Sista anmälningsdag 18 september

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Placerade barns skolgång får inte vara ett lotteri
- viktig konferens i oktober


- Alla vuxna som möter placerade barn i sin vardag behöver kunskap för att kunna vägleda på ett bra sätt, det är bland annat därför vi arrangerar den här konferensen, säger Monica Achá Sonesson som är projektledare för konferensen, men också nationell samordnare för Skolfam på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Konferensen är den enda i Sverige som enbart fokuserar på skolgången för barn som placeras i familjehem. Flera av konferensdeltagarna kommer från kommuner som arbetar enligt en särskild modell för familjehemsplacerade barn – Skolfam.

- Men du behöver inte arbeta särskilt med just Skolfam, vi riktar oss till alla inom skolan, elevhälsan och socialtjänsten, såväl beslutsfattare som praktiker, säger Monica Achá Sonesson.

Årets program innehåller kunskapshöjande plenumföreläsningar och valbara seminarier/workshops i form av metoder, studier och exempel.

Sista anmälningsdag är 18 september.

Några exempel ur programmet:

 

 

Hur kan vi stötta tonåringar som upplevt trauma i deras skolgång? Johan Hagborg, barnpsykolog och forskare, Göteborgs universitet. Utifrån resultaten i Lordia-studien ges en bild av vilka problem i skolan utsatta tonåringar kämpar med i skolan. Vi försöker, utifrån teorier om utveckling och trauma beskriva varför dessa svårigheter uppstår samt hur vi på bästa sätt kan förbättra utsatta barns skolgång.

 

Skolan som start för ett livslångt lärande Joanna Giota, professor i pedagogik, Göteborgs universitet. Ohälsan hos barn och ungdomar har ökat över tid och snabba samhällsförändringar gör framtiden svår att greppa. Skolan behöver skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Hur kan vi sätta utbildningen i ett sammanhang, så att de ska kunna påverka både sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen?

 

Barn och ungdomar med språkstörning Anna Eva Hallin, logoped och postdoktor, Karolinska Institutet. Språkstörning är en av de mer okända men samtidigt en av de vanligaste funktionsnedsättningarna. En forskningsbaserad föreläsning om vilka konsekvenser språkstörning kan få i samtal, vikten av att skapa positiva relationer i skolan med elever i språklig sårbarhet, och konkreta förslag på hur du kan öka språklig och kommunikativ delaktighet.

Ladda ner programmet som pdf
Läs mer och anmäl dig här
 

Letterbox Club Sverige


Vi välkomnar en ny medarbetare till oss!

Sofia Lager Millton ska arbeta med Letterbox Club Sverige, ett projekt som syftar till att förbättra kunskapsnivåerna och skolresultaten hos barn som bor
i familjehem eller lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd.

Genom att skicka ut paket med bland annat böcker och spel väcks nyfikenheten och lusten hos barnen att läsa, räkna och lära sig nya saker.

- Det ska bli väldigt roligt att få arbeta mer fokuserat med Letterbox Club Sverige. Tidigare har jag arbetat med projektet, främst i Jönköpings län, men det har inte varit lika omfattande som nu. Sedan ska det självklart bli kul att pröva en ny arbetsplats och få nya kollegor här på Barnhuset, säger Sofia Lager Millton.

Är din kommun intresserad av att delta i Letterbox Club 2020? Nästa omgång startar maj 2020. Barnen kommer att få sina paket med spel och böcker under maj-oktober 2020.

Deltagandet kommer att utvärderas och en forskningsstudie planeras också. Anmälan öppnar den 11 november - håll utkik på vår hemsida!

Mer om Letterbox Club
Anmäl din kommun
 

TIPS! Livesändning från Almedalen
om placerade barns skolgång


I somras hölls en intressant paneldiskussion på Barnrättstorget i Almedalen om placerade barns rätt till utbildning. Vi livesände diskussionen och den finns fortfarande att ta del av på vår Facebooksida.

Medverkande:
Monica Achá Sonesson, Nationell samordnare Skolfam, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Eva-Li Littorin, kommunikationschef, Barnombudsmannen
Linus Sköld, ledamot Utbildningsutskottet, (S)
Fredrik Malmberg, Generaldirektör, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM
Leo Gerdén, Ordförande, Sveriges Elevråd

Klicka här för att se samtalet:

(samtalet är inspelat med en mobiltelefon, vilket påverkar ljud- och bildkvalitén något )

Barnhusets Facebooksida finns fler seminarier och diskussioner från årets Barnrättstorg i Visby, allt finns tillgängligt om du scrollar nedåt i nyhetsflödet.

 

Om oss

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Vi ger bland annat anslag till barn- och ungdomsforskning, driver egna utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och seminarier samt ger ut böcker i aktuella frågor.

 

Följ oss i socialamedier

Facebook Twitter
 

Ansvarig utgivare: Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

Klicka här för att avregistrera din adress