) och Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

– Vi ska undersöka om barn med adhd och autism får den vård som det är tänkt att de ska få, säger Kyriaki Kosidou, överläkare i psykiatri, enheten för psykisk hälsa, vid CES.

I kartläggningen ingår även att undersöka vad berörda familjer tycker om vården.

– ­Vi vill också få input från personal som jobbar inom de olika verksamheter som ingår i vårdkedjan i Stockholms läns landsting, säger Steve Berggren, leg. psykolog, och enhetschef för KINDs kliniska enhet BUP KIND.

– Jag hoppas att vi kan få en tydlig bild av hur vårdkedjan för barn och ungdomar med adhd och ASD ser ut, så att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får ett underlag för eventuella förbättringar. Däremot kommer vi inte att titta specifikt på om den vård som erbjuds är evidensbaserad eller inte.

Frågor som forskarna ska besvara:

Kommer barn som utretts och fått en diagnos vidare till insatser?

Vilken typ av insatser erbjuds, och av vilka professioner och av vilka vårdgivare?

Skiljer sig tillgången på stöd och insatser mellan olika patientgrupper? Finns det i så fall något samband mellan vilka insatser man får och barnets
kön eller ålder?

Beror insatserna på var man bor eller på vilken vårdgivare man har kontakt med?

 

asdförälder.se äntligen här

Asdförälder.se är en del av den psykoedukativa behandling som Habilitering & Hälsa erbjuder föräldrar med en diagnos inom autismspektrumet. Den kan kompletteras med andra insatser, individuellt eller i grupp.

- Efterfrågan på den här typen av insats är väldigt stor. Många föräldrar med ASD har extremt höga krav på sig själva och behöver fakta, stöd och råd som underlättar livet med familj, säger Elisabet Norman Claesson, projektansvarig för asdforaldrar.se vid Habilitering & Hälsa.

» asdförälder.se

 
 

PODD bra för nybörjare

Logopeden Gayle Porter utvecklade det dynamiska verktyget för personer med motoriska svårigheter men det används i allt större utsträckning vid kognitiva funktionsnedsättningar. Lena Lindberger, logoped vid Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting, rekommenderar PODD för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

»Kommunikationsverktyg som är bra för många

 

Illustration: Jens Magnusson

När man får maten på hjärnan

Det vi äter – eller inte äter – har stor inverkan på hälsan. För många med funktionsnedsättning är matvanorna något som begränsar livet och ökar risken för allvarlig sjukdom. I Funktion i fokus nr 4 kan du läsa om nya forskningsrön, behandlingsstrategier och riktade folkhälsoprojekt som gör nytta.

För många med en neuropsykiatrisk diagnos är maten en utmaning och skollunchen en mardröm – men den kan NPF-säkras. Specialpedagogen Joanna Lundin berättar hur.
»Så NPF-säkrar du skollunchen

Liv, fyra år, har en diagnos inom autismspektrumet och en ätstörning som gör att hon väljer bort det mesta i matväg. Vad gör man med ett barn som inte äter? Bella Berg, leg. psykolog och beteendeanalytiker vid Habilitering & Hälsa, ger råd.
»ARFID - nytt namn på välkänd ätstörning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ofta övervikt eller fetma. Följ med Funktion i fokus till Haninge där kommunen samverkar med folkhälsoforskare. Möt också Mir Serrander, 32 år, som deltagit i forskningsstudier om hälsa sedan han gick i särgymnasiet. Nu äter han bara godis på lördagar och tränar regelbundet.
»"Peppra är min grej"

 

Olof Wretling är också radiolyssnarnas favoritsommarpratare och känd från humorgrupperna Klungan och Mammas nya kille. Foto: Susanne Kronholm

Damp-ungen som blev estradör

När Olof Wretling gestaltar sin tragikomiska barndom på scenen hörs både skratt och gråt i salongen. Under hösten har han turnerat landet runt med den självbiografiska föreställningen Diagnoserna i mitt liv. I vår kan vi se honom i nya tv-serien Bandet och jag som visas i SVT.

I det nya numret av Funktion i fokus berättar han hur det kom sig att han som inte kunde skilja mellan b och d blev författare, om sin morfar som var Överklintens svar på Zeb Macahan och en mamma som lät honom växa fritt.

» Läs intervjun med Olof Wretling

 
 

Så kan personer med IF få bättre livsstil och hälsa

Podden Funka olika hälsar på hos Mir som har Downs syndrom för att prata om mat och hälsa. Hjärt- och kärlsjukdomar och övervikt, och är vanligt för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Varför är det så och vad kan man göra åt det? Eva Flygare Wallén, medicine doktor vid Akademiskt primärvårdscentrum berättar om hur hon jobbat för att förbättra hälsan för den här gruppen.

»Lyssna på podden Funka olika

 

Eva Flygare Wallén och Mir Serrander

Hur hänger ätstörning, autism och adhd ihop?

Över tio procent av alla med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har problem med mat och ätande. Hur kommer det sig och vad kan man göra åt det? Podden Funka olika har pratat med Elisabet Wentz, professor vid Sahlgrenska akademin och Elina Johansson, socionom och verksamhetsledare på Attention Stockholm.

»Lyssna på podden Funka olika

 

»Beställ tidningen utan kostnad på funktion.se

 

Du får det här nyhetsbrevet från den nya tidningen Funktion i fokus för att du har tecknat dig för en prenumeration, eller för att du är prenumerant på Habilitering & Hälsas nyhetsbrev. Om du av någon anledning inte vill ha brevet mer, kan du avregistrera dig längst ner på sidan. Berätta gärna varför till funktionifokus.slso@sll.se.

Vänligen, Gunilla Eldh, chefredaktör. Ansvarig utgivare: Joakim Lavesson. Copyright © 2018

Funktion i fokus, Habilitering & Hälsa, Box 170 56, 104 62 Stockholm

 
Facebook Twitter
 

Klicka här om du vill avregistrera dig.

Postman