Funktion i fokus nyhetsbrev maj 2019

Funktion.se | Prenumerera på tidningen | Tipsa en vän | Ser brevet konstigt ut? Klicka här

Funktion i fokus

Nyhetsbrev från Habilitering & Hälsa, maj 2019

I podden Funka olika träffar vi Vilma, Tuva och deras mamma Lotta Frécon.​​​​​​ Foto: Lotta Frécon

Fokus på syskonens situation

Nyhetsbrevet i vårmånaden maj har fokus på alla dem som växer upp med ett syskon som har funktionsnedsättning. Podden Funka olika tar i flera program upp syskonens situation. Hur kan det vara att växa upp med ett syskon som är i behov av mycket stöd livet igenom, och hur påverkar det en som vuxen? Hör åttaåriga Tuva som är syster till Vilma som har den sällsynta diagnosen Smith-Lemli-Opitz syndrom och deras mamma Lotta Frécon.
» Podd med fokus på syskon

 
VR öppnar nya möjligheter för människor med funktionsnedsättning. Foto: Shutterstock

Luke kopplar av och reser i VR

Luke, 44 år, använder VR-glasögon för att skärma av intryck, få andrum i vardagen och åka på semester. VR kan också vara ett sätt att umgås eller möjliggöra upplevelser som annars skulle vara utom räckhåll, menar han.
» Luke semestrar i VR

 
Rakel Lornér leder projekt Vuxensyskon på Bräcke Diakoni. Foto: Eva Berglund
 

Träffar för syskon

Projekt Vuxensyskon vill synliggöra syskon-relationen. Projektet anordnar syskongrupper och undersöker vilket stöd som efterfrågas av vuxna syskon till personer med funktions-nedsättning. Projektledare är Rakel Lornér på Bräcke Diakoni.
» Fyra frågor till Rakel Lornér

Habilitering & Hälsa anordnar regelbundet grupper för små syskon. Mer information finns på våra habiliteringscenter för barn.
» Habilitering & Hälsas mottagningar

 

Barnböcker om livets stora frågor

Barn som har ett syskon med funktionsnedsättning tvingas ofta fundera över livets stora frågor tidigt i livet. Anna Pella och Anna Forsmark har skrivit och ritat barnböcker som handlar om hur det kan vara att växa upp med ett syskon som har en svår funktionsnedsättning. 2018 kom första delen, Operation slutstirrat. Nu kommer andra delen som heter Operation rädda sommarlovet.

Bokrelease!

31 maj, 14.00-16.00, är det bokrelease i biblioteket på Habiliteringens resurscenter. Alla intresserade är välkomna. Läs mer om böckerna och hur du anmäler dig på funkisfamiljen.se

Anna Pella. Foto: Eva Lindblad
 

Kommunen ger stöd till anhöriga

Alla kommuner har ansvar att underlätta för anhöriga som ger stöd till en person med funktionsnedsättning. Ofta finns en anhörigkonsulent i kommunen som man kan vända sig till för råd och vägledning. Information om stöd till anhöriga och anhörigkonsulenter finns på Funktionshindersguiden och kommunernas webbplatser.
» funktionshindersguiden.se

 

Webbplats för och om syskon

Syskonkompetens är en webbplats för alla som är intresserade av att ta del av kunskap om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning. Här finns texter, filmer och fördjupningsmaterial för olika målgrupper. Webbplatsen innehåller även tips på olika aktiviteter, bland annat ett läger i september för ungdomar som har ett syskon med funktionsnedsättning.
» Syskonkompetens

Aktuellt från Habilitering & Hälsa

Superhjälten Undra på Instagram

Undra är en liten superhjälte som tar reda på saker som barn med funktionsnedsättning
undrar över. Undra har ett Instagram-konto.
Just nu undersöker hon olika hjälpmedel för kommunikativt och kognitivt stöd på Habiliteringens resurscenter.
» Undra på Instagram

 
Foto: Yanan Li.
 

Korallen tar emot nya barn

Korallen på Center för sinnesstimulering vänder sig till barn upp till 12 år med stora kognitiva svårigheter, ofta i kombination med rörelse-nedsättning. Här finns tio upplevelserum som stimulerar till aktivitet och avslappning, kommunikation och samspel. Ingen remiss behövs. Ring direkt till oss på 08-123 351 30.
» Korallen

Välkommen på releasefest!

Tisdagen 21 maj har Habilitering & Hälsa releasefest för nya funktionshindersguiden.se. Region Stockholm berättar också om sitt arbete
för ett bättre bemötande i vården av personer med funktionsnedsättning. Anmälan senast 20 maj.
» Anmäl dig till releasfesten

Ny broschyr om stöd till anhöriga

Nu finns en broschyr för den som är anhörig till en person med funktionsnedsättning och som själv är i behov av stöd. Det kan till exempel gälla den som ger daglig omvårdnad till någon med förvärvad hjärnskada, skapar struktur i vardagen för ett barn med autism eller har dygnet-runt-jour för ett syskon med adhd. Broschyren kan laddas ner eller beställas.
» Stöd till dig som är anhörig

 

Smärta i nästa nummer av Funktion i fokus

Lars Lerin. Foto: Susanne Kronholm
 

Tidningen Funktion i Fokus nr 1 2019 utkommer den 5 juni. Vi har träffat smärtdetektiverna på Lilla Erstagården, forskaren som upptäckt att det finns ett samband mellan smärta och neuro-psykiatriska diagnoser och psykiatern som uppmärksammar smärtpatienter med intellektuell funktionsnedsättning. Och så har vi mött Lars Lerin, målar-mästaren som trivs i lärlingarnas sällskap.
» Prenumerera på Funktion i fokus

 

Det här nyhetsbrevet kommer från Habilitering & Hälsa. Vi skickar det till dig som prenumererar på något av våra nyhetsbrev. Om du inte vill ha nyhetsbrevet kan du avregistrera dig längst ner på sidan.

Redaktör: Gunilla Eldh. Ansvarig utgivare: Joakim Lavesson.

Facebook Twitter

Funktion i fokus, Habilitering & Hälsa, Box 170 56, 104 62 Stockholm


Klicka här om du vill avregistrera dig.

Postman