Viktig information med anledning av coronaviruset
 

Nyhetsbrev

Extra nyhetsbrev med anledning av Coronaviruset

CSN.se | Tipsa en vän! | Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Coronaviruset och rätten till CSN:s studiestöd

Det nya coronaviruset kan påverka skolors och lärosätens möjligheter att anordna utbildning. Viruset kan även påverka studenternas möjligheter att delta i utbildning. Studiestöd i form av studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd lämnas som utgångspunkt bara till den som bedriver studier. Rätten till studiestöd kan därför påverkas vid olika störningar och förändringar till följd av coronaviruset.

 

Om utbildningen helt upphör

Om beslutet att stänga skolan eller lärosätet innebär att utbildningen helt upphör, förlorar de studerande sin rätt till studiestöd. CSN kan inte fortsätta att betala ut studiestöd.

 

Om utbildningen ändå fortsätter i andra former

Skolan eller lärosätet kan besluta att en utbildning, trots att skolan eller lärosätet stängs, ska fortsätta i andra former. Exempelvis genom distansstudier. En studerande som fortsätter att följa utbildningen enligt en sådan reviderad kurs- eller utbildningsplan, har fortsatt rätt till studiestöd.

 

Om en gymnasieskola stänger under en kortare period

För yngre studerande i gymnasieskolan påverkas rätten till studiehjälp normalt först vid uppehåll som överstiger två veckor. Om skolan håller stängt under en kortare period än så, påverkas normalt inte rätten till studiehjälp.

 

Om skolan eller lärosätet beslutar att enskilda elever inte får delta i undervisningen

En skola eller ett lärosäte kan besluta om riktlinjer som innebär att studerande som har vistats i riskområden tillfälligtvis inte får delta i den reguljära undervisningen.

 
 

Om det inte är möjligt att studera

Om den studerande inte längre kan delta i utbildningen, förlorar han eller hon rätten till studiestöd från CSN.
CSN kan inte betala ut studiestöd till en studerande som inte alls deltar i en utbildning.

 

Om det är möjligt att studera 

Studerande som genom en individuell studieplan med skolan kan fortsätta bedriva studier under tiden hen inte får delta i reguljär undervisning, har fortsatt rätt till studiestöd. Det kan handla om perioder av självstudier, hemuppgifter eller distanslösningar.

 

Om den studerande inte vågar gå till skolan

Studerande kan av rädsla för coronaviruset välja att inte vistas i skolan eller vid lärosätet. Vårdnadshavare till yngre elever kan välja att hålla en elev hemma från skolan. Rätten till studiestöd påverkas om den studerande inte längre bedriver studier. Studerande som slutar följa sin utbildning förlorar sin rätt till studiestöd.

Studerande som, trots att de inte kommer till skolan eller lärosätet, kan fortsätta följa sin utbildning enligt en kurs- eller utbildningsplan har fortsatt rätt till studiestöd. Studerande vid vissa utbildningar har till exempel goda möjligheter att kunna fortsätta följa en utbildning hemifrån, åtminstone under en tid. Skolan kan också ta fram en individuell studieplan, som gör att den studerande kan fortsätta följa utbildningen hemifrån.

Om den studerande inte får gå till skolan på grund av beslut om smittskydd

En läkare eller förvaltningsrätt kan enligt smittskyddslagen (2004:168) fatta beslut som innebär att den studerande inte kan fortsätta bedriva sina studier. I vissa sådana fall kan den studerande då ha rätt att behålla sitt studiestöd enligt reglerna om studiestöd under sjukdom. Till exempel om läkaren har beslutat att den studerande på grund av smittorisk inte får vistas i skolan, ska hållas i karantän eller isolerad.

Studerande som av läkare eller förvaltningsrätten förbjuds att delta i sin utbildning bör kontakta CSN, för att diskutera möjligheterna att fortsatt kunna få studiestöd.

 

Om den studerande blir sjuk i coronaviruset

Studerande som insjuknar i det nya coronaviruset har normalt rätt att behålla sina studiestöd under sjukperioden.

Studerande med studiemedel och studiestartsstöd ska omgående anmäla sin sjukdom till Försäkringskassan på Försäkringskassans hemsida.

Studerande som har studiehjälp ska anmäla sin sjukdom till skolan. Skolan kan ibland kräva läkarintyg för att godkänna sjukfrånvaron. Om skolan godkänner sjukfrånvaron får den studerande behålla bidragen från CSN.

Om skolans undervisning, prov och examinationer påverkas

En skola eller ett lärosäte kan till följd av det nya coronaviruset få svårt att genomföra prov och examinationer. Studerande med studiemedel och studiestartsstöd kan då få svårt att redovisa tillräckliga studieresultat till CSN.
CSN har dock möjlighet att ta hänsyn till att en studerande inte kan visa tillräckliga studieresultat, om det beror på att skolan tvingats ställa in prov eller examinationer.

De studerande måste kunna redogöra för vad som har hänt när de ansöker om stöd hos CSN. Det underlättar om det finns tydlig dokumentation från skolan, som beskriver vilka prov och examinationer som har fått ställas in eller skjutas upp.

 

Viktigt att den studerande meddelar ändringar

Det är viktigt att den studerande anmäler ändringar i studierna så fort som möjligt.

Studerande med studiemedel anmäler ändringar enklast via Mina sidor på CSN.se och ska anmäla sjukdom till Försäkringskassan.

Studerande som har studiehjälp ska anmäla sjukdom till sin skola.

Läs mer på sidan Om något händer eller ändras.

 

Mer information

Läs även på CSN.se där vi lägger ut information löpande.

Läs här: Med anledning av coronaviruset

 
Instagram LinkedIn YouTube
   
Klicka här för att avregistrera din adress
Vi gör studier möjligt.
 
Do not click this link