Om digital föreläsningsserie, introduktion till biodling, studiecirkel restaurera vattendrag, fiskevårdsområdesföreningar satsar digitalt och stödmedel för lokal mat samt klimat och miljö

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Nyhetsbrev nr 1 2021 | Biosfärområde Nedre Dalälven| Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

 

Biodling först ut i digital föreläsningsserie under 2021

En introduktion till biodling den 24 februari är först ut i vår digitala föreläsningserie under 2021 som kretsar kring biologisk mångfald, naturvård och natur.

Catharina Lindahl har haft bin i många år. Normalt lär hon ut biodling hemma på sin gård i Holm, utanför Tärnsjö i Heby kommun. Nu ger hon en digital introduktion till biodling där du får veta mer om hur bisamhället fungerar och vilken utrustning man behöver som biodlare. Hon berättar om vad biodlaren och bina gör under året, samt nyttan med bin och deras produkter. Catharina är utbildningsansvarig hos Västerlöfsta biodlarförening och ordförande i Uppsala Läns Biodlaredistrikt. Anmäl dig till föreläsningen om biodling här!

Föreläsningarna arrangeras av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark i samarbete med Studiefrämjandet. Arrangemanget sker i projektet BUS i biosfären med stöd av Leader Nedre Dalälven. ->>

 
 

Kommande föreläsningar: 24/3 Naturfotografen Alf Linderheim visar bilder från Färnebofjärdens nationalpark | 28/4 Invasiva arter, vad är problemet och vad kan man göra? | 26/5 Blommande vägkanter med Ebba Werner, årets pollinatör 2020 | Juni, Bekämpning av stickmyggor, det senaste från Biologisk Myggkontroll | 14 juli, Sov gott under bar himmel! Friluftsguiden Karin Haulin sänder live från Färnebofjärdens nationalpark. Mer om föreläsningarna hittar du här!

 

Digital studiecirkel - restaurering av ett vattendrag

Vi bjuder in till en studiecirkel där vi lär oss mer om vattendragen som omger oss och hur vi kan ta bättre hand om dem!

Syftet med studiecirkeln är att sprida kunskap om hur vi som intresserad allmänhet kan bidra till friskare vattendrag och ökad biologisk mångfald. Förhoppningen är att detta ska leda till fler restaureringar i våra vattendrag i Nedre Dalälven.

Det finns många intressanta frågor att fördjupa sig i, mer om exakt vad och hur tar vi gemensamt beslut om vid studiecirkelns start. Kursen arrangeras av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven i samarbete med Studiefrämjandet.

De fem kurstillfällena hålls digitalt varannan onsdag kl. 18.30-20.45 med start 31 mars. En fältdag den lördagen 5 juni ingår också. ->>

 

Jenny Olsson från Gävle-Dala Havs- och sötvattengrupp är studiecirkelledare. Kalle Gullberg, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen i Gävleborg, leder fältarbetet.

Studiecirkeln är kostnadsfri. Resor bekostas av deltagaren själv
Mer info och anmälan: Studiecirkel

 

Flera fiskevårdsområdesföreningar satsar digitalt

I Nedre Dalälvens nätverk finns ett 30-tal fiskevårdsområdesföreningar (Fvof), dels längs älven och dels i sjöar och andra vatten, som arbetar för att förvalta och utveckla fisket.

- Digitaliseringen har nu börjat slå igenom genom, säger Henrik Thomke, projektledare fokusområde Fiske/Fiskevård. Allt fler Fvof:ar har börjat sälja fiskekort digitalt via exempelvis iFiske. Flera Fvof:ar har också egna hemsidor.

Nu finns möjligheten för alla Fvof:ar att komplettera sin hemsida med en egen beskrivning av sitt vatten, fisket och parkering m.m. samt vilka kort som finns på vår nya hemsida. >>

 

- Säters Fiskevårdsområde är ett exempel på hur det kan göras, säger Henrik Thomke. Genom hävstångseffekten att finnas på en sajt med så mycket innehåll som Nedre Dalälven har rankas Fvof:arnas egna hemsidor högre i Google och andra sökmotorer.

Har er Fvof ingen hemsida är det här en enkel möjlighet att komma igång på nätet för att sedan kanske kombinera med Instagram som i sin tur uppmuntrar till bilder från ert område.

Hör av dig till Henrik Thomke, e-post, 070-749 7071 så får ni kostnadsfri hjälp genom turistnätverket.

 

Tips! Stödmedel för lokal mat samt klimat och miljö

Leader Nedre Dalälven har utlyst två projekt där du kan söka stödmedel inom hållbar utveckling av "Lokal mat" och "Klimat och Miljö".

- Upp till 30 000 kronor kan du söka i stöd för en aktivitet inom dessa förenklade så kallade paraplyprojekt för hållbar utveckling, säger Elias Regelin, handläggare på Leader Nedre Dalälven.

Vad kan man söka för?
- Aktiviteter som syftar till att minska miljöpåverkan eller bidrar till att öka produktionen av lokal mat säger Elias. Det kan exempelvis handla om att starta en bilpool eller en REKO-ring.

 

Vem kan söka?
- Föreningar eller företag, säger Elias. Det viktiga är att man samverkar med andra och att många har nytta av delaktiviteten. Kontakta gärna mig innan ni börjar skriva på ansökan.
Elias nås på e-post
Läs mer på: lokal mat samt klimat och miljö

 
Facebook Instagram YouTube
 

Nedre Dalälven | Kölnavägen 25 | 811 97 Gysinge
info@nedredalalven.se | 0291 - 211 80
www.nedredalalven.se

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma