Nyhetsbrev november 2018 - Ser nyhetsbrevet konstigt ut?

Klicka här för att öppna det i din webbläsare!

VIDEO-HÄLSNING från Katti Hoflin

Samråd om läsfrämjande, litteratur och MIK frågor till ny Kulturstrategi. Katti har återigen hamnat vid ett räcke på hög höjd, men lyckas ändå fokusera på samrådet om läsfrämjande, litteratur och MIK-frågor, som är en del i processen med att ta fram en ny regional kulturstrategi.

Satsning på samtida cirkus i Västra Götaland

Stora Teatern i Göteborg och Cirkus Cirkör samarbetar i pilotprojektet Cirkus i Väst för att utveckla den samtida cirkusen i Västra Götaland. Stora Teatern, som projektleder satsningen, får 750 000 kronor i stöd till pilotprojektet från Kulturnämnden.

 
Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2019-2021

Kulturnämnden har beviljat kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) till 17 organisationer på sammanlagt 7 875 000 kronor. Kulturnämnden lägger särskild vikt vid insatser som bidrar till att vidga deltagandet, gynna nyskapandet och till ökad internationalisering.

 
 
Kultursatsning med pilotprojekt inom digitalisering

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar medel för att genomföra pilotprojekt inom digitalisering för konstnärlig- och kulturell utveckling. Pilotprojekten ska bidra till att utveckla interaktivitet och medskapandeprocesser, bidra till nyskapande och ökad tillgänglighet.

 
Konferens: Interkulturell dialog som en väg mot jämställdhet

Kan interkulturell dialog vara länken mellan principen om icke-diskriminering, kulturell mångfald och genus? Vad innebär allt detta i vårt vardagliga arbete inom statliga, regionala, kommunala organisationer samt inom föreningslivet och civilsamhället? Anmäl dig till här!

 
 
Konferens: Museilagen som hävstång för demokrati

Konsekvenser, möjligheter och begränsningar med den nya lagen. Vilka möjligheter finns att hävda lagen när nöden kräver det? Hur förhåller sig museilagen till kommunallagen? Var går gränsen mellan tjänstemän och politiker? Anmäl dig här!

Beslut från Kulturnämnden 25 oktober 2018

Kulturnämndens pressrum >>

kultur@vgregion.se | www.vgregion.se/kultur

 

Facebook Twitter YouTube

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från oss?

Klicka här

Postman