Aktuellt från CSN – frågor och svar om coronaviruset
 

Nyhetsbrev

7 april 2020

CSN.se | Tipsa en vän! | Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Fribeloppet tillfälligt borttaget under 2020 för alla med studiemedel

Regeringen har meddelat att fribeloppet tas bort under 2020 för alla som studerar med studiemedel. Syftet är att underlätta för de studerande som nu behöver gå in och arbeta, oavsett bransch. Samt underlätta för de som blivit arbetslösa och nu vill börja studera.

 
 

Dags att rapportera studietider och utbildningar

Nu är det dags att rapportera skolans utbildningsuppgifter för läsåret 2020/2021. Det ska du göra i tjänsten ”Studietider och utbildningar” i Mina tjänster på csn.se. När du rapporterar in nya uppgifter för kommande läsår, tänk på att kontrollera att de uppgifter som är inrapporterade sedan tidigare fortfarande stämmer.

 

Frånvarounderlag via e-post

Vi har tagit fram en särskild e-postadress som ni kan skicka frånvarounderlagen till istället för att skicka per post. E-postadressen är franvarounderlag@csn.se och den kan bara användas under perioden med Corona. Som vanligt ska frånvarounderlaget täcka den ogiltiga frånvaron från första skolkdag till dagen då ni skickar in underlaget.

 

Om studierna inte avslutas enligt studieplanen eller om studieperioden skjuts fram

Om studierna inte avslutas enligt den ordinarie studieplanen på grund av coronakrisen ska ni rapportera in en ny studieperiod. Ni rapporterar en ny period antingen för den del av en kurs som ännu inte avslutats eller för den kurs som i sin helhet skjuts fram. När den studerande påbörjar studierna på den nya perioden, registrerar eller omregistrerar ni dem i vanlig ordning. Om studierna ändras inom den ordinarie studietiden, behöver ni inte rapportera något till oss.

 

Inget sjukintyg krävs vid vab

Reglerna vid vård av sjukt barn har ändrats. Från och med den 7 april tillämpar CSN samma regler som Försäkringskassan. Det innebär att kravet på läkarintyg är borttaget från den åttonde sjukdagen.

 
 
 

Deltidsstuderande kan få behålla studiemedel på högre studietakt

Om en studerande enbart kan studera på deltid på grund av att skolan, till följd av coronakrisen, inte kan erbjuda vissa kurser har hen ändå rätt att behålla studiemedlen för heltidsstudier. Ni behöver inte meddela sådana ändringar till CSN.

 

CSN tar hänsyn till corona vid studieresultatprövning

Studerande med studiemedel och studiestartsstöd kan få svårt att redovisa tillräckliga studieresultat på grund av coronakrisen. CSN kommer att ta hänsyn till att studerande inte kan visa tillräckliga studieresultat, om det beror på

att skolan tvingats ställa in kurser, delkurser, moment, prov eller examinationer.
att studerande varit tvungen att studera på deltid.
att skolan varit helt stängd.
andra omständigheter som den studerande inte har kunnat råda över.


Den studerande måste kunna redogöra för vad som har hänt när hen söker om studiestöd på nytt. Det underlättar om det finns tydlig dokumentation från skolan som beskriver vilka prov och examinationer som har fått ställas in eller skjutas upp.

 

Uppdaterad information på csn.se – även på olika språk

För att göra det enklare att hitta information om coronaviruset på csn.se har vi strukturerat om webbsidorna. Vi har också tagit fram information på engelska, arabiska, persiska, spanska och somaliska. Ta gärna en titt!

Frågor och svar för dig som jobbar inom skola

Under partnersidan på csn.se har vi samlat frågor och svar till er som arbetar på skolor och har frågor om hur studiestödet påverkas av situationen med coronaviruset. Informationen uppdateras löpande.

 
Instagram LinkedIn YouTube
   
Klicka här för att avregistrera din adress
Vi gör studier möjligt.
 
Do not click this link