Webversion

Webbinarium

Avfallsmisslyckandet – Så minskar vi avfallets klimatpåverkan

Tisdagen den 24 november 08:30-09:45 via Zoom

Välkommen till ett webbinarium den 24 november, kl 08.30,där Stockholm Exergi presenterar nya siffror för hur mycket avfall som förbränns i Stockholm, förslag på hur utsorteringen kan öka och klimatpåverkan minska.
 

Idag sker onödiga klimatskadliga utsläpp på grund av all plast som inte sorteras bort ur avfallet. Miljön har inte råd med ett fortsatt avfallsmisslyckande. Både mängden avfall och avfallshanteringens klimatpåverkan måste minska. För att vända utvecklingen måste politik, myndigheter, plastindustrin, avfalls- och återvinningsbranschen och fjärrvärmebranschen alla göra sitt. Genom tydliga incitament och skarpa krav kan vi öka återvinningen och minska utsläppen.

Stockholm Exergi har undersökt hur mycket felaktigt sorterat avfall som kommer in till våra anläggningar och varifrån det kommer. Resultatet av analysen och hur Stockholm Exergi vill åtgärda problemet presenteras av Per Ytterberg, affärsutvecklingschef.

Därefter bjuder vi upp två paneler för att diskutera hur vi kan sortera bort klimatpåverkan från avfallsförbränningen.

Vi samtalar med återvinningsbranschen och plastindustrin samt med politiken och Naturvårdsverket.
Webbinariet modereras av: Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet

Varmt välkomna till en intressant morgon!

Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet

 

Per Ytterberg, affärsutvecklingschef Stockholm Exergi

   
Anmäl dig här

Branschpanel

 
 

Ulf Wikström, hållbarhetschef Stockholm Exergi

 

Johan Lausing, VD SÖRAB

 

Lena Lundberg, ansvarig plastfrågor IKEM

 

Malin Baltzar, hållbarhetschef Stena Recycling

Samhällspanel

 
 

Lorentz Tovatt (MP), klimatpolitisk talesperson

 

Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitisk talesperson

 

Camilla Brodin (KD), närings- och energipolitisk talesperson

 

Anna-Karin Nyström, chef Klimatmålsenheten, Naturvårdsverket

 
     

Stockholm Exergi

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Idag är fler än 800 000 stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet, kopplat till våra värme- och kraftvärmeanläggningar från Högdalen i söder till Brista i norr. Med gemensam kraft driver vi Stockholm framåt med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad.Läs mer hur vi arbetar för att gör Stockholm en hållbar stad.

Du kan alltid nå oss via 020-31 31 51 eller kundservice@stockholmexergi.se

Facebook Twitter Instagram LinkedIn

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma