Utbildningar för dig som möter barn i ditt arbete

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Livsviktig kunskap

– att kunna stödja ett barn som blivit utsatt för våld och sexuella övergrepp

Barn som blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp behöver få stöd och information för att kunna hantera det trauma de har upplevt. Stiftelsen Allmänna Barnhuset erbjuder ett flertal utbildningar och publikationer inom området.

Stiftelsen Allmänna Barnhusets arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen (som blir lag i Sverige nästa år), och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till skydd mot alla former av våld.
 

Se alla aktuella utbildningar
 

UTBILDNING | Efter barnförhöret – en modell för stöd och information för barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel

 

Målgrupp: Behandlande personal inom socialtjänsten.

När barn misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp inom familjen är de beroende av att andra vuxna uppmärksammar och skyddar dem. Det utgör ett stort ingrepp i familjen när samhället griper in och förhör barn om brott som deras föräldrar misstänks för. Det för med sig ett ansvar.

Barn vill ha hjälp så att våldet tar slut men har sällan förstått på vilket sätt polis och socialtjänst arbetar eller vad följderna blir om de berättar.

Efter barnförhöret är en modell som innebär krisstöd samma dag som barnet förhörts. Behandlingspersonal möter föräldrarna och ger dem stöd att ta emot socialtjänstens och polisens information om anmälan och utredningar. De erbjuder hembesök samma dag som barnförhöret ägt rum så att barn och föräldrar får hjälp att prata om det barnet varit med om under dagen och stöd att hantera situationen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset arrangerar utbildningar i modellen flera gånger per år. På vår hemsida kan du se vad som är aktuellt just nu.

Anmälan på Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida
 

NYHET | Doktorsavhandling om KIBB – visar på goda resultat


Johanna Thulin, doktorand i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och medarbetare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset, disputerade i maj med sin avhandling som undersöker KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) som behandlingsmetod, och hur den påverkar barnets hälsa.

 

I sin avhandling har Johanna Thulin intervjuat våldsutsatta barn som behandlats med KIBB. Under intervjuerna beskrev barnen hur de känner sig närmre sina föräldrar, att våldet upphört och hur deras föräldrar blivit mer engagerade och närvarande efter behandlingen.

– De uppfattar att behandlingen sätter deras behov i centrum, att våldet blir tydligt adresserat och att föräldern lär sig mer positiva föräldrastrategier, säger Johanna.

Johanna Thulins avhandling: Putting words to child physical abuse: Possible consequences, the process of disclosure, and effects of treatment. From children’s perspectives.

Artikel om avhandlingen på Linnéuniversitetets hemsida
 

UTBILDNING | KIBB - Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel

 

I november är det kursstart för dig som vill lära dig att använda KIBB som behandlingsmetod. Utbildningsformen är praktiskt arbete varvat med teori.

KIBB är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit och där föräldrar och barn bedömts kunna fortsätta ha kontakt. Behandlingen bygger på olika teman som forskning visat vara viktiga komponenter i arbetet med målgruppen.

KIBB har visat sig vara en effektiv modell under förutsättning att behandlarna kan metoden väl och genomför alla moment. Utbildningen är därför uppdelad i fyra seminarier som fokuserar på olika faser i behandlingen och som deltagarna parallellt får praktisera med en familj under handledning.

Önskvärt är att minst tre kursdeltagare utbildas samtidigt från varje verksamhet/kommun. KIBB-behandlingen förutsätter alltid att minst två behandlare träffar familjen – en barnbehandlare och en föräldrabehandlare.

Läs mer om hur du ansöker till KIBB-utbildningen
 

SAVE THE DATE | 7 NOVEMBER

KONFERENS | Fjärde rummet – en modell för stöd och behandling för barn utsatta för sexuella övergrepp och fysiskt våld


Datum: 7 november 2019
Tid: 08.00-17.00
Plats: Ingenjörshuset i Citykonferensen
Adress:
Malmskillnadsgatan 48, Stockholm

För vem?
Konferensen riktar sig främst till dig som är praktiker eller chef inom socialtjänsten, vård- och omsorg, skola eller annan typ av verksamhet där ni möter barn som kan ha blivit utsatta.

Välkommen på en ovanligt viktig konferens

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har under en längre tid undersökt hur stödet till barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld fungerar i Sverige.

Vi har träffat och intervjuat över hundra nyckelpersoner inom fältet – i flera olika regioner. Vad är det som gör att det fungerar bättre i vissa kommuner och områden och mindre bra i andra? Vilka strukturer och funktioner behövs för att barnen ska få rätt hjälp?

Projektet har pågått i flera år och har finansierats av regeringen. Nu presenterar vi resultatet – en modell för att fler utsatta barn ska få tillgång till stöd och behandling.

Mer information om konferensen och dess program skickas ut i oktober. För att vara säker på att få programmet kan du skicka en intresseanmälan till info@allmannabarnhuset.se.

 

Läs mer om projektet på Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida
 

Lästips!

 

Den bästa och svåraste uppgiften i världen ​​​​Barnuppfostran och konflikthantering bland föräldrar i Sverige 2017

 

Kunskapsöversikt
Om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel.

 

När någon gjort dig illa Stödmaterial för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp

 
 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Vi ger bland annat anslag till barn- och ungdomsforskning, driver egna utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och seminarier samt ger ut böcker i aktuella frågor.

Följ oss i sociala medier

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Ansvarig utgivare: Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

Klicka här för att avregistrera din adress