Home Solutions nyhetsbrev November!

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 
Vi ses i monter L:12

Rekordförsäljning i Oktober

OKTOBER 2021

Vi nådde ett mål, över 10.000.000:- i försäljning på en månad. Det innebär mycket för ett bolag i Home Solutions storlek. Det är också en indikation på att marknaden nu öppnar upp för digitaliseringsprojekt och att våra kunder gillar det vi erbjuder.

- IMD är stort och kombinationen med förberedande digitalisering gör att våra order blir större. Kundernas önskemål över fler produkter att föra in i sina fastigheter gör att våra orderböcker fylls. Just nu arbetar vi med att få till våra leveranser på ett bra sätt, säger Christer Svensson, försäljningschef på Home Solutions.

 
 

HOME SOLUTIONS OCH TALKPOOL AB BILDAR NORDIC PROPTECH GROUP OCH FÅR NY VD

Home Solutions och Talkpool AB bildar från oktober 2021 Nordic PropTech Group (NPTG) med fokus på digitalisering av flerfamiljbostäder och kommersiella fastigheter. Talkpool AG är fortsatt majoritetsägare i NPTG och kommer tillsammans med övriga ägare jobba fokuserat på ökad tillväxt genom att utveckla bolaget, dess tjänster, kunder och marknad.

Home Solutions

Efterfrågan på Home Solutions tjänster att mäta och hantera användningen av energi, el och vatten i flerfamiljsbostäder ökar snabbt drivet av ökat fokus på att skapa ett mer hållbart samhälle, minska kostnaderna för resursanvändning, ökad lagstiftning på området och möjligheten till en kostnadseffektiv digitalisering av fastigheter. Home Solution har mer än 20 års erfarenhet av att lösa dessa utmaningar för sina kunder och har idag fler än 50.000 lägenheter uppkopplade och fler än 500 bostadsrättsföreningar som kunder.

Talkpool AB

Talkpool AB har lång och stor erfarenhet från hårdvaruutveckling, datasäkerhet och radiokommunikation och har utvecklat egna sensorlösningar för LoRaWan som håller yttersta kvalitet- och säkerhetsklass. Tillsammans med partners och genom direktförsäljning jobbar Talkpool mot den kommersiella fastighetssektorn. Genom att mäta luftkvalitet (CO2, temp/fukt, partiklar, radon), undermätning av el, energi och vatten och fukt/vattenläckage detektion kan Talkpool hjälpa fastighetsägarna till en effektivare resursanvändning, ett bättre inomhusklimat och en tidig skadedetektion.
Nordic PropTech - Tillsammans blir vi ett ännu starkare bolag
Sammanslagningen av de två verksamheterna kommer att skapa ett nytt konkurrenskraftigt IoT företag med en mycket starkt position på den svenska “Smart building” marknaden med en stor tillväxtpotential även på den internationella fastighetsmarknaden.

Ny VD i NordicPropTech

Som ett led i satsningen har styrelsen i NPT tillsatt Andreas Göth som ny VD från och med augusti 2021.
Andreas har tidigare varit VD för ett internationellt luftreningsbolag och har en stor och bred kunskap inom affärs-och produktutveckling, marknad och försäljning, finansiell styrning och internationalisering.
”Jag är entusiastisk över att få vara en del i Nordic PropTechs framtida tillväxtresa och ser fram emot att hjälpa våra kunder att digitalisera sina fastigheter och därigenom effektivisera sin resursförbrukning, förbättra sitt hållbarhetsarbete och bli mer kostnadseffektiva. Det är ett fantastiskt gäng i Gävle, Göteborg och Stockholm som jag nu blir en del av och jag ser oerhört mycket fram emot att vi fortsatt ska erbjuda nuvarande och nya kunder marknadens bästa IMD lösning inom Home Solution och ledande LoRaWan sensorlösningar inom Talkpool. Vi kommer även öka satsningen på att ta fram nya funktioner och lösningar som adresserar specifika kundproblem såsom vattenläckage-och branddetektion och mätning av radon och luftkvalitet.
Vi håller just nu även på att utveckla ett helt nytt driftsystem och kundportal som vi gradvis kommer lansera under de närmaste månaderna. Vi vill vara en långsiktig partner till er, våra kunder, och lösa de problem som verkligen gör skillnad för att skapa en säker, effektiv, digital och hållbar drift av era fastigheter. Genom sammanslagning av Home Solutions och Talkppol AB får vi en väldigt stark kundbas, ett brett tekniskt kunnande inom hårdvara, mjukvara och säkerhet och konnektivitet och ett engagerat och kundfokuserat team.”

Vi ses i monter L:12
 
Hämta din biljett här...
 
Läs mer på vår hemsida
 

För er som är intresserade av IMD tryck på knapparna för att få mer information.

 
El
 
Vatten
 
Värme
 
Trygga Hem
 
Temperatur
 
Gemensamma
 
Läs mer på vår hemsida här...
Facebook LinkedIn homesolutions.se
Do not click this link

Postman